PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Informatiebijeenkomst Uitkomen met inkomen

Datum
donderdag 20 februari 2020 14:00
Telefoon
Chris Geerts, tel. 06-46087827

De gemeente Best heeft verschillende financiële regelingen ter ondersteuning van mensen met een laag inkomen, zoals:
– Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
– Collectieve verzekering minima
– Individuele inkomenstoeslag
– Regeling meedoen
– Maatwerkvoorziening meerkosten
- Bijzondere bijstand

Over deze regelingen is bij de doelgroep eigenlijk maar weinig bekend. Het bestuur van de Seniorenraad heeft er bij de gemeente op aange­drongen om de inwoners van Best beter voor te lichten over deze mogelijkheden om beter rond te komen met je inkomen. Want als je niet weet wat er is, kun je het niet aanvragen en er ook geen ge­bruik van maken. Het idee om deze materie in een informatie­bijeenkomst eens goed uit de doeken te doen viel bij de wethouder in goede aarde.

De gemeente en de seniorenraad hebben dan ook samen besloten om op 20 februari in Prinsenhof een infor­matie­bijeen­komst ‘Uitkomen met inkomen’ te houden. Het kan zijn dat de naam van deze bijeenkomst nog verandert; de voorbereidingen zijn nog niet afgerond. Tegen die tijd zal ook een actuele editie van de brochure ‘ Uitkomen met inkomen’ gereed zijn. (De huidige editie is van 2016). Waarschijnlijk zal op deze bijeen­komst ook ter sprake komen welke regelingen en maatregelen er zijn om van je schulden af te komen. Meer informatie over het programma zal via Groeiend Best worden gegeven.
Deze infobijeenkomst op donderdag 20 februari begint om 14.00 uur. Er wordt € 2,- entree gevraagd, maar dat is inclusief koffie/thee. Men hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

 
 

Powered by iCagenda

KrantenjongenHet Laatste Nieuws 

KalenderblaadjeJaarkalender

IdeeenbusHebt u een goed idee?

Foto's van onze activiteiten
vindt u door te kiezen uit:
Evenementen of Reizen