PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Home

Dagelijks Bestuur

 

Cor2016
Cor van den Bosch
Voorzitter
Christ2016
Christ Tunders
Secretaris
Gerdie2016 
Gerdie v. Daal
Penning-
meester
Johan2016
Johan Callens
vice voorzitter
Belangen-
behartiging

 

 

 

 

 

 


Chris2016

Chris Geerts
Evenementen

Sjef2016
Sjef van Gastel
Coördinatie
Clubs
Piet2016
Piet de Baar
PR & Com-
municatie
Annelies2016
Annelies
Berende
WMO zaken

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de bestuursleden click hier

Inbreng in bestuursvergadering

Elk lid van de PVGE heeft de mogelijkheid om zich, via de secretaris, aan te melden voor rechtstreekse inbreng in de bestuursvergadering. Per vergadering is 30 minuten beschikbaar.

Vrijwilligers

PVGE Best heeft veel actieve vrijwilligers. Dit zijn leden die zich in het belang van de andere leden inzetten voor diverse activiteiten, clubs, informatievoorziening en andere zaken die noodzakelijk zijn om de vereniging goed draaiende te houden. 
Hier vindt u het overzicht van onze vrijwilligers per 1 jan 2018.
Eens per jaar wordt er voor hen een gezellige middag georganiseerd als dank voor hun inspanningen. Dit jaar zal dat zijn op 20 oktober.

 

 

Krantenjongen

Het Laatste Nieuws

Kalenderblaadje

Jaarkalender

Ideeenbus

Fotoshows:


 Algemene Leden Vergadering 2016 Informatiemarkt PVGE Best 2015