PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Ook aan de overdag nog werkende 50 plussers kan PVGE een aantal activiteiten bieden die 's avonds of in het weekend plaatsvinden. De Evenementencommissie organiseert altijd minstens eenmaal per jaar een evenement in de avond of in het weekend.

Leden Evenementencommissie

De evenementencommissie bestaat momenteel uit: Corry Bolhuis, Corrie Hijnen, Margriet de Vos, Olga van der Meulen, Gini van de Sande, René Hendriks, Huub van de Moosdijk, Jos van Rooij, Felix van der Straeten en voorzitter Chris Geerts.
Inlichtingen bij: Chris Geerts, tel. 0499 313979 of 06-4608 7827 of via e-mail: Klik hier.

Het volledige programma vindt u bij het Evenementen Programma

Foto's en-of verslagen van evenementen dit jaar:

(Door te clicken op een foto, opent u een fotoshow, met daarin een selectie uit de gemaakte foto's)
(Bij sommige activiteiten vindt u daaronder nog een link naar alle foto's die gemaakt zijn).
Hebt u bezwaar tegen plaatsing van een bepaalde foto, neem dan contact op met de webbeheerder!

Tennistoernooi PVGE Kampioenschap 2019, 15 augustus 2019
Fietsdriedaagse Bergen op Zoom, 23-26 juli 2019
Meezingmiddag, 16 juli 2019
Concert Russisch jeugdorkest, 11 juli 2019
Excursie Landgoed de Grote Beek, 16 mei 2019
Lenteconcert PVGE-koor m.v.v. XING, 28 april 2019
Fietsen op het dak van de wereld, 17 april 2019
Carnavalsontbijt, 3 maart 2019
Lezing Egypte, 21 feb 2019
Algemene Ledenvergadering, 24 jan 2019

Foto's en-of verslagen van evenementen vorig jaar:

Kerstviering, 12 en 13 december 2018
PVGE Informatiemiddag, 7 december 2018
Bridgedrive om het kampioenschap van PVGE-Best, 30 november 2018
Sixties avond met Bestleuk en the Mixx, 23 november 2018
Modeshow van PVGE en KBO, 8 november 2018
Trefpunt Reizen, 26 oktober 2018
Weverijmuseum Geldrop, 11 oktober 2018
Wandelexcursie Strijp S, 20 september 2018
Vrijwilligersmiddag, 3 september 2018
Tennistoernooi, 14 augustus 2018
Fiets4daagse, 17-20 juli 2018
Doen in 't Groen, 3 juni 2018
Lenteconcert PVGE-koor en Bekkersband, 22 april 2018
Meezingmiddag BestLeuk, 10 april 2018
Multicutureel feest, 10 maart 2018
Opening tentoonstelling Fotoclub, 3 maart 2018,
Carnavalsontbijt 2018
Algemene ledenvergadering, 26 jan 2018

  Tenniskampioenschappen 2019

Om de foto's van Felix te zien KLIK HIER

  Fietsdriedaagse Bergen op Zoom

Klik op bovenstaande foto om een selectie te zien van de foto's van Herman
Om ze allemaal te zien (inclusief foto's van landgoed Mattemburgh) klikt u hier

  Meezingmiddag 2019

Klik op bovenstaande foto om de foto´s van Felix te zien.

  Concert Russisch jeugdorkest Vasilev Ostrov

Klik op bovenstaande foto om de foto´s van Felix te zien.

   Excursie naar Landgoed de Grote Beek

Klik op bovenstaande foto om de foto´s van Felix te zien.

   Lenteconcert PVGE-koor m.m.v. XING

 Klik op bovenstaande foto om de foto's van Jolien te zien.

   Fietsen op het dak van de wereld

Klik op bovenstaande foto om de foto's van Felix te zien.

  Carnavalsontbijt 2019

Klik op bovenstaande foto om de foto's van Felix te zien.
Koos de Laat van de KBO heeft ook foto's gemaakt, die vindt u hier.

We zitten inmiddels al weer midden in de vastentijd en wat velen misschien al vergeten zijn, maar carnaval is een katholiek feest, voorafgaande aan de vasten. Even een terugblik op het carnavalsontbijt, wat alweer voor de zesde keer op carnavalsmaandag door de KBO en de PVGE in samenwerking met de Prinsenhof voor alle 50-plussers georganiseerd wordt.

Ruim voor half elf staat de gang al vol, maar we krijgen nog geen toestemming om te openen, omdat nog de laatste hand aan de koffietafel gelegd moet worden. Eindelijk is het dan zo ver. In een mum van tijd zijn de honderd zitplaatsen nagenoeg allemaal bezet. Toch nog even wachten, totdat Jan van der Vleuten het ontbijt opent en ons allen in een opgewekt lied uiteindelijk naar huize Nazareth wil sturen. Er wordt volop genoten van het uitgebreid ontbijt onder de vrolijke klanken van ’t Orkesje. Ondertussen vereert de burgemeester, Hans Ubachs ons met een bezoek en schuift hij gezellig aan. Net voordat tonprater Rien Bekkers optreedt is de vogel echter weer gevlogen, volgens Rien om te voorkomen dat hij in de maling genomen wordt. Rien weet, als Wereldkampioen Glazenwasser, die zo’n lange ladder heeft dat hij op de rotonde niet te hard kan rijden, omdat hij anders zijn eigen ladder inhaalt, de handen op elkaar te krijgen. Na zijn buut zit de stemming er goed in, getuige de dansjes en lange slierten polonaises. Tot slot wordt onder luid applaus jeugdprins Jaap d’n Urste samen met zijn Adjudant Max, Vorst Thij, Lars en de Fleurige Showgarde binnengehaald. Het motto van Jaap: “Het is pas feest, als Prins Jaap is geweest.” De Showgarde gaf natuurlijk nog een leuke show en na de uitreiking van een paar ordes door Prins Jaap naderde het einde van een geslaagd carnavalsontbijt 2019.

  Lezing Egypte, 21 feb 2019

Klik op bovenstaande foto om ze allemaal te zien (deels met onderschrift).

Maar liefst 70 mensen waren naar de Kadans gekomen voor de lezing van Jan Kuijpers over Egypte. De eerste helft ging over het ontstaan van Egypte, kort wat archeologie, de tempels met beelden zo groot, dat ze tot verbazing leidden, de opgraving van Toetanchamon, wat de meest opzienbarende ontdekking is geweest. Telkens werd zijn verhaal onderbouwd met filmpjes en beelden. Ook zijn uitleg over de 4000 jaar oude pyramides en het belang van de Nijl waren interessant. In de pauze genoot men van een drankje en praatte men over reizen, al dan niet zelf meegemaakt. Daarna volgde er een film over de verschillende steden met hun bezienswaardigheden, waar Jan was geweest tijdens zijn Egypte-reizen. Jammer dat er niet meer uitleg bij was. Na afloop werd Jan bedankt door René Hendriks voor deze interessante middag.

  Een levendige Algemene Ledenvergadering 2019

Klik op bovenstaande foto om een selectie te zien (met onderschrift). Voor alle foto's van Felix klikt u hier

Op zo’n algemene ledenvergadering wordt het altijd pas echt leuk ná de pauze. Eerst moeten een aantal formele stukken worden behandeld en goedgekeurd. Die bleken nu toch interessanter dan gedacht. Zo kon je je in het jaarverslag van secretaris Christ Tunders verbazen over de aanhoudende groei van clubs. We hebben er nu 29. De nieuwe Handwerkclub trok in korte tijd veel leden aan. Zo ook de Genealogieclub, waar al 2 groepen zijn gevormd. En bij de Yoga is er een derde club bijgekomen vanwege de grote toeloop.
Ook waren er initiatieven voor een schaakclub en een mondharmonicaclub, maar daarvoor bleek de belangstelling toch te gering. De Line Danceclub is helaas afgehaakt en verzelfstandigd.
Evenementen zijn er in 2018 ook heel wat georganiseerd: 25; dat is ruim 2 per maand. Vooral het Multiculturele feest was zeer geslaagd. Het  ledenaantal is gestegen van 1169 naar 1194. Enige reuring ontstond toen Christ liet zien dat hiervan slechts 39% man was en 61% vrouw. “Niet alleen thuis, maar ook bij de PVGE delven we het onderspit” hoorde je de mannen denken.
Keurige cijferbrij: Na het verslag van de secretaris was het de beurt aan de penningmeester voor het financiëel verslag. Maar, helaas, Gerdie van
Daal lag met griep te bed. Zodat voorzitter Cor van den Bosch een brei aan cijfers aan debet- en creditkant moest vertonen om uit te leggen. Wat eruit sprong aan ontvangstkant was het sponsorbedrag van de Rabobank Clubkascampagne en de extra subsidie van de gemeente voor het Multiculturele feest en vanuit een fonds voor het project Krachtenbundeling. Aan de uitgavekant waren er geen uitspatters. Toen de cijferbrij zich alsmaar uitdijde trok
Cor gauw de conclusie die iedereen al zag aankomen: “dat alles verlopen was zoals gepland”. Ook de begroting voor 2019 week niet bijster veel af van die van 2018. Wel moest de ledenvergadering nog de contributieverhogingen goedkeuren voor een zestal clubs, afgestemd met de clubcoaches.
Het verslag van de kascommissie door Jaap Verduyn was anders dan anders. Hij verraste met een persoonlijk verhaal over zijn hardwerkende
vader die potjes had aangelegd voor van alles en zijn moeder die trouw een kasboekje bijhield, maar met een levensgrote post diversen. In de boekhouding van Gerdie zocht hij direct de post Diversen. Maar die was er niet. En verder: “Wat wij ook vroegen aan de penningmeester, alles
werd waterdicht getackeld. We konden niks anders doen dan de boel goedkeuren.”
Door handgeklap lieten de aanwezigen horen dat zij de penningmeeester prezen én dechargeerden, zoals het hoort. Het verslag van Herman Wester over de Verenigingsraad viel ook in goede aarde. En toen was het pauze.
Jaarrede vol dynamiek: Na de pauze hield de voorzitter zijn jaarrede, waarin hij enkele duidelijke lijnen uitzette: we stellen ons ruimer op naar niet-leden; zij kunnen meedoen in clubs, bij reizen en bij evenementen, met het idee dat ze het zo leuk vinden dat ze daarna lid worden. We intensiveren de samenwerking met de KBO, zoals bij het project Krachtenbundeling. Wij werken mee met het project Dementievriendelijke Gemeenschap en leveren mankracht bij activiteiten, die de Seniorenraad organiseert, zoals ThOM-B en Duurzaam Wonen. Hij bedankte alle 120 enthousiaste vrijwilligers, die zorgen voor dynamiek in de PVGE. Ook nodigde hij uit voor functies waarvoor we nog mensen zoeken: een 2e webmaster, iemand voor PR & communicatie, ouderenadviseurs en cliëntondersteuners, mensen die reizen willen organiseren of die wïllen meehelpen bij evenementen.
Bij het punt Bestuursverkiezing bleek dat Gerdie van Daal na 9 jaar moest aftreden, maar haar opvolger stond al in de startblokken: Rob Bol. Hij werd per acclamatie geïnstalleerd. Ook Piet de Baar trad af. Voor hem moet nog een opvolger gevonden worden.
In ‘t zonnetje: Toen was het tijd om mensen in ‘t zonnetje te zetten. Naar voren moesten komen: Dick Abbink, Rien van Hoppe, Betty Kon,
Hanny van Laarhoven, Dick Oostra, Ria van de Ven, Gera Gallé en Piet de Baar. Van ieder werd verteld waarin hij/zij uitblonk, waarna ze als dank een PVGE-speldje kregen opgespeld voor hun verdiensten, met een doosje bonbons of flesje wijn er bij.


  Kerstviering 2018

 

Klik op bovenstaande foto om een selectie te zien (met onderschrift). Voor alle foto's van Felix klikt u hier

Wij hebben twee mooie Kerstvieringen beleefd op 12 en 13 december 2018 in ‘t Tejaterke, een prima accomodatie voor zo’n sfeervol gebeuren. De twee kerstvieringen waren deels gelijk, deels verschillend.
Iedereen koos wat het meeste aansprak. Op 12 december begon de kerstviering met een optreden van het PVGE koor.
Met Jean Pennings als dirigent, schiepen de met groene strikjes en sjaals uitgedoste zangers direct een enigszins spirituele,maar ook gezellige kerstsfeer. Terwijl op 13 december de spits werd afgebeten door
het PVGE orkest ‘Bestse klanken’ met een fonkelend optreden dat het publiek al direct in de juiste kerststemming bracht.
Spiegel van het verleden
Daarna zagen we op beide dagen een man op het toneel komen, die in het programma als een verrassing was aangekondigd. Cees Prinsen stond daar met een echte, antieke,goedgevulde ‘meidenkist’, een kist die vroeger jonge vrouwen in Brabant als bagage meekregen wanneer ze bij een baas of bazin in de kost gingen. Hij haalde er
na elkaar de in onze ogen meest vreemde en vermakelijke dingen uit: antieke kleding,een ‘blokval’, primitieve voorbehoedsmiddelen,een dodenlantaarn, een legendarische
‘snelzeiker’, enzovoorts. En bij elk voorwerp wist hij op een instructieve, maar ook deels komische manier uit de doeken te doen waar het historische voorwerp precies voor diende en hoe het werd gebruikt. Voor sommige van ons herkenbaar, voor anderen een openbaring. Zijn meidenkist was als het ware een duik, of zo u wil, een spiegel van ons verleden. Tijdens de pauze kon men gezellig met elkaar buurten onder het genot van een drankje. Bestse Klanken, Best Leuk Na Cees’ optreden werd de kerstsfeer
weer opgeroepen en versterkt door vrolijke muziek of zang.
Op 12 september was dat weer het PVGE orkest ‘Bestse klanken',dat onder leiding van Ad van de Wijdeven een hoog muzikaal niveau wist te bereiken.
Terwijl op 13 september de zangers van ‘Best Leuk’ er een vrolijk muzikaal festijn van maakten, waarbij Ton van der
Steen, karakteristiek zwaaiend met zijn wit dirigeerstokje, iedereen in het publiek wist aan te zetten tot het spontaan meezingen met bekende en minder bekende kerstliedjes,en vaak ging dat uit volle borst.
Complimenten
De kerstviering werd op beide dagen afgesloten met een inspirerend slotwoord van voorzitter Cor van den Bosch, waarna traditiegetrouw het tweede deel van de kerstviering plaatsvond: het kerstdiner.
Op twee lange tafels stond een buffet met uiteenlopende gerechten. Menigeen schepte zich nog een tweede keer op. Met een verzadigd en voldaan gevoel werden tot slot de kerststukjes verloot en de kerstviering 2018 afgesloten. De leden van de evenementencommissie kregen behoorlijk wat complimenten voor het programma en voor hun volle inzet op beide dagen.

  PVGE Informatiemiddag

Klik op bovenstaande foto om een selectie te zien (met onderschrift). Voor alle foto's van Felix klikt u hier

   Bridgedrive PVGE-Best

De uitslag is te vinden op de pagina van de bridgeclub
Klik op bovenstaande foto om een selectie te zien (met onderschrift). Voor alle foto's van Felix klikt u hier

Een spannend bridgekampioenschap 2018

Op vrijdagmiddag 30 november is onder een goed gesternte het Bridgekampioenschap 2018 gehouden, georganiseerd door de PVGE bridgeclub en de evenementencommissie.
De inschrijving stond open voor alle leden van de PVGE, ook als ze geen lid van de bridgeclub waren, maar uiteindelijk waren het toch veelal bekende gezichten die de strijd met elkaar aangingen. 78 mensen hadden zich ingeschreven, er waren last minute afzeggingen en nog latere inpassingen
van weer andere mensen. Op het laatste moment wist clubcoach Dick Abbink het schema toch nog sluitend te krijgen.
Na het openingswoord en de uitleg hoe een en ander technisch in elkaar stak, kon de strijd om het bridgekampioenschap 2018 van start gaan. De deelnemers streden om het felst, maar samen een fijne dag beleven was voor velen net zo belangrijk. Na drie rondes was er een korte pauze voor een drankje aan de bar, om daarna nog eens drie rondes van vier te spelen. Het buffet dat daarop volgde was weer voortreffelijk verzorgd door An Fong.
Nu konden de prijswinnaars bekend worden gemaakt. Het was voorzitter Cor van den Bosch die de prijzen uitreikte aan de winnaars van dit PVGE bridgekampioenschap. Hulde aan de kampioenen van 2018: Wim Zweers en Henk van den Oetelaar.

  Sixties avond 2018

Klik op bovenstaande foto om een selectie te zien (met onderschrift). Voor alle foto's van Felix klikt u hier

  Modeshow PVGE en KBO

Klik op bovenstaande foto om een selectie te zien (met onderschrift). Voor alle foto's van Felix klikt u hier.

Gul applaus voor geslaagde modeshow van KBO/PVGE

Marianne, Margriet, Paula, Trees, Corrie, Ineke, Olga en Jolien liepen op 8 november op de catwalk tijdens de modeshow in de bovenzaal van de Cultuurbank. In samenwerking met KBO en PVGE werd door de firma Vorstenbosch Women/Lindessa een presentatie gegeven van wintermode en nachtkleding. Er werd een afwisselend programma geboden. Na het welkom door Koos de Laat waren er presentaties van Johann Vorstenbosch over zichzelf, de geschiedenis van het bedrijf en gegevens van de huidige winkel, zoals aantal medewerkers, merken, stuks kleding, winkeloppervlakte. Deze presentaties werden telkens afgewisseld met een show door de bovengenoemde dames.

Het betrof modieuze goed draagbare kleding (o.a. een aan twee kanten te dragen jurk) met leuke accessoires (koop een hoed) en comfortabele nachtkleding (bedsokken met antislip zool). Het was zaak goed op te letten tijdens de presentaties, want aan het eind van het programma volgde een quiz. Met vragen als “In welk jaar startte de manufacturen zaak Rickelman-v.d. Velden?”. Na zitten en opstaan kreeg een gelukkige winnares een fikse tegoedbon. Alle medewerkenden ontvingen bloemen, zoenen en een gul applaus. Ook het publiek werd verwend, met koffie, thee, taart, een tasje met cadeautjes en een drankje ter afsluiting. Wij danken, namens alle aanwezigen, de firma Vorstenbosch en de mannequins voor een geslaagde modewhow. Volgend jaar weer?

Vera Scharten

   Trefpunt Reizen

Veel belangstelling voor Trefpunt Reizen; Voor reizen van 2019 kunt u zich nu al inschrijven!

Er leek geen einde te komen aan de stroom van reislustige belangstellenden voor Trefpunt Reizen. Voor de 101 deelnemers moesten al snel extra stoelen bijgesleept worden. Deze keer niet alleen leden van PVGE-Best en andere PVGE-verenigingen maar ook geïnteresseerden die wellicht lid gaan worden. Onder de koffie en de thee was het weer een gezellig weerzien en hoorde je al overal de geanimeerde uitwisseling van herinneringen over gemaakte reizen.

Terugblik op 2018
Als eerste gaf een flitsende fotoshow een terugblik op de dagtochten naar de Keukenhof en naar Antwerpen. Er werd gelijk bij verteld waar je die foto’s op de PVGE-Best website kunt vinden en hoe je die kunt downloaden. Met de fotoseries van Piet de Bakker en Gerdie van Daal kwamen bij menigeen herinneringen boven aan de reis naar Oostenrijk. Van de reis naar Schotland werd de mooie film getoond die Wim van der Meulen had gemaakt. Na de buitenlandse reizen werd teruggekeken op de reis naar Zeeland; deze rustige binnenlandse reis bleek een succes waar de 35 deelnemers veel plezier aan beleefden. Ook hiervan werd de film vertoond die door Jolien Wiertz was samengesteld.
Van de films van Schotland en Zeeland is een dvd gemaakt die aan de reizigers die de reis meemaakten werd uitgereikt als geste vanuit de vereniging. Medereizigers die de dvd nog niet hebben, kunnen hem alsnog verkrijgen bij Cor van den Bosch: 06-50638128.

De reizen voor 2019
Eerst werden de twee dagtochten van het nieuwe reisprogramma gepresenteerd, die beide zijn voorbereid door Truus Emmers; zij zal ze ook begeleiden. Zij besprak de reis naar Oudenaarde die voor 25 april staat gepland en waarin men kan kiezen tussen een bezoek aan het suikerwerkatelier, het museum MOU of een bezichtiging van het stadje via rondleiding met gids. Op de dagtocht naar Urk op 19 juni is er eveneens een stadswandeling met gids en een boottocht op het IJsselmeer, waarop van alles te doen zal zijn.
De meerdaagse reizen gaan naar Noord-Holland, Italië - Cattolica en Scandinavië – de fjorden in Noorwegen. De reis naar Noord-Holland is van vijf dagen met een rustig tempo en met activiteiten die weinig inspanning vergen. Deze reis wordt door Gerdie van Daal begeleid. Verder presenteerde EMA-touroperator de reis naar Italië en Scandinavië. Uitgebreide informatie over deze reizen en mogelijkheid tot inschrijven vindt u in deze nieuwsbrief en op de website.

Nieuw is dat alle reizen al op de website staan opengesteld. En dat u ook al kunt intekenen. Als u geen computer heeft kunt u voor Italië en Scandinavië de intekenformulieren in deze nieuwsbrief gebruiken en voor de andere reizen contact opnemen met de reisbegeleiders.

Weverijmuseum Geldrop

Felix heeft natuurlijk ook foto's gemaakt! Die vindt u hier

Onder leiding van Jos vertrokken we om +/- 9.45 uur naar Geldrop. Felix ging voorop om de ontvangst van de deelnemers te regelen met het bestuur van de weverij. Om +/- 10.00.uur kwamen de eersten aan en werden met koffie of thee en koek ontvangen. We werden door de voorzitter van de Geldrops weverij persoonlijk begroet en welkom geheten. Ook hij was een Bestenaar.

We werden in 4 groepen van zeven verdeeld en door het prachtige, net gerestaureerde museum rondgeleid: vakkundig, leerzaam en duidelijk. Aandachtig luisterde iedereen naar de gidsen: twee ‘oude rotten’ van de weverij. Met liefde voor het vak en de oude machines beantwoordden zij de vele vragen. Het was een genot om alles van een afstand te mogen bezien. Per groep van zeven, leidde een vakman ons naar het vak ‘Lager met smeerkussen’ Duidelijk legde hij uit hoe de oliesmeerringen van vroeger het nog steeds goed doen bij de nog steeds in gebruik zijnde oude locomotieven.

Om +/- 12.30 uur moesten we de vakmensen/gidsen vragen iedereen los te laten om te gaan lunchen aan een keurige geserveerde tafel. Tijdens het serveren van de soep, vroeg ik aan een van de vaklui en aan de PVGE-ers over wat er was blijven hangen tijdens de uitleg. Het bleek dat er goed was geluisterd. Want we waren al vroeg door onze prijsjes heen. Van de 24 mensen, waren er drie die het antwoord gelijk wisten en het smeerkussen in ontvangst mochten nemen.

Na de geweldige lunch met alles erop en eraan zijn we om 13.45 uur weer huiswaarts gegaan. De twee voorbereiders waren dik en dik tevreden met het behaalde resultaat. Dus gingen ook wij lachend naar Best terug. Dank voor alles.

Wandelexcursie Strijp-S

Meer foto's zien? Hier zijn de foto's van Koos Mulder.

Vrijwilligersmiddag 2018

Tennistoernooi 2018

Het verslag van dit toernooi vindt u hier

Fiets4daagse in Brabant

Een verslag (van Ine Meeuwis) vindt u hier

Meer foto's van de fiets4daagse zien? Klik dan hier

Doen in 'Groen

(Foto´s van Wim Jellema en Jolien Wiertz)

Flitsende 1e editie van ‘Doen-in-het-Groen’
Op zondag 3 juni is iets moois en groots ontstaan. Het gloednieuwe ‘Doen-in-het-Groen’-evenement in Buutvrij aan de groene rand van Best bleek een waardige opvolger van de jaarlijkse Kunst-tussen-de-koeien-manifestatie. Die manifestatie, ontstaan uit de PVGE-schilderclub, was in de loop der jaren uitgegroeid tot een interessant en gezellig gebeuren, waarop men in gemoedelijke sfeer kon genieten van wat uiteenlopende amateurkunstenaars in Best aan kunstvormen produceerden. Naast schilderijen was dat ook beeldhouwwerken, keramiek, tekeningen, sieraden, en ook zang- en danskunst. Maar met de nieuwe, ruimere accommodatie Buutvrij werd de deur geopend naar een veel bredere presentatie van de creativiteit die in Best onder de PVGE-vlag wordt beleefd. En werd het een feest van ontmoeten en gezelligheid.

Kunstenaars komen tot hun recht
De schilders hadden de hele bovenverdieping ter beschikking om hun mooiste werken te laten zien, de houtsnijder toonde naast zijn kunstwerken ook de apparatuur waarmee hij ze had gerealiseerd, de wol-kunstenares kwam met de pure schapenwol, liet zien hoe ze het kleurde, kaarde, spon op haar spinnewiel en er kleurrijke kunstvormen van maakte. En ook de makers van keramiek. tiffany, mozaïek, stenen beelden kregen de ruimte.
Her en der waren er tafels waar diverse clubs zich presenteerden: de fotoclub, de kaartmakersclub, de computerclub, de theaterclub, en ook nog de twintig andere clubs binnen de PVGE. Vanwege de grote belangstelling werd zelfs een nieuwe club opgericht: de genealogieclub, nadat diverse bezoekers zagen hoe je via internet je voorouders snel kunt opsporen.

Musiceren, zingen, dansen en schilderen
De sfeer werd steeds gezelliger, vooral na het optreden van het zangkoor, het orkest, BestLeuk, de liedjesgroep met mondharmonica, gitaar en zang en de enthousiaste Linedancegroep. Er werd ook druk gebruik gemaakt van het biljart, vooral door jongeren. En ondertussen waren de jongste bezoekers van 6 tot 10 druk aan de slag met verf en penseel; dat worden de kunstenaars van straks. Maar ook buiten was er allerlei actie: de bezoekers konden jeu de boulen op een sappig groen grasveldje, meedoen aan nordic fitness oefeningen, wandeltochten en fietstochten maken door het groen. En voor de ouderen die niet meer zo mobiel zijn, stonden riksja en duofiets klaar om hen rond te rijden door de omringende natuur.

Hé, waar ken ik je van?
Was er dan niets wat tegenviel? Toch wel. Er werd nogal geklaagd over de hoge prijzen die men betalen moest voor de consumpties in Buurtvrij, veel hoger dan elders. Toch maakten de bezoekers makkelijk contact met elkaar. De gezellige muziek en zang droeg daar een steentje aan bij. Zo werd de eerste editie van Doen-in-het-Groen een gezellig en enerverend feest, dat zich wel vaker zal gaan voordoen, de komende jaren.

Lenteconcert 2018

Meezingmiddag 2018

Multicultureel feest

Wilt U alle foto's van dit feest zien? Klik dan hier

"Keileuk, heel gezellig," zo kenschetste Leyla uit Iran het Multicultureel Feest dat zaterdag 10 maart in 't Tejaterke werd gehouden. "Het was grandioos" vond ook de Nederlandse Marian. Meer dan driehonderd 'gewone' Bestenaren hebben er genoten van wat acht nationaliteiten te bieden hadden: de aparte hartige hapjes uit Syrië en Palestina, de betoverende exotische dansen uit Indonesië, de vrolijke Iraanse muziek, indringende schilderijen van een Afghaanse kunstenaar en nog veel meer.

Ze wonen vaak al jaren in Best en ze vonden het heerlijk eens iets uit hun eigen moederland te laten zien. De beeldschone Tabita uit Java stal de harten van velen met haar sierlijke dansbewegingen, Leyla uit Iran liet de mensen genieten van haar balegusoep, kebehstokjes en de mais met champignons. Maar ook de dames uit Syrië, Palestina en Indonesië hadden thuis de lekkerste hartelijkheden klaargemaakt. Er was eten in overvloed, zelfs Nederlandse kost. Veel muziek vulde de zaal en de foyer. Na het gezellige optreden van het PVGE-orkest 'Bestse klanten', zorgde DJ Saeid voor een vrolijke mix van Iraanse en Arabische muziek, terwijl een Indonesische band ook verschillende muzieksoorten ten beste gaf. De Koerdische Maboob verbaasde met haar ritmisch, opzwepend geroffel op haar bijzonder Iraanse instrument, de daf. En het optreden van het Indonesisch koppel Trees Materam vond iedereen ook mooi.

Geboeid luisterde men naar het verhaal dat een Iraanse man, ooit vluchteling, vertelde over de geschiedenis en tegenstrijdigheden in zijn land - hij eindigde met een poëtisch gedicht van een van de vele dichters die Perzië kent. Er was ook kunst te bewonderen: de indringende beeldhouwwerkjes van de kunstenaar Reza Dayerizadek, Iraanse kalligrafie van Leyla en Shahin en Afghaanse schilderijen van Shafiq Omar. Nederlanders deden een duit in het zakje met een demonstratie kantklossen en met houtsnijwerk en schilderijen van de PVGE schildersclub. En de drie dames van de bediening en de organisatie hadden zich gekleed als vrouw Antje.

Voor de kinderen die meegekomen waren was het ook een feest. Zij konden uit een grote doos de meest sprookjesachtige kleren uitzoeken en aantrekken voor een kleurige modeshow voor het grote publiek. Vanwege hun lichamelijke beperkingen vermaakten een twintigtal tachtigplussers zich in een apart zaaltje, buiten de luide drukte van de grote zaal; zij waren de speciale gasten en werden royaal bediend met de lekkernijen en aparte opvoeringen. Zo kon de PVGE, die dit allemaal georganiseerd heeft, terugkijken op een geslaagd festijn, waarop iedere nationaliteit zich echt thuis voelde.

Opening tentoonstelling Fotoclub

(Foto´s van Wim Jellema)

Carnavalsontbijt 2018

Vrolijk seniorencarnavalsfeest – volop stemming, gehos en gelach

Op carnavalsmaandag vond al weer voor de vijfde keer het Seniorencarnavalsfeest voor Best plaats in de Prinsenhof. De zaal vulde zich snel en om elf uur stond het carnavalsontbijt klaar. Dit carnavalsontbijt werd met vlotte  achtergrondmuziek secuur naar binnen gewerkt, want er zou nog veel actie volgen. Na het opruimen van borden en bestek kon het carnavalsfeest beginnen. Er werd volop gedanst en natuurlijk  ocht de polonaise niet ontbreken. Toen Jeugdprins Luuk den Urste binnenkwam kon hij tevreden zien, dat zijn grootouders volop in de stemming waren. 
Die stemming werd alsmaar beter na een fleurige show van de dansmariekes. Het was voor de jeugdprins dan ook niet moeilijk om de hele zaal nog eens op de vloer aan de polonaise te krijgen. Daarna kwam de buut van Wichard de Benis die na de beenspieren vooral de lachspieren aan het werk zette. Na nog heel wat gedans en nóg een polonaise werd het tijd om aan het einde te denken. De aanwezigen konden terugzien op een vrolijk feest met volop stemming, gehos en gelach. Met dank aan de “artiesten”, De Prinsenhof en zijn personeel, die er een succes van hebben gemaakt.

Algemene ledenvergadering

Wilt u alle foto's van de ALV zien? Klik dan hier

Op 26 januari werd in ’t Tejaterke de jaarvergadering van PVGE Best gehouden.
Voorzitter Cor van den Bosch opende omstreeks 14.00 uur de vergadering en heette alle aanwezigen hartelijk welkom.
Nadat de voorzitter de overleden leden had herdacht en met name stil had gestaan bij het overlijden van Dick Grooters, medeoprichter van PVGE-Best, werd door secretaris Christ Tunders het jaarverslag voorgelezen.
In 2017 is de vereniging gegroeid naar 1169 leden en zijn er 2 nieuwe clubs bijgekomen, een Nordic Walking fitnessclub en een 2e Yogaclub. Dat betekent dat we nu 27 clubs in onze vereniging hebben. Een aantal clubs zijn in oprichting, te weten een handwerkclub, een mondharmonicaclub en een schaakclub.
Ook aan evenementen ontbrak het in 2017 niet. De leden van de Evenementencommissie wisten ons gemiddeld minstens 2x per maand te verrassen met allerlei mooie activiteiten.

Vervolgens deed penningmeester Gerdie van Daal de financiële stand van zaken uit de doeken en hieruit bleek dat 2017 ook financieel succesvol is verlopen.
Cor van den Bosch besprak daarna het loslaten van de postcode indeling voor het lidmaatschap en de consequenties daarvan.
Trees Brands prees namens de kascommissie de penningmeester en assistent Betty Kon voor de uitstekende boekhouding, waarna door de leden aan het bestuur decharge werd verleend.
Wim Mercx, 3 jaar lid van de kascommissie, trad af en is opgevolgd door Jaap Verduyn. Ook Piet Meinster had aangegeven terug te treden uit de kascommissie waarna Hans van Bekkum zich in de vergadering spontaan aanmeldde en werd benoemd.
Nog voor de pauze werd door Ans Smits verslag gedaan vanuit de Verenigingsraad.
Pierre van Hoof heeft te kennen gegeven dat hij, vanwege gezondheidsredenen, stopt als afgevaardigde in de Verenigingsraad. De voorzitter gaf aan Mat de Vaan zich als zijn vervanger had aangemeld en deze werd vervolgens benoemd als nieuw VR-lid.
Na de pauze kwamen de leuke zaken aan bod. Het ´Schouderklopje´ werd uitgereikt aan Truus Bot, Ria van de Waardenburg en Hans van Bekkum voor hun jarenlange bijdrage aan de vereniging.
Vervolgens sprak onze voorzitter, Cor van den Bosch, in zijn jaarrede over de stand van zaken binnen de verenigingen wat er voor 2018 in het vooruitzicht staat. Naast de hoop dat de vereniging verder zal groeien, zullen er weer mooie evenementen en reizen worden aangeboden en zal de samenwerking met de KBO in 2018 verder worden uitgebreid. Ook zal er uitbouw van Belangenbehartiging plaats vinden in met name een vervolg op het TOM-project en het project ‘Krachtenbundeling’. Eveneens zal er in diverse projecten aandacht worden besteed aan dementie. Verder werd door de voorzitter ingegaan op het Quo Vadis project van de Koepel over de toekomst van de PVGE.
De voorzitter benadrukte nog maar eens dat de vereniging niet kan bestaan zonder zijn vrijwilligers en dat het bestuur nog op zoek is naar een 2e webmaster, medehelpers voor de Evenementencommissie bij evenementen, mensen die ervaring en/of feeling hebben met archiefopbouw, want sinds de oprichting van de vereniging is het archief dermate gegroeid dat behoefte is aan ordening of digitalisering hiervan. Dus mensen, meld u aan.
Na alle vrijwilligers nog eens bedankt te hebben voor hun inzet en bijdrage aan de vereniging besloot hij zijn jaarrede met allen de beste wensen voor 2018 toe te wensen.

Daarna stond de bestuurssamenstelling op de agenda. Johan Callens trad af omdat hij de maximale zittingsduur van 9 jaar had volgemaakt. Als opvolger van Johan werd door het bestuur Toos de Groen voorgedragen als bestuurslid. Door de leden werd zij als zodanig benoemd. Chris Geerts stelde zich herkiesbaar als bestuurslid. Door de aanwezige leden werd hij voor een 2e periode benoemd.

Het Huishoudelijk Reglement is op een aantal punten gewijzigd, ze zijn aan de vergadering voorgelegd en door de leden vastgesteld.

Tenslotte werden Johan Callens en Pierre van Hoof op voordracht van het bestuur en namens de leden benoemd tot Lid van Verdienste. Helaas was Pierre niet aanwezig en werd vervolgens aan Johan de zilveren speld opgespeld en een oorkonde uitgereikt. Pierre zal door het bestuur bezocht worden om hem de speld en oorkonde alsnog uit te reiken.
Nico Vrijenhoek sprak Johan Callens namens de SeniorenRaadBest, waarin Johan als bestuurslid van de PVGE-Best zitting had toe, en bedankte hem voor zijn professionele inzet. Johan op zijn beurt bedankte voor de lovende woorden en voor het vertrouwen dat men al die jaren in hem heeft gehad.

In de rondvraag werden nog enkele interessante suggesties aangedragen voor de Evenementen-commissie en dat er nog een potentiȇle groei van het aantal leden mogelijk is door meer mensen uit Oirschot en omstreken te benaderen.
Verder werd voorgesteld om leden die bij hun club met een contributieverhoging te maken hebben, de mogelijkheid moeten krijgen hun lidmaatschap ná 1 december op te zeggen. De voorzitter zegde de vergadering toe de voorstellen in het bestuur te bespreken.

Voorzitter Cor van den Bosch sloot vervolgens de vergadering en bedankte alle aanwezigen voor hun komst. In de foyer was na afloop nog de mogelijkheid gezellig met elkaar na te praten

 

 

KrantenjongenHet Laatste Nieuws 

KalenderblaadjeJaarkalender

IdeeenbusHebt u een goed idee?

Foto's van onze activiteiten
vindt u door te kiezen uit:
Evenementen of Reizen