De Computergebruikersclub heeft als doelstelling:

  • Het bekend en vertrouwd maken met de communicatie- en informatiemogelijkheden van de computer, met zijdelingse verwijzing naar tablet en mobiele telefoon.
  • Het nuttig en plezierig gebruik van de computer te stimuleren en te ondersteunen.
  • Het benutten van de computer voor de onderlinge en sociale contacten.
  • Het kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen op computergebied in het algemeen.
  • Het vertrouwd raken met nieuwe ontwikkelingen van Windows 10 in het bijzonder.
  • Het nemen van de juiste maatregelen voor beveiliging en privacy.

Voorwaarde voor het lidmaatschap is dat men al enige ervaring heeft met het gebruik van de computer. Het volgen van een basiscursus bij Cultuurspoor /Seniorweb en bij voorkeur een vervolgcursus of een vergelijkbaar kennisniveau door zelfstudie, is gewenst. Onze gebruikersclub geeft nadrukkelijk géén cursussen.

Wilt u meer informatie? Bel of mail dan met de clubcoach/docent:

Robert-Bol-DSCF6999 

Rob Bol

tel. 0499-373814

contact via email


of met de tweede docent: Peter van den Tillaard, tel. 06 25380780.

Heeft u belangstelling voor de computergebruikersclub dan kunt u zonder aanmelding ter kennismaking een of twee van onze bijeenkomsten bezoeken.

Gevorderde computergebruikers

Als u denkt zeker geen beginner op computergebied te zijn, dan kunt u lid worden van de computergebruikersclub.
De maandelijkse bijeenkomst is de tweede donderdag van de maand in het Rode Kruis gebouw, Nazarethstraat 144, beginnend om 14.00 uur, eindigend tussen 16.00 en 16.30, afhankelijk van het onderwerp, de discussies en de vragen . Voorafgaand aan iedere bijeenkomst ontvangen de leden een uitnodiging met beschrijving van het te behandelen onderwerp, zodat zij zelf kunnen beslissen of zij in dat onderwerp geïnteresseerd zijn.

De contributie bedraagt € 5,00 per jaar.

Het programma voor de computergebruikersclub begint elke maand met de Helpdesk, waarin iedere aanwezige een vraag of probleem kan aanmelden, waarvoor we gezamenlijk een oplossing proberen te vinden., Na de Helpdesk houden we een kwartier pauze. Daarna een zogenaamd 'snuffelonderwerp', waarbij we een bepaald onderwerp behandelen. Ook is het de bedoeling bij de deelnemers te polsen of over dat onderwerp een meer uitgebreide workshop wenselijk of zinvol is.
Wij gaan er niet van uit dat alle gepresenteerde ontwikkelingen, toepassingen en mogelijkheden door de leden worden toegepast. Kennisnemen van die mogelijkheden is het primaire doel.
We streven er naar, om de behandelde onderwerpen voor bestudering thuis, te documenteren en op te slaan in een afgeschermde kennisdatabase van onze club die voor alle leden toegankelijk is. In onze bijeenkomsten maken we gebruik van grootbeeld-projectie met een beamer, zodat de praktische uitleg door alle deelnemers goed te volgen is.

Hieronder treft u een fotoshow van de clubmiddag op 13 feb 2020 aan. U kunt zien hoe het er op zo'n bijeenkomst aan toe gaat. Klik op de foto dan wordt de fotoshow gestart.


Onder de tabs Beginnersdocumenten en Snuffelonderwerpen vindt  u de voor iedereen toegankelijke documentatie
Voor actuele data van de bijeenkomsten, zie de PVGE Nieuwsbrief of de Jaarkalender