PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De ComputerGebruikersClub heeft als doelstelling:

  • Het bekend en vertrouwd maken met de communicatie- en informatiemogelijkheden van de computer, waarbij regelmatig ook tablet en mobiele telefoon onderwerpen worden besproken.
  • Het nuttig en plezierig gebruik van de computer te stimuleren en te ondersteunen.
  • Het benutten van de computer voor de onderlinge en sociale contacten.
  • Het kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen op computergebied in het algemeen.
  • Het vertrouwd raken met nieuwe ontwikkelingen van Windows 10 in het bijzonder.
  • Het nemen van de juiste maatregelen voor beveiliging en privacy.

Voorwaarde voor het lidmaatschap is dat men al enige ervaring heeft met het gebruik van de computer. Het volgen van een basiscursus bij Cultuurspoor of Seniorweb en bij voorkeur een vervolgcursus of een vergelijkbaar kennisniveau door zelfstudie of ervaring, is gewenst.

Wilt u meer informatie? Bel of mail dan met de clubcoach/docent:

Robert-Bol-DSCF6999 

Rob Bol

tel. 06-22904310

contact via email

 

Heeft u belangstelling voor de ComputerGebruikersClub dan kunt u ter kennismaking een of twee van onze bijeenkomsten bezoeken.

Als u denkt zeker geen beginner op computergebied te zijn, dan kunt u lid worden van de ComputerGebruikersClub.
De maandelijkse bijeenkomst is de tweede donderdag van de maand in het Senioren Trefpunt, ingang Molenweide, beginnend om 14.00 uur, eindigend tussen 16.00 en 16.30, afhankelijk van het onderwerp, de discussies en de vragen. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst ontvangen de leden een uitnodiging met beschrijving van het te behandelen onderwerp, zodat zij zelf kunnen beslissen of zij in dat onderwerp geïnteresseerd zijn.

De contributie bedraagt € 5,00 per jaar.

Elke bijeenkomst van de ComputerGebruikersClub begint met de Helpdesk, waarin iedere aanwezige een vraag of probleem kan aanmelden, waarvoor we gezamenlijk een oplossing proberen te vinden. Na de Helpdesk houden we een kwartier pauze. Daarna wordt een zogenaamd 'snuffelonderwerp' gepresenteerd en zo mogelijk gedemonstreerd, waarbij we een bepaald onderwerp behandelen. In onze bijeenkomsten maken we gebruik van grootbeeld-projectie met een beamer, zodat de praktische uitleg door alle deelnemers goed te volgen is.

Wij gaan er niet van uit dat alle gepresenteerde ontwikkelingen, toepassingen en mogelijkheden door de leden worden toegepast. Kennisnemen van die mogelijkheden is het primaire doel.
We streven ernaar, om de behandelde onderwerpen voor bestudering thuis, te documenteren en op te slaan in een afgeschermde kennisdatabase van onze club die voor alle leden toegankelijk.

Nieuw in 2020 is het opstarten van workshops

Een deel van de leden is het meest gebaat bij praktische onderwerpen om de computer beter te gebruiken. Ik wil hierin voorzien, door Workshops te organiseren. Kijkend naar de mogelijkheden in het Trefpunt wil ik op dinsdag morgen om de week workshops gaan organiseren in Word, Excel en fotobewerking, voor ieder onderwerp 4 of 5 lessen.
Het niveau zal vanaf de basis tot een aantal praktische toepassingen zijn met wat geavanceerdere technieken. Max 10 deelnemers, waarbij ieder de eigen computer meebrengt. Voor deze Workshops wordt geen extra club-contributie gevraagd.
U dient zich voor deze workshops (afzonderlijk) aan te melden bij de clubcoach.

Voor de Workshops ga ik uit van Microsoft Office, versie 2016, 2019 of 365.
Indien je nog een oudere versie van Microsoft Office gebruikt, raad ik je aan de nieuwste versie Microsoft Office 2019 aan te schaffen voor ca € 20,- (geen jaarlijkse kosten, wordt door Microsoft up-to-date gehouden) door te klikken op deze link

https://www.gamekeydiscounter.nl/office-2019/microsoft-office-professional-plus-2019.html

En de software te installeren. Mocht je daar problemen bij ondervinden dan kun je mij bellen.
Ik maak voor de Workshops gebruik van boeken van de Techacademy https://techacademy.id.nl/ die je zelf moet aanschaffen, prijs € 29,95 per boek.

Omdat deze boeken ondersteund worden door videotutorials waarin extra uitleg wordt gegeven, zou je deze stof zelf ook kunnen bestuderen, maar ik wil daar in Workshops begeleiding aan geven. Omdat we om de week bij elkaar komen, verwacht ik dat je thuis ook oefent en zo nodig de stof nog eens doorneemt.

Hieronder treft u een fotoshow van de clubmiddag op 13 feb 2020 aan. U kunt zien hoe het er op zo'n bijeenkomst aan toe gaat. Klik op de foto dan wordt de fotoshow gestart.


Onder de tabs Beginnersdocumenten en Snuffelonderwerpen vindt  u de voor iedereen toegankelijke documentatie
Voor actuele data van de bijeenkomsten, zie de PVGE Nieuwsbrief of de Jaarkalender