PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

Dagelijks Bestuur

Cor2016 Christ2016 Robert Bol  Luud 
Cor van den Bosch
Voorzitter 
 Christ Tunders
Secretaris +
Vice-vzt.
Rob Bol
Penning-
meester 

Luud Raaijmakers
Lokale collectieve
belangenbehartiging 

Kees Sjef  Koos Mulder Annelies2016
Kees van Haaren
Evenementen 
Sjef van Gastel
Coördinatie Clubs
Zaalhuur clubs
 Koos Mulder
PR & Communicatie
Annelies Berende
Individuele
belangenbehartiging

 

Meer informatie over de bestuursleden click hier

Inbreng in bestuursvergadering

Elk lid van de PVGE heeft de mogelijkheid om zich, via de secretaris, aan te melden voor rechtstreekse inbreng in de bestuursvergadering. Per vergadering is 30 minuten beschikbaar.

Vrijwilligers

PVGE Best heeft veel actieve vrijwilligers. Dit zijn leden die zich in het belang van de andere leden inzetten voor diverse activiteiten, clubs, informatievoorziening en andere zaken die noodzakelijk zijn om de vereniging goed draaiende te houden. 
Hier vindt u het overzicht van onze vrijwilligers per 1 jan 2022.
Eens per jaar wordt er voor hen een gezellige middag georganiseerd als dank voor hun inspanningen. Dit jaar zal die niet door kunnen gaan i.v.m. de corona-maatregelen. De vrijwilligers ontvangen dit jaar enkele waardebonnen als blijk van waardering.