PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Wat doet de theaterclub voor u:

  • De theaterclub organiseert een 5-tal theaterbezoeken per seizoen. Het seizoen loopt van september tot mei.
  • Kiest de voorstellingen voor u uit, in plaatsen als: Veldhoven, Breda, Uden, Veghel, Oss en Eindhoven. En nu ook in Helmond
  • Koopt de toegangskaartjes
  • Regelt het vervoer.
  • Zorgt voor een etentje op die momenten dat dit past.
  • Zorgt voor uw pauzedrankjes, waardoor u van een lange pauze kunt genieten.
  • Ook aan een gezellige nazit is gedacht met een drankje en een bitterbal.

Het vervoer is steeds per bus. Er is één centrale vertrekplaatsnamelijk Parkeerterrein Den Ekker bij de PLUS supermarkt (nabij het centrum van Best).
De prijs is altijd "alles inclusief'': kosten vervoer, kaartje, drankjes, garderobe en de nazit, de bitterbal en etentje.
De theaterclub is op 1 januari 2005 opgericht en telt 105 leden.
Het clublidmaatschap kost € 7,50 per persoon per kalenderjaar.

Wilt u persoonlijk meer informatie? Bel of mail dan met de clubcoach:

Wim-Zijlstra

Wim Zijlstra

tel. 0499-372373

contact via email


Hoe werkt de theaterclub?

Regelmatig ontvangt u een brief met daarin de aanbieding van een of meer nieuwe voorstellingen. De coach heeft daarvoor dan al voldoende kaartjes gereserveerd.
Op hetzelfde moment ontvangt u ook een éénmalige machtiging.
Als u de ingevulde en ondertekende machtiging terugstuurt, geeft u te kennen te boeken en daarbij toestemming het verschuldigde bedrag van uw rekening te mogen afboeken.
U krijgt na aanbieding van de nieuwe voorstelling(-en) twee (2) weken de tijd om de machtiging na invulling en ondertekening op het adres van de coach van de theaterclub af te geven of op te sturen. Het adres van de coach staat op de machtiging. Door dit terugsturen hebt u nu geboekt.
Na die twee (2) weken koopt de clubcoach de benodigde kaartjes.
Daarna is het niet meer mogelijk om nog in te schrijven.
Als u door onzekerheden op een datum niet kunt inschrijven, bijv. door een mogelijke ziekenhuisopname, dan kunt u zich als reserve opgeven. Soms komen er plaatsen vrij bijv. door ziekte van een van de deelnemers. U krijgt dan een aantal dagen voor aanvang van de voorstelling een telefoontje als er een plaats vrijkomt.
Nieuw: Als later blijkt dat u niet aan één of meerdere voorstellingen kunt deelnemen, dan moet u zelf voor vervanging zorgen. Dat mag iedere persoon zijn, ouder dan 50 jaar.
U ontvangt uw theaterkaartje(s) op het moment van vertrek, meestal bij het instappen in de bus. Er wordt genoteerd welk pauzedrankje u wenst.
Voor elke voorstelling wordt er een indeling gemaakt, dus daar waar we in het theater komen te zitten. U kunt speciale wensen kenbaar maken aan de coach (op de machtiging schrijven).
Ongeveer 5 dagen vóór de aanvang van de voorstelling ontvangt u een bericht, met daarin de opstaptijd en bijzonderheden.
Het is toegestaan éénmalig een gast mee te nemen, ook als deze nog geen lid is van PVGE, mits 50+. De inschrijving voor een gast gaat via een separaat toegestuurde mochtiging, die binnen de gnoemde periode van twee (2) weken bij de coach binnen moet zijn. Bij het tot stand komen van het voorkeuzeprogramma zijn de heer en mevouw van Vleuten betrokken.