PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

Jaarvergadering:

De laatste jaarvergadering is gehouden op 24 januari 2019. Inmiddels is er een nieuwe jaarvergadering gepland op 30 januari 2020. Hieronder vindt u:

De uitnodiging voor de jaarvergadering 2020

Het jaarverslag 2019

De notulen van de vergadering van 24 jan 2019, goedgekeurd door de notulencommissie

 Aan de orde zijn o.a. gekomen de wijziging HHR en de wijziging statuten

 

 

 

 

 

 

 

Krantenjongen

Het Laatste Nieuws

Kalenderblaadje

Jaarkalender

IdeeenbusHebt u een goed idee?

Fotoshows:


 Algemene Leden Vergadering 2016 Informatiemarkt PVGE Best 2015