PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Bij het stijgen der jaren beginnen de vragen te komen. Waar en wanneer is mijn vader geboren? Waarom is mijn moeder zo jong overleden? Had ik meer (half)broers en zusters? Wanneer en hoe zijn oom en tante geëmigreerd? Uit welke streek komen mijn grootouders? Wie waren die mensen die vroeger steeds op verjaardagen bij oma en opa kwamen? Zo kun je je talloze vragen stellen en geeft het niet kunnen beantwoorden een toenemend knagend gevoel. Of je bent gewoon nieuwsgierig wie je voorouders waren en hoe ver je kunt komen met je stamboom. Wellicht kom je nog een bekend persoon tegen, een adellijk persoon of zelfs een ridder.
Hoe pak je zoiets aan? Daarbij kunnen wij, de Genealogie Club in Best, je helpen. In twee groepen van ca. 10 personen komen we eens in de vier weken bijeen om te leren hoe en waar je de informatie kunt vinden die je nodig hebt voor het opzetten van je stamboom, hoe en waar je de gevonden informatie opslaat, krijg je nuttige tips en ondersteuning bij het zoeken naar en opslaan van gegevens. Voor nieuwe leden betekent het veel instructies, voor de ervaren leden het (samen) zoeken naar de informatie. Instructies worden gegeven met behulp van een groot scherm, dat ook door de teamleden wordt gebruikt voor het tonen van hun (bijzonder) resultaten. Een computer is onontbeerlijk en het heeft zelfs de voorkeur dat je in staat bent een laptop of tablet met toegang tot internet mee te nemen naar de bijeenkomsten om te oefenen, je problemen of resultaten te tonen of zelfs te delen met de groep.
Enkele malen per jaar zal integraal voor beide teams een interessante lezing of excursie worden georganiseerd, uiteraard met genealogie als focus.Genealogieclub
We kunnen elkaar daarbij helpen bij het gebruik van de software voor het zoeken naar voorouders, het opsporen van geboorte- en overlijdensakte, het bewaren van de verzamelde informatie. Ook kan een presentatie worden gehouden over een relevant onderwerp. Wanneer informatie nog niet via internet beschikbaar is kan een bezoek aan een (regionaal) archief soms uitkomst bieden. Wat je aan informatie verzameld kan dus bestaan uit gegevens van de voorouders (hoe heetten ze; uit welke familie kwamen ze, hou oud werden ze, hoeveel kinderen kregen ze, wat deden ze voor de kost en andere bijzonderheden) , foto’s en ook documenten.

De startbijeenkomst van deze club is inmiddels geweest. U kunt zich aanmelden via het algemene formulier

De clubcontributie bedraagt slechts 5 euro per jaar

Er zijn twee groepen. Beide komen eenmaal in de maand bijeen in de ruimte van het Rode Kruis aan de Nazarethstraat 144. Groep 1 iedere laatste donderdag in de maand 's ochtends van 09.00 - 11.30 uur onder begeleiding van Leo Arendsen, groep 2 iedere eerste maandag in de maand 's middags van 14.00 - 16.30 uur onder begeleiding van Koos Mulder.

Wilt u meer informatie? Bel of mail dan met de clubcoaches:

J. Mulder 

Koos Mulder

tel. 06 39681065

contact via email

 Leo Arendsen

Leo Arendsen

tel. 06 24873266

contact via email