PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Busreizen zijn voor alle leden toegankelijk.
Je hoeft geen lid te zijn van een club.
Bij de prijs van de reis is altijd een bedrag opgenomen voor fooien voor diensten van chauffeurs, reisleiders e.d. Er hoeft dus nooit met de pet rondgegaan te worden. Dat wordt allemaal netjes door de penningmeester in een envelop meegegeven aan de reisbegeleiders.

Voor informatie over alle genoemde busreizen kunt u bellen of mailen met de betreffende reis-begeleiders. Wie dat is staat bij de beschrijving van de reis op de pagina Programma vlieg en busreizen vermeld.

 

Hier vindt u de gewijzigde regels voor de behandeling van inschrijvingen op reizen.

U kunt pas inschrijven voor reizen als de betreffende reis is gepubliceerd in de nieuwsbrief.

Let op! Er zijn twee inschrijfformulieren: voor meerdaagse bus en vliegreizen  en voor bus-dagtochten

   Commissie Reizen PVGE Best

De reizen worden door de Commissie Reizen voorbereid en vastgesteld. Op basis van suggesties van leden en vanuit ideeën uit de commissie worden de reisdoelen gekozen, waarna leden uit de commissie de organisatie en de begeleiding van de reis op zich nemen.
De Commissie Reizen bestaat uit 6 leden, leden die de reizen organiseren en begeleiden en leden die de reizigers vertegenwoordigen. Vanwege de vaak grote financiële bedragen die gepaard gaan met de organisatie van een reis zijn de voorzitter en penningmeester vanuit het bestuur van de afdeling PVGE Best ook lid van de commissie in de functie van voorzitter en penningmeester.

Leden zijn:

Cor1 Gerdie1 Truus3a Wim1 Ria1 Thea1
Cor v.d. Bosch Gerdie van Daal Truus Emmers Wim Steenks Ria v.d. Ven Thea Rijnders

 
Hr. Cor van den Bosch (voorzitter / organisator/begeleider), Mw Gerdie van Daal (penningmeester / organisator/begeleider), Mw Truus Emmers (organisator / begeleider), Hr. Wim Steenks (organisator / begeleider), Mw. Ria van de Ven (organisator / begeleider), Mw. Thea Rijnders (reizigersvertegenwoordiger).

De commissie stelt het grootste deel van het reisprogramma vast in de maand november, voorafgaand aan het nieuwe reisjaar. Elk najaar organiseert de Commissie Reizen een middag voor leden die geïnteresseerd zijn in reizen met PVGE. Deze bijeenkomst heet "Trefpunt Reizen". Op deze bijeenkomst wordt teruggekeken naar de reizen die zijn geweest in het betreffende jaar. Meestal worden er films en of foto's getoond. Er wordt door de reisbegeleiders een aankondiging gedaan van de reizen die in het volgend jaar zullen worden georganiseerd. Het reisprogramma wordt gepubliceerd in de Nieuwsbrief en op de website.

Deelname aan busreizen is vrij voor alle leden van PVGE. Niet-PVGE leden kunnen als introducée eenmalig aan een busreis deelnemen. De keuze van deze reizen wordt zoveel mogelijk afgestemd met de reisactiviteiten van de PVGE en van de andere PVGE-afdelingen. Deze afstemming vindt plaats in de Reiscommissie van PVGE hoofdvereniging. Een van de commissieleden heeft zitting in deze Reiscommissie.

 

 

 

KrantenjongenHet Laatste Nieuws 

KalenderblaadjeJaarkalender

Ideeenbus

Foto's van onze activiteiten
vindt u door te kiezen uit:
Evenementen of Reizen