PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

Nieuws van de fietsclub

De clubcoach en voorfietsers van de PVGE fietsclub zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
De fietsclub fietst iedere woensdagmiddag van april tot en met oktober. De eerste fietsdag is op 4 april 2018 en zoals gebruikelijk starten we om 13.30 uur bij Prinsenhof in Best. De laatste fietsdag op 31 oktober 2018, uiteraard ook om 13.30 uur.
De voorfietsers zijn bezig om de routes weer uit te zetten en het programma zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Maar dan komen we meteen op een moeilijk punt, we hebben tot nu toe slechts twee voorfietsers en om het ritme van wekelijks fietsen vast te kunnen houden, hebben we minimaal versterking nodig van 2 extra voorfietsers. Het is niet veel werk, éénmaal in de 4 weken moet je een route van ongeveer 30 tot 35 kilometer uitzetten en voorbereiden. Daarbij hoort ook het selecteren van het koffieadres en afspraken maken met de eigenaar van het koffieadres. En op de dag zelf moet je voorop rijden om het tempo op de juiste manier aan te geven.
Twee ervaren voorfietsers staan u met raad en daad terzijde.

Bent u nog geen lid van de fietsclub of bent u al jaren lid, help ons uit de brand en meld u aan bij ondergetekende.
Chris Geerts clubcoac Fietsclub, 06-46087827 of e-mail naar Chris Geerts

Ruimte voor nieuwe leden
Er is nog ruimte voor nieuwe leden, dus de mensen die zich aan willen melden kunnen dit doen via een inschrijfformulier op de website van de PVGE, maar u kunt zich ook opgeven via email
Geef u snel op als u ervan verzekert wilt zijn om vanaf 5 april mee te fietsen.

De clubcontributie is €5,- per kalenderjaar.

Fotoshow van een van de wekelijkse fietstochtjes kunt u hieronder bekijken.

Klik op de foto dan wordt de fotoshow gestart. 

Wilt u meer informatie over de fietsclub? Bel of mail dan met de clubcoach:

Chris-Geerts1 

Chris Geerts

tel. 0499-313979

contact via email