PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

leesclubTwee gezellige en leerzame leesgroepjes van ieder ca. 6 deelnemers komen voor het 6e jaar regelmatig bij elkaar om, op toerbeurt thuis, een nieuw boek te bespreken dat iedereen gelezen heeft. Ze vertellen elkaar wat ze van het boek vinden, wat hen opvalt, wat hen aanspreekt, wat hen ontroert en dat blijkt voor iedereen iets anders.

In het najaar van 2019 is daar een 3e leesclub bij gekomen.

De leesclub "Biblio PVGE-Best" en de nieuwe 3e leesclub van PVGE-Best "De Boekenwurmen" kiezen zelf de boeken uit vanaf een lijst van boeken die Cultuurspoor verschaft, speciaal samengesteld voor leesclubs. De bibliotheek geeft dan de gekozen boeken 6 weken in bruikleen.
Voor leden van deze clubs geldt een jaarlijkse clubcontributie van 25 euro.

De andere leesclub leest graag vanaf een e-reader en bepaalt zo de boekenkeuze. Zij betalen geen jaarlijkse clubcontributie.

We wachten nu nog op een aantal aanmeldingen om een 4e leesclubje te kunnen starten. De opstart zal de clubcoach verzorgen.
Omdat ook die club hun boeken van Cultuurspoor zullen betrekken, zal ook voor hen een jaarlijkse clubcontributie van 25 euro gelden.

Hebt u belangstelling, wendt u dan tot de clubcoach:

TonVermaesen1 

Ton Vermaesen

tel. 0499-371741

contact via email