PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Ook aan de overdag nog werkende 50 plussers kan PVGE een aantal activiteiten bieden die 's avonds of in het weekend plaatsvinden. De Evenementencommissie organiseert altijd minstens eenmaal per jaar een evenement in de avond of in het weekend.

Leden Evenementencommissie

De evenementencommissie bestaat momenteel uit:

Corry Bolhuis, Corrie Hijnen, Nellie van Laarhoven-Bummel, Margriet de Vos, Olga van der Meulen, Huub van de Moosdijk, Lenie Rijkers en voorzitter Kees van Haaren.

Inlichtingen bij: Kees van Haaren, tel. 0499-393671 of via e-mail: Klik hier.

Het volledige programma vindt u bij het Evenementen Programma

Foto's en-of verslagen van evenementen dit jaar:

(Door te clicken op een foto, opent u een fotoshow, met daarin een selectie uit de gemaakte foto's)
(Bij sommige activiteiten vindt u daaronder nog een link naar alle foto's die gemaakt zijn).
Hebt u bezwaar tegen plaatsing van een bepaalde foto, neem dan contact op met de webbeheerder!

Foto's en-of verslagen van evenementen in 2020:

Carnavalsontbijt, 24 feb 2020
De evenementencommissie vergadert voor het eerst in het Rode Kruis gebouw

Foto's en-of verslagen van evenementen in 2019:

Kerstviering, 14 dec 2019
Bridgekampioenschappen, 22 nov 2019
Informatiemiddag, 21 nov 2019
Cursus Kunstgeschiedenis deel 1, 28 okt 2019
Trefpunt Reizen, 25 okt 2019
Clubcoachbijeenkomst, 22 okt 2019
Lunchconcert, 21 okt 2019
Bezoek aan de molen, 8 oktober 2019
Vrijwilligersmiddag, 13 september 2019
Fietstocht naar de Buffelfarm, 10 september 2019
Tennistoernooi PVGE Kampioenschap 2019, 15 augustus 2019
Fietsdriedaagse Bergen op Zoom, 23-26 juli 2019
Meezingmiddag, 16 juli 2019
Concert Russisch jeugdorkest, 11 juli 2019
Excursie Landgoed de Grote Beek, 16 mei 2019
Lenteconcert PVGE-koor m.v.v. XING, 28 april 2019
Fietsen op het dak van de wereld, 17 april 2019
Carnavalsontbijt, 3 maart 2019
Lezing Egypte, 21 feb 2019
Algemene Ledenvergadering, 24 jan 2019

 

 

   Gezellige jaarvergadering in ’t Tejaterke

Het is alweer een tijdje geleden, maar hier toch nog een impressie van de jaarvergadering die op 30 januari j.l. in ’t Tejaterke plaatsvond. Gezellig was het zeker, maar voor sommigen toch wel een wat lange zit.

Klik op de foto hierboven om de foto's met toelichting te zien.
Klik op deze link om alle foto's van Felix te zien.

31 clubs en een eigen clubhuis

Vóór de pauze werden de officiële zaken afgehandeld. Uit het jaarverslag*) van secretaris Christ Tunders bleek o.a. dat het aantal leden min of meer constant was gebleven, maar er flinke groei zat in het aantal clubs: nu 31, waarvan 2 genealogieclubs, 3 leesclubs en 4 yogaclubs. Ook het aantal reizen en evenementen was verheugend hoog. De Reis- en de Evenementencommissie kregen daarvoor een daverend applaus. Penningmeester Rob Bol toonde aan dat het ook financieel weer liep als een trein.

Het belangrijkste item van het jaar zat helemaal op het eind: de toezegging dat het Rode Kruisgebouw vanaf 1 januari 2020 het eigen honk wordt van de PGVE en KBO, onder beheer van de Seniorenraad. Applaus oogstte voorzitter Cor van den Bosch op het eind van zijn jaarrede. Daarin benadrukte hij dat onze Gezellige jaarvergadering in ’t Tejaterke vereniging niet kan bestaan zonder vrijwilligers en dat PVGE Best, dringend behoefte heeft aan nog meer daarvan. Hij bedankte allen die zich op een of andere manier inzetten. De nieuwe statuten en huishoudelijk reglement van PVGE Best werden zonder slag of stoot door de leden aangenomen. Herman Wester deed verslag vanuit de Verenigingsraad, waarin PVGE Best in de toekomst met 3 afgevaardigden zit.

13 Schouderklopjes
Na de pauze kwamen de leuke zaken aan bod. Maar liefst 13 leden moesten naar voren komen voor een ‘Schouderklopje´ met cadeaubon: Bea den Boestert, Corry Bolhuis, Sjef van Gastel, Toos de Groen, Ger Groels, René Hendriks, Jet Hoens, Ad van Kollenburg, Alie Lekkerkerker, Betje Lutters, Huub Moosdijk, Jacqueline Tonneijk, Ans van der Steen en Mary Zoethout, allen vanwege hun jarenlange bijdrage aan de vereniging. Daarna stond de bestuurssamenstelling op de agenda. Toos de Groen trad af. Voor haar wordt nog gezocht naar een opvolger. Koos Mulder die ad interim de bestuursfunctie voor PR&Communicatie had ingevuld werd door de leden onder luid applaus benoemd. Tot slot de rondvraag. Sommige leden vonden de Kerstviering aan de lange kant. Iemand stelde voor deze minstens 2 uur in te korten; er kwamen nog meer suggesties, die het bestuur allemaal serieus zal bespreken. Dick de Jong vroeg zich op zijn drooghumoristische manier af, nu in het huishoudelijk reglement de verantwoordelijkheden voor behoorlijk bestuur zijn opgenomen, of het bestuur ook daadwerkelijk behoorlijk gaat functioneren. Het antwoord van de voorzitter was een volmondig ‘JA’. Nog enkele leden gaven omplimenten aan de bestuursleden voor alles wat zij voor de vereniging doen. Zo kon voorzitter Cor van den Bosch tevreden de vergadering sluiten en alle aanwezigen bedanken voor hun komst en de goede sfeer.

*) Lees hier het volledige Jaarverslag over 2019.

 

  Carnavalsontbijt 2020

Klik op de foto hierboven om de foto's van Jan v.d. Kerkhof, met toelichting te zien.

 

  Eerste gebruiker Rode Kruis gebouw

  Kerstviering 2019

Kerstviering FOTO 4ADe PVGE kerstviering vond in 2019 weer in het ons zo vertrouwde Heerbeeck College plaats. Sommigen vonden het een lange zit, en dat was het ook, maar er waren toch veel positieve reacties. Na de ontvangst met koffie/thee met kerstbrood en de opening door voorzitter Chris Geerts van de evenementencommissie zorgde het PVGE koor o.l.v. Jean Pennings in de aula voor een sfeervolle opening met mooie kerstliederen uit allerlei landen. Daarna vermaakte ons in de grote hal geen Kerstman, maar de Kerstvrouw met zang en anekdotes, Ze duwde mensen grappige kadootjes in hun handen en de uitvoering van een opdracht leidde vaak tot hilarische situaties.

Kerstviering FOTO 7Tijdens de pauze in haar optreden kwam iedereen aan zijn trekken om met elkaar te buurten en het glas te heffen. Terug in de aula gaf het orkest Bestse Klanken, o.l.v. Ad van de Wijdeven, vrolijke, virtuoos gespeelde nummers ten beste en sloot af met een nummer samen met BestLeuk. Die verhoogden o.l.v. Ton van der Steen de kerststemming nog eens flink met populaire en ook stemmige kerstnummers. Het enthousiast meezingende publiek genoot er met volle teugen van - met het vrolijke Feliz Navidad als klinkende afsluiting. Daarna had voorzitter Cor v.d. Bosch nog een kerst- en nieuwjaarswens voor ons allen in petto.

Maar de kerstviering was nog niet afgelopen. Er volgde een gezellig, rijkelijk ge-varieerd buffet van Maria Raaijmakers. Na deze culinaire geneugten kwam de traditionele loterij, waar menigeen verblijd werd met een kerststukje. Bij het verlaten van de zaal kreeg iedereen nog een ministolletje mee naar huis. Het was voor velen een geslaagde kerstviering

Klik op deze link om de foto's te zien die Felix op deze Kerstviering gemaakt heeft.

  Bridgekampioenschappen 2019

Bridgekampioenschap FOTO1Aan het Bridgekampioenschap van PVGE Best 2019 op 22 november hebben 80 mensen deelgenomen. Omdat er top integraal gespeeld werd, had iedereen de kans om met de hoofdprijs aan de haal te gaan. Met de klok op 35 minuten kon men vier spellen binnen de tijd afronden. Na de eerste drie ronden werden er nog eens drie ronden van vier spellen gespeeld, waarna er een zeer rijkelijk stamppottenbuffet klaar stond.
De prijsuitreiking leverde verbazing bij de paren die bijna de poedelprijs hadden en het paar dat het dichtste bij 50% zat. Uit handen van voorzitter Cor van de Bosch werd tenslotte de eerste prijs uitgereikt aan de winnaars van dit jaar: Jet van Oost en Marianne Voskuyl. Proficiat!

Klik op deze link om de foto's te zien die Felix op tijdens deze bridgekampioenschappen gemaakt heeft.

  Informatiemiddag 2019

Informatiemiddag FOTO 3Als elk jaar was er in november 2019 de informatiemiddag van PVGE Best, nu voor het tweede jaar in ’t Tejaterke. Alle clubs en commissies hadden hun beste beentje voor gezet om zich te presenteren. Daarmee voldeed deze activiteitenmarkt helemaal aan de bedoeling om vooral nieuwe leden maar zeker ook leden die iets nieuws willen gaan doen, te laten zien wat er allemaal binnen onze vereniging mogelijk is. Dat zijn meer dan maar liefst 40 verschillende activiteiten om uit te kiezen.

Met over de 100 belangstellenden plus alle clubcoaches en andere vrijwilligers was het als vanouds gezellig druk. Heel wat nieuwe leden waren toch wel verrast over zoveel keuze. Het bleek voor elk wat wils. Menige club heeft nieuwe inschrijvingen kunnen noteren. Ook waren er belangstellenden die nog geen PVGE-lid waren maar door de aankondiging in Groeiend Best of door het ‘van horen zeggen’ nieuwsgierig waren geworden en ons een bezoekje brachten. Dat bleek aantrekkelijk genoeg om als nieuw PVGE-Best lid weer naar huis te gaan.

Klik op deze link om de foto's te zien die Felix op deze informatiemiddag gemaakt heeft

  Cursus kunstgeschiedenis deel 1

Klik op deze link om de foto's van Felix te zien

  Trefpunt Reizen 2019

Klik op bovenstaande foto om de foto's van Jolien te zien

Trefpunt Reizen, een festijn voor onze reizigers
Maar liefst meer dan 100 belangstellenden bezochten op 25 oktober ons Trefpunt Reizen bijeenkomst, zoveel hebben we er nog nooit gehad! Geweldig! Altijd weer een gezellig ontmoeten na de reizen die we samen deden en waar we terugkijken naar die reizen die we het afgelopen jaar hebben gedaan. Iedereen deelde weer enthousiast herinneringen en bekeek elkaars foto’s. Veel herkenning bij de fragmenten uit de prachtige film van Cattolica die Wim van der Meulen heeft gemaakt en die hij weer aan de reisgenoten van die reis aanbood. Wim zat dan ook even later in de pauze druk de namen te noteren van de belangstellenden die daar graag gebruik van maakten. Na hapje en drankje dat gepaard ging van een heksenketel van bijpraten volgde het tweede deel van de middag: waar gaan we volgend jaar naar toe?

De binnen- en buitenlandse reizen in 2020
An Kooijmans neemt ons mee voor de dagtocht naar de Maasvlakte. Zij presenteerde ook de superseniorenreis naar Friesland. Veel van de leden hebben al aangegeven graag aan deze 5-daagse binnenlandse reis te willen deelnemen. En Truus Emmers, die al vele jaren altijd leuke reisdoelen weet te bedenken, prees nu haar dagtocht in de Biesbosch aan. Ria van de Ven organiseert in het najaar een dagtocht naar de paternosterlift voor schepen in het Belgische Canal du Centre, een reis met boottocht, historie in Waterloo en een imposant stuk techniek.
En dan worden de meerdaagse buitenlandse reizen door onze EMA-gasten, John van Dinten en Isidoor Willems, gepresenteerd. De 10-daagse vlieg/busreis naar de Baltische Staten, die door Gerdie van Daal begeleid gaat worden, en ditmaal de twee reizen naar Engeland. Een zesdaagse reis naar Sussex en een achtdaagse reis naar het prachtige Lake District. Na de presentaties bleek de grote belangstelling uit de vele vragen die door onze reisbegeleiders en door John en Isidoor beantwoord zijn.

Waar is de informatie nu te vinden?
Nadat iedereen de complete beschrijving voor de reizen van zijn keuze had opgehaald en een aantal al direct op reizen inschreven liep deze gezellige en interessante bijeenkomst ten einde. Een Trefpunt Reizen dat zijn succes mede te danken had aan de bijdragen van John en Isidoor van de EMA, de inzet van onze leden van de Evenementencommissie bij ontvangst en bardienst, de leden van de reiscommissie in de voorbereiding van de reizen en het programma en aan de enorme belangstelling van de leden. Iedereen hartelijk dank daarvoor.
Tenslotte: alle informatie staat inmiddels te lezen op deze website www.pvge-best.nl waar u ook kunt inschrijven. Geen internet? Dan kunt u bij de leden van de Reiscommissie of bij Cor van de Bosch een inschrijfformulier ophalen. Of kijken in de Actief van december.

  Clubcoachbijeenkomst 2019

Klik op bovenstaande foto om de foto's van Jolien te zien

  Lunchconcert 2019

Klik op bovenstaande foto om de foto's van Felix te zien

  Bezoek aan de molen

Om de foto's van Felix te zien KLIK HIER

  Vrijwilligersmiddag 2019

Klik op bovenstaande foto om een selectie te zien.

Een geslaagde vrijwilligersmiddag, dat was het zeker! Op 13 september, kregen onze 120 vrijwilligers hun jaarlijkse feestelijke bijeenkomst aangeboden door het bestuur. Maar liefst 1 op elke 10 leden is vrijwilliger in PVGE Best en zet zich in om het ons naar de zin te maken door mee te helpen aan al die activiteiten en evenementen die voor ons worden georganiseerd.
Niet allemaal konden ze dit jaar deelnemen, maar toch waren er zeker 98 vrijwilligers die samenkwamen in de Kadans. Het blijkt dan dat iedereen elkaar kent, zodat binnen de kortste keren overal de ervaringen van het jaar worden uitgewisseld en het bijpraten al snel versmelt tot een gezellig geroezemoes.

Twee goedgeluimde artiesten waren het, die de middag kwamen opluisteren met Brabantse anekdotes, en die ook met hun liedjes de zaal helemaal mee wisten te krijgen. Cor Swanenberg bracht de verhalen vanuit het oude Brabant op smakelijke wijze, wat herkenning en veel hilariteit teweeg bracht. Hij wist zijn Brabants wel zo te temperen dat ook onze niet-Brabanders heel veel van de verhalen konden volgen. Voor hen was het ook een vrolijke cursus, waardoor ze nog meer van het wonen in Brabant kunnen genieten.
Bij de liedjes die Cor ten gehore bracht had hij begeleiding van de accordeonist Henk Verhagen, die met zijn spel het echte meezinggevoel aanmoedigde. De zaal deed dan ook flink mee. De wijze teksten uit het Brabants verleden klonken welluidend uit de 98 monden. Voor hen die niet alle woorden meer in hun hoofd hadden, werden onze secretaris en voorzitter ingezet om het doek met de tekst op te houden, wat ze heel bekwaam deden. De monden verstilden enigszins bij de hapjes en drankjes die in de pauzes werden genuttigd. Na hun optreden werden de artiesten met een luid applaus beloond en volgde een heerlijk en overvloedig chinees buffet.

Een geslaagde gezellige middag, waarvan het bestuur hoopt dat zij daarmee al die vrijwilligers een plezier heeft gedaan en waarmee zij hen van harte wil danken voor hun inzet en bijdragen aan onze vereniging. Ook wil de voorzitter graag de leden van het bestuur bedanken voor de organisatie en deze keer niet alleen de voorbereiding maar ook alle uitvoerende taken, die zij van bardienst tot uitserveren met verve op zich namen. Iedereen hartelijk dank!

  Fietstocht naar de Buffelfarm

Om de foto's van Felix te zien KLIK HIER

Met beelden van woeste, machtige bisonachtige beesten in gedachten togen wij per fiets naar de buffelfarm De Stoerderij om daar de werkelijkheid met eigen ogen te aanschouwen.
De tocht liep via Boskant naar Sint-Oedenrode. Na de koffiestop bij café Oud Rooi ging de rit via het Dommeldal naar Breugel, waar we een gezellige lunch namen in cafetaria De Smickel.

De Stoerderij
Bij De Stoerderij aangekomen, ontving boer Arjan Swinkels ons hartelijke met kopjes koffie van moeder Swinkels en gaf hij een presentatie over zijn bedrijf. Hij vertelde van zijn achtergronden en wat hem er toe bracht een buffelfarm te beginnen. Rode draad in zijn betoog was zijn behoefte om zelfstandig, kleinschalig en biologisch veel met dieren in de buitenlucht bezig te zijn. Dat betekende wel dat Arjan zijn producten in zijn winkeltje en vooral via internet aan de man moet brengen en ook veel educatieve activiteiten moet uitvoeren. Tenslotte moet zijn gezin er ook van kunnen leven.

De Buffels
Vervolgens ondernamen we een wandeling door de velden naar de buffels, 88 stuks in totaal. Aanvankelijk liepen de buffels achter in de wei, te ver voor een knuffel dus.
Maar omdat boer Arjan nu in de wei liep dachten de buffels dat hij ze kwam halen om ze naar huis te brengen, Ze verzamelden zich daarom bij de draad, het dichtst bij huis.
Daarmee hadden we alsnog de mogelijkheid een buffel te knuffelen, eigenlijk aaien.
Tot slot gaf Arjan nog een proeverij van zijn producten: melk, yoghurt, mozzarella en ijs. De buffelmelk is rijker aan vet, maar armer aan cholesterol dan koemelk.
Yoghurt en mozzarella van buffelmelk hebben een meer pittige smaak dan die van koemelk.
Het bezoek aan de farm werd beëindigd met een bezoek aan het winkeltje waar toch nog aardig wat producten werden gekocht. Daarna fietsten we weer huiswaarts.

  Tenniskampioenschappen 2019

Om de foto's van Felix te zien KLIK HIER

  Fietsdriedaagse Bergen op Zoom

Klik op bovenstaande foto om een selectie te zien van de foto's van Herman
Om ze allemaal te zien (inclusief foto's van landgoed Mattemburgh) klikt u hier

  Meezingmiddag 2019

Klik op bovenstaande foto om de foto´s van Felix te zien.

  Concert Russisch jeugdorkest Vasilev Ostrov

Klik op bovenstaande foto om de foto´s van Felix te zien.

   Excursie naar Landgoed de Grote Beek

Klik op bovenstaande foto om de foto´s van Felix te zien.

   Lenteconcert PVGE-koor m.m.v. XING

 Klik op bovenstaande foto om de foto's van Jolien te zien.

   Fietsen op het dak van de wereld

Klik op bovenstaande foto om de foto's van Felix te zien.

  Carnavalsontbijt 2019

Klik op bovenstaande foto om de foto's van Felix te zien.
Koos de Laat van de KBO heeft ook foto's gemaakt, die vindt u hier.

We zitten inmiddels al weer midden in de vastentijd en wat velen misschien al vergeten zijn, maar carnaval is een katholiek feest, voorafgaande aan de vasten. Even een terugblik op het carnavalsontbijt, wat alweer voor de zesde keer op carnavalsmaandag door de KBO en de PVGE in samenwerking met de Prinsenhof voor alle 50-plussers georganiseerd wordt.

Ruim voor half elf staat de gang al vol, maar we krijgen nog geen toestemming om te openen, omdat nog de laatste hand aan de koffietafel gelegd moet worden. Eindelijk is het dan zo ver. In een mum van tijd zijn de honderd zitplaatsen nagenoeg allemaal bezet. Toch nog even wachten, totdat Jan van der Vleuten het ontbijt opent en ons allen in een opgewekt lied uiteindelijk naar huize Nazareth wil sturen. Er wordt volop genoten van het uitgebreid ontbijt onder de vrolijke klanken van ’t Orkesje. Ondertussen vereert de burgemeester, Hans Ubachs ons met een bezoek en schuift hij gezellig aan. Net voordat tonprater Rien Bekkers optreedt is de vogel echter weer gevlogen, volgens Rien om te voorkomen dat hij in de maling genomen wordt. Rien weet, als Wereldkampioen Glazenwasser, die zo’n lange ladder heeft dat hij op de rotonde niet te hard kan rijden, omdat hij anders zijn eigen ladder inhaalt, de handen op elkaar te krijgen. Na zijn buut zit de stemming er goed in, getuige de dansjes en lange slierten polonaises. Tot slot wordt onder luid applaus jeugdprins Jaap d’n Urste samen met zijn Adjudant Max, Vorst Thij, Lars en de Fleurige Showgarde binnengehaald. Het motto van Jaap: “Het is pas feest, als Prins Jaap is geweest.” De Showgarde gaf natuurlijk nog een leuke show en na de uitreiking van een paar ordes door Prins Jaap naderde het einde van een geslaagd carnavalsontbijt 2019.

  Lezing Egypte, 21 feb 2019

Klik op bovenstaande foto om ze allemaal te zien (deels met onderschrift).

Maar liefst 70 mensen waren naar de Kadans gekomen voor de lezing van Jan Kuijpers over Egypte. De eerste helft ging over het ontstaan van Egypte, kort wat archeologie, de tempels met beelden zo groot, dat ze tot verbazing leidden, de opgraving van Toetanchamon, wat de meest opzienbarende ontdekking is geweest. Telkens werd zijn verhaal onderbouwd met filmpjes en beelden. Ook zijn uitleg over de 4000 jaar oude pyramides en het belang van de Nijl waren interessant. In de pauze genoot men van een drankje en praatte men over reizen, al dan niet zelf meegemaakt. Daarna volgde er een film over de verschillende steden met hun bezienswaardigheden, waar Jan was geweest tijdens zijn Egypte-reizen. Jammer dat er niet meer uitleg bij was. Na afloop werd Jan bedankt door René Hendriks voor deze interessante middag.

  Een levendige Algemene Ledenvergadering 2019

Klik op bovenstaande foto om een selectie te zien (met onderschrift). Voor alle foto's van Felix klikt u hier

Op zo’n algemene ledenvergadering wordt het altijd pas echt leuk ná de pauze. Eerst moeten een aantal formele stukken worden behandeld en goedgekeurd. Die bleken nu toch interessanter dan gedacht. Zo kon je je in het jaarverslag van secretaris Christ Tunders verbazen over de aanhoudende groei van clubs. We hebben er nu 29. De nieuwe Handwerkclub trok in korte tijd veel leden aan. Zo ook de Genealogieclub, waar al 2 groepen zijn gevormd. En bij de Yoga is er een derde club bijgekomen vanwege de grote toeloop.
Ook waren er initiatieven voor een schaakclub en een mondharmonicaclub, maar daarvoor bleek de belangstelling toch te gering. De Line Danceclub is helaas afgehaakt en verzelfstandigd.
Evenementen zijn er in 2018 ook heel wat georganiseerd: 25; dat is ruim 2 per maand. Vooral het Multiculturele feest was zeer geslaagd. Het  ledenaantal is gestegen van 1169 naar 1194. Enige reuring ontstond toen Christ liet zien dat hiervan slechts 39% man was en 61% vrouw. “Niet alleen thuis, maar ook bij de PVGE delven we het onderspit” hoorde je de mannen denken.
Keurige cijferbrij: Na het verslag van de secretaris was het de beurt aan de penningmeester voor het financiëel verslag. Maar, helaas, Gerdie van
Daal lag met griep te bed. Zodat voorzitter Cor van den Bosch een brei aan cijfers aan debet- en creditkant moest vertonen om uit te leggen. Wat eruit sprong aan ontvangstkant was het sponsorbedrag van de Rabobank Clubkascampagne en de extra subsidie van de gemeente voor het Multiculturele feest en vanuit een fonds voor het project Krachtenbundeling. Aan de uitgavekant waren er geen uitspatters. Toen de cijferbrij zich alsmaar uitdijde trok
Cor gauw de conclusie die iedereen al zag aankomen: “dat alles verlopen was zoals gepland”. Ook de begroting voor 2019 week niet bijster veel af van die van 2018. Wel moest de ledenvergadering nog de contributieverhogingen goedkeuren voor een zestal clubs, afgestemd met de clubcoaches.
Het verslag van de kascommissie door Jaap Verduyn was anders dan anders. Hij verraste met een persoonlijk verhaal over zijn hardwerkende
vader die potjes had aangelegd voor van alles en zijn moeder die trouw een kasboekje bijhield, maar met een levensgrote post diversen. In de boekhouding van Gerdie zocht hij direct de post Diversen. Maar die was er niet. En verder: “Wat wij ook vroegen aan de penningmeester, alles
werd waterdicht getackeld. We konden niks anders doen dan de boel goedkeuren.”
Door handgeklap lieten de aanwezigen horen dat zij de penningmeeester prezen én dechargeerden, zoals het hoort. Het verslag van Herman Wester over de Verenigingsraad viel ook in goede aarde. En toen was het pauze.
Jaarrede vol dynamiek: Na de pauze hield de voorzitter zijn jaarrede, waarin hij enkele duidelijke lijnen uitzette: we stellen ons ruimer op naar niet-leden; zij kunnen meedoen in clubs, bij reizen en bij evenementen, met het idee dat ze het zo leuk vinden dat ze daarna lid worden. We intensiveren de samenwerking met de KBO, zoals bij het project Krachtenbundeling. Wij werken mee met het project Dementievriendelijke Gemeenschap en leveren mankracht bij activiteiten, die de Seniorenraad organiseert, zoals ThOM-B en Duurzaam Wonen. Hij bedankte alle 120 enthousiaste vrijwilligers, die zorgen voor dynamiek in de PVGE. Ook nodigde hij uit voor functies waarvoor we nog mensen zoeken: een 2e webmaster, iemand voor PR & communicatie, ouderenadviseurs en cliëntondersteuners, mensen die reizen willen organiseren of die wïllen meehelpen bij evenementen.
Bij het punt Bestuursverkiezing bleek dat Gerdie van Daal na 9 jaar moest aftreden, maar haar opvolger stond al in de startblokken: Rob Bol. Hij werd per acclamatie geïnstalleerd. Ook Piet de Baar trad af. Voor hem moet nog een opvolger gevonden worden.
In ‘t zonnetje: Toen was het tijd om mensen in ‘t zonnetje te zetten. Naar voren moesten komen: Dick Abbink, Rien van Hoppe, Betty Kon,
Hanny van Laarhoven, Dick Oostra, Ria van de Ven, Gera Gallé en Piet de Baar. Van ieder werd verteld waarin hij/zij uitblonk, waarna ze als dank een PVGE-speldje kregen opgespeld voor hun verdiensten, met een doosje bonbons of flesje wijn er bij.

 

 

 

KrantenjongenHet Laatste Nieuws 

KalenderblaadjeJaarkalender

IdeeenbusHebt u een goed idee?

Foto's van onze activiteiten
vindt u door te kiezen uit:
Evenementen of Reizen