PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

Op deze pagina:

  Informatie voor leden

PVGE Best heeft een groot aantal clubs waarin een grote variatie aan activiteiten is georganiseerd. Zo zijn er clubs die overdag bijeen komen. Maar speciaal voor leden die overdag nog werken zijn er ook clubs die hun bijeenkomsten in de avonduren hebben. Te weten: Bordspelen, de Bridgeclub en de Theaterclub. Kijk op hun clubpagina wat zij allemaal kunnen bieden.
Informatie over alle huidige clubs vindt u links in het menu. 
Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van een club moet men lid zijn van PVGE. Om u als PVGE-lid aan te melden klikt u op Lidmaatschap

Wanneer u geïnteresseerd bent in een club, neem dan eerst contact op met de clubcoach. U kunt namelijk altijd een keer komen kijken of het u bevalt om lid te worden van de club. Besluit u om lid te worden van de club, dan zal de clubcoach u een inschrijfformulier geven, of u gebruikt dit online inschrijfformulier.
Leden van PVGE mogen bij alle andere PVGE verenigingen clublid zijn. Slechts van 1 niet-eigen vereniging kan men ook gastlid worden. Daarmee krijgt u dezelfde rechten als de leden van de eigen vereniging. Het gastlidmaatschap moet worden aangevraagd bij de secretaris, zie contact
Als u wilt weten wanneer de clubactiviteiten plaats vinden kijk dan in de kalender

Wilt u zelf een club starten binnen PVGE-Best? Neem dan contact op met Sjef van Gastel Tel: 06-83214814 of via E-mail: Klik hier.  
Voor een indruk van de clubactiviteiten van het afgelopen jaar, zie het jaarverslag onder Publicaties.

 

Informatie voor clubcoaches

Eenmaal per jaar, begin oktober, komen bestuur en clubcoaches bij elkaar om hun ervaringen van het afgelopen jaar te bespreken. De clubcoaches krijgen van het bestuur informatie over de kosten van zaalhuur en consumpties, wanneer zij gebruik maken van een zaal. Zij krijgen instructie van de penningmeester over het berekenen van de contributie voor het volgend kalenderjaar. En hen wordt gevraagd een kort verslag te schrijven over het reilen en zeilen van hun club in het afgelopen jaar. Dit verslag wordt opgenomen in het secretarisverslag - ook wel jaarverslag geheten - en zal worden gerapporteerd op de Algemene Ledenvergadering in januari.

Van de clubcoach wordt gevraagd het saldo van de club zo laag mogelijk te houden. Is het saldo door toename van het aantal leden gegroeid, dan dient de clubcoach dit saldo voor het eind van het jaar samen met de leden op te maken aan een nuttige of gezellige activiteit. Mocht men ergens voor willen sparen, (aankoop van clubmateriaal of jubileum e.d.) dan dient de clubcoach dit te melden aan de penningmeester.
Wanneer coaches betalingen willen laten verrichten door, of declaraties willen indienen bij de penningmeester, dan dienen zij gebruik te maken van onderstaande formulieren. Zij dienen ervoor te zorgen dat er nota's en/of facturen mee gestuurd worden.

  Aanvragen van zaalhuur

Het huren van zaalruimte gebeurt door het bestuurslid dat de Clubs coördineert. Bestuursleden, commissieleden en clubcoaches kunnen voor het aanvragen van zaalruimte gebruik maken van dit aanvraagformulier huur zaalruimte

Formulieren t.b.v. betalingen

Wanneer een bestuurslid, commissievoorzitter of clubcoach kosten wil declareren bij de vereniging: gebruik dan dit:  declaratieformulier voor Bestuurlid, Commissievoorzitter of Clubcoach
Wanneer een werkgroeplid van een commissie, club of werkgroep kosten wil declareren, gebruik daarvoor dat dit: declaratieformulier door een lid van een commissie of club
Wanneer bestuurslid, commissielid, clubcoach of werkgroeplid treinreizen een factuur door de penningmeester wil laten betalen: formulier te verrichten betalingen
Als een reisbegeleider of organisator van een evenement een voorschot wil ontvangen om betalingen te kunnen doen dan dient deze tijdig aangevraagd te worden middels dit formulier: voorschotverzoek
Als een reisbegeleider of organisator van een evenement betalingen wil doen met de PVGE-bankpas dan dient deze tijdig aangevraagd te worden middels dit formulier: verzoek gebruik PVGE bankpas voor betalingen

KrantenjongenHet Laatste Nieuws

KalenderblaadjeAlle clubdata