PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Deze commissie bevordert de solidariteit en het contact tussen onze leden.
In het bestuur valt deze commissie onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid voor individuele belangenbehartiging: Annelies Berende.

Verder op deze pagina:

Coördinatie

   annelies2 

Annelies Berende, tel. 06-36514118. Contact via email: klik hier

 

  Vreugde en verdriet

Nieuws vreugde en verdriet

Gedeelde vreugd is dubbele vreugd, gedeelde smart is halve smart
De werkgroep Vreugde en Verdriet van de PVGE komt sinds jaar en dag op bezoek bij leden die hun blijdschap over vreugdevolle gebeurtenissen en hun verdriet bij ziekte en tegenslag met ons willen delen.
Gelukkig worden ook in Best steeds meer mensen ouder. Daardoor vieren ook meer echtparen binnen onze vereniging hun 50- of 60-jarig huwelijksjubileum. Als wij dat vernemen, maken we een afspraak voor een bezoek of receptie, feliciteren het bruidspaar namens de PVGE, maken een praatje en een foto, waaruit - na toestemming - een artikeltje in de Nieuwsbrief ontstaat. Zo blijft elk PVGE-lid op de hoogte van deze vreugdevolle gebeurtenissen.
Bij het overlijden van een PVGE-lid gaan we meer ingetogen te werk. Als we hiervan op de hoogte worden gesteld, sturen we een condoleancekaart en bezoeken zo mogelijk de uitvaartplechtigheid om namens de PVGE de laatste eer te betuigen aan de overledene en diens naasten te condoleren.
Bijna dagelijks zorgt de groep voor de bezorging van wenskaarten bij vreugdevolle of verdrietige gebeurtenissen alsook bij kroonverjaardagen van PVGE-leden.

Nieuwe taakverdeling
Al jarenlang is Nellie Leijtens binnen Vreugde en Verdriet de contactpersoon, die vaak als eerste op de hoogte gesteld wordt van bijzondere gebeurtenissen. Samen met andere groepsleden geeft zij namens de PVGE ook acte de présence bij bruiloften. daarbij meestal vergezeld van de fotografen Jolien Wiertz of Tiely Hendrikx.
In 2017 gaf Nellie te kennen vanwege fysieke beperkingen na zoveel jaar de felicitatiebezoeken aan anderen te willen overdragen, maar nog wel contactpersoon te willen blijven. Besloten is dat voortaan ook Geertje Peeters naast Nellie contactpersoon zal zijn, waar men huwelijksfeesten en overlijdens kan aanmelden. Maar ook berichten naar bestuursleden komen op de goede plaats terecht.

De groep Vreugde en Verdriet heeft nog meer versterking gekregen: Ria Prinsen gaf aan graag mee te willen doen.
De groep voor het huwelijksjubileumbezoeken bestaat nu uit: Cobie Kemner, Marie Louise Matheeuwsen, Geertje Peeters en Ria Prinsen met als coördinator Geertje. Iedereen is erg enthousiast. Annelies Berende blijft de link naar het bestuur.
Wat de wenskaarten betreft: Hanny van Laarhoven maakt al jaren prachtige kaarten passend bij de gebeurtenis en Ria van de Waardenburg en Nellie Leijtens blijven de kaarten bij de verjaardagen en andere vreugdevolle en verdrie­tige gebeurtenissen versturen.

De groep Vreugde en Verdriet wil voortaan ook graag een luisterend oor bieden aan mensen in een ziekbed: zij die in het ziekenhuis liggen voor ziekte, onderzoek of operatie - of daar zijn ontslagen maar nog alleen thuis moeten blijven liggen of die in een verpleegtehuis zijn opgenomen. Hiervoor heeft John Peeters zich beschikbaar gesteld. Maar dan moeten we wel geïnformeerd worden, welke leden een bezoekje van de PVGE aan het ziekbed op prijs stellen. Geef ook dat door aan de contactpersonen Nellie Leijtens en Geertje of John Peeters.

 (klik op de foto om te vergroten)

 • Nellie Leijtens, tel. 0499-372907. contact via email: Klik hier
 • Geertje Peeters: tel 0499-392917, contact via email: Klik hier

(terug naar boven)

 Klushulp

harry zenner

Harry Zenner, tel. 390236 helpt graag andere PVGE leden met het uitvoeren van kleine en soms iets grotere klusjes en klussen in en om het huis. Denk bijv. aan een losgekomen gordijnrail, een lekkende kraan, een klemmende deur, een op te hangen schilderij etc. Harry is o.a. handig met hout en elektra, maar doet liever geen schilderklussen. Een financiële vergoeding is niet nodig, maar een passende onkostenvergoeding en eventueel een attentie, afhankelijk van de grootte van de klus en van uw mogelijkheden zijn prima. Harry kan voor hulp gebeld worden op 0499-390236. Let wel, ook Harry geniet van zijn pensioen, dus graag uw begrip als het eens niet kan of niet snel kan. Rob Rebel is niet langer beschikbaar als vervanger.   (terug) 

 (terug naar boven)

  Computerhulp

Joost van Hak helpt leden aan huis met computer-, tablet-, smartphone- en printerproblemen. Hij vraagt een vergoeding van 10 euro voor kleine klussen. Ook geeft hij instructies voor het gebruik van de PC. Dat kost 10 euro per 50 minuten. Bel Joost op 06-21404138 tussen 10.00 en 17.00 uur.

Tijdelijk kon Joost u bij PC-problemen alleen op afstand helpen mits u een werkende internet-verbinding had en een speciaal programma geinstalleerd had waarmee u hem toegang kon geven tot uw PC: Teamviewer QuickSupport.
Gelukkig zijn de corona-maatregelen inmiddels zover versoepeld dat jij weer gewoon bij u thuis kan komen, mits u op minstens anderhalve meter afstand blijft en niet ziek bent.

(terug naar boven)

  Thuisadministratie

Thuisadministratie is een dienst van de Handreyking om onze leden te helpen hun administratie op orde te krijgen of te houden. Soms is er plotseling hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat de partner altijd de administratie deed en daar nu niet meer toe in staat is. Het kan best lastig zijn om de administratie ineens zelf te moeten doen.
De thuisadministrateur biedt (tijdelijke) ondersteuning aan mensen die hun administratie niet zelfstandig kunnen voeren. De ondersteuning is er om ernstiger problemen te voorkomen en richt zich op de dagelijkse administratie van senioren. De thuisadministrateur biedt hulp voor:

 • orde en rust in de administratie, zodat de financiële situatie stabiliseert;
 • een tijdige signalering van problemen, zodat die geen structureel karakter krijgen;
 • regie over de financiële huishouding, wat de zelfredzaamheid van mensen vergroot.

Waarom thuisadministratie?

Belastinginvullers die 65-plussers helpen bij hun aangifte, signaleerden dat deze ouderen vaak moeite hebben met de administratie. Zij hebben vaak een onvolledig beeld van de inkomsten en de uitgaven. Zeker voor mensen met een krapper wordende beurs kan dit problematisch zijn of worden. Bijvoorbeeld als zij voor onverwachte uitgaven komen te staan.

De hulp wordt, na het vertrek van Rob Rebel, nu geboden door Paul de Lange, Lenie Rijkers en Hans van Bekkum.
Als u op zoek bent naar hulp bij uw administratie kunt u contact opnemen met Paul de Lange, tel. 0499 396905

 (terug naar boven)

  Clientondersteuning

WMO-cliëntondersteuner is een nieuwe functie die is gestart in 2015.

annelies2

Mw. Annelies Berende, bestuurslid PVGE Best, is Wmo-cliëntondersteunster, aangesteld door de SeniorenRaadBest als onafhankelijk alternatief tegenover Wmo-cliëntondersteuners die door de gemeente kunnen worden ingehuurd. Vanuit KBO Best is Ben de Klerk door de SeniorenRaadBest aangesteld als onafhankelijk cliëntondersteuner. Verderop stelt hij zich aan u voor. Hij is bereikbaar via 06-26973203.

Wmo veranderingen en cliëntondersteuning

bij al uw ideeën, vragen en problemen rond welzijn, wonen en zorg.

Een schoon en leefbaar huis?

Een van de doelstellingen van de nieuwe Wmo is dat iedereen woont in een schoon en leefbaar huis. Ook wanneer u en uw eventuele huisgenoten dat zelf niet helemaal meer voor elkaar kunnen krijgen.
Sinds half juli hebben de meeste mensen die al in aanmerking kwamen voor huishoudelijke hulp via de gemeente bezoek gehad van de organisatie die hen helpt bij het schoon en leefbaar houden van hun huis. Er is minder geld beschikbaar voor deze activiteit waardoor bij de meeste mensen de hulp verminderd is.
Is uw huis nog wel schoon en leefbaar?

Hulp op maat

De gemeente heeft met de zorgaanbieders afgesproken dat er “hulp op maat” gegeven zal worden:
Wanneer u en uw hulp tot de conclusie komen dat er eigenlijk extra tijd nodig is voor een klus waar jullie samen niet aan toe komen dan kunt u dit bespreken met de zorgaanbieder.
Zo nodig kunt u vragen om een “nieuw keukentafelgesprek” met de zorgaanbieder.
Annelies Berende kan u bij dit hele traject als cliëntondersteuner van dienst zijn.
Haar doelstelling is samen met u onderzoeken wat er nodig is om te zorgen dat u op alle manieren mee kan doen in onze samenleving. Het kan daarbij ook gaan over bijkomende problemen.
De cliëntondersteuner ondersteunt onze dorpsgenoten bij het voorbereiden van de gesprekken met de gemeente en naar nu blijkt ook met de wijkverpleegkundige. Als men het op prijs stelt zal de cliëntondersteuner ook aanwezig zijn bij het gesprek met de gemeenteambtenaar of de wijkverpleegkundige.

Het zal goed zijn als u als PVGE lid uw buren, vrienden en kennissen in Best die in deze situatie dreigen te komen de weg wijst naar onze commissie "DE HANDREYKING".
Voor Cliëntondersteuning kan men terecht bij Annelies Berende. Zij is bereikbaar via 06-36514118, of via email: klik hier

Nieuwe clientondersteuner stelt zich aan u voor

Clientondersteuner Ben de Klerk
Mijn naam is Ben de Klerk. In november/december jl. heb ik de opleiding tot onafhankelijk cliëntondersteuner WMO afgerond bij KBO-Brabant. Vanuit de KBO organisatie ga ik mij, samen met Annelies Berende van de PVGE, inzetten als Clientondersteuner voor alle senioren van Best. Ik heb een carrière van 45 jaar achter de rug waarvan 25 jaar als zelfstandig ondernemer. Tevens ben ik in die tijd ook altijd maatschappelijk betrokken geweest in bestuurlijke functies, bij brancheorganisaties en verenigingen. Al een kleine 50 jaar woon ik samen met mijn vrouw en ondertussen volwassen dochters in Best. Toch ben ik geen bekende Bestenaar. Mijn zakelijke en maatschappelijke activiteiten speelden zich hoofdzakelijk af in de regio. Zodoende bleef er weinig tijd over voor contacten op lokaal niveau. Na mijn pensionering heb ik mij wel ruim tien jaar ingezet voor de Adviesraad Sociale Voorzieningen (ASV) van onze gemeente. Deze adviesraad geeft het college van B & W gevraagd en ongevraagd advies over zaken die de belangen aangaan van mensen die afhankelijk zijn van een gemeentelijke uitkering. Zo kijkt betreffende adviesraad naar nieuwe wetgeving, beleid en uitvoering van de regelgeving. Bijzonder leuk en interessant werk, zeker omdat je belangen van kwetsbare mensen behartigt. Bij dat advieswerk waren er raakvlakken met de WMO. De opgedane ervaring bij de ASV wil ik nu combineren met de opgedane kennis van de WMO- regelgeving tijdens mijn opleiding. Ik ben nu opgeleid en klaar om u te ondersteunen en te begeleiden bij WMO vragen. Ik hoop de komende tijd vele senioren van Best te mogen ontmoeten en nieuwe contacten te leggen zodat u mij steeds makkelijker weet te benaderen. Heeft u vragen of wilt u graag informatie over WMO-zaken, aarzel niet en stuur een mailtje. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

(terug naar boven)

PVGE special

Voor speciale activiteiten voor onze leden

Coördinatie: Annelies Berende, tel. 329070; Helpers: Lucie Bogers, tel. 398109; Mia Jansen, tel. 372042; Bep van Kollenburg, tel. 398386; Nellie Leijtens, tel. 372907; Marie Louise Matheeuwsen, tel. 395036; Geertje Peeters, tel. 392917; Ria Prinsen, tel. 397329; Mieke Roossink, tel. 373550; Ria van den Waardenburg, tel. 310952.

(terug naar boven)

“Leden helpen Leden”

Onze rubriek "Leden helpen Leden" is gestart om vraag en aanbod van allerlei diensten bekend te maken.

In een grote vereniging als de onze barst het natuurlijk van talent en ervaring en zijn er altijd wel leden die graag eens iets voor een ander willen doen, al of niet tegen een (kleine) vergoeding. Ook in de wetenschap dat zij vroeg of laat ook blij zullen zijn met hulp van anderen. Ook dit hoort immers bij de geest van deze tijd om als senior zelfredzaam te zijn. Bent u handig of heeft u talent, meld u dan aan bij bestuurslid Annelies Berende.  (terug)

Hulpverlenende organisaties

Hier volgen enkele voorbeelden van hulpverlenende organisaties: Gelukkig zijn er om ons heen ook nog heel veel andere organisaties die ons ook op een of ander gebied hun hulp aanbieden. Vaak moet hier ook voor betaald worden. Het is nu eenmaal niet altijd mogelijk of zelfs gewenst om voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten, maar ook voor mensen die echte financiële problemen hebben zijn er ook altijd wel weer creatieve oplossingen te vinden.

Organisatie Punt Extra,  De Boei KlussenBus, Stichting de Algemene Hulpdienst, Stichting Beter voor Best, Stichting Wetswinkel Best, Zorgbelang Brabant, Zorgeloos Huis.
En deze lijst is vast nog niet compleet, dus mocht je zelf nog andere, voor senioren interessante, organisaties of diensten tegenkomen, dan houden wij ons aanbevolen.

Al deze organisaties zijn natuurlijk ook op het internet te vinden en bijvoorbeeld vanuit deze PVGE website gemakkelijk door te klikken. U kunt dan zelf lezen wat deze organisaties allemaal voor u zouden kunnen betekenen. (terug)

Algemene informatie over mantelzorg

Eén op de acht werknemers in Nederland combineert een baan met mantelzorgtaken. De zorg voor een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind, of hulpbehoevende ouder is vaak niet iets waar je bewust voor kiest.
Veel mensen zien het als iets vanzelfsprekends: je doet het gewoon.
De komende jaren zal het aantal werkende mantelzorgers groter worden, omdat werknemers meer en langer moeten werken om de vergrijzing op te vangen. Tegelijkertijd leiden tekorten en bezuinigingen in de professionele zorg tot een groter beroep op mantelzorg. Omdat de combinatie werk en mantelzorg vaak lastig is, overwegen veel mantelzorgers om minder te gaan werken of helemaal te stoppen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hierboven in de nieuwe uitgave van Mantelzorgnieuws. Het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Best besteedt dit jaar extra aandacht aan de werkende mantelzorgers en hun werkgevers.

Producten en diensten voor de mantelzorger:

 • Informatie, brochures en voorlichtingsbijeenkomsten over mantelzorg, verlofregelingen, hulpmiddelen en ondersteuningsmogelijkheden
 • Advies en begeleiding
 • Emotionele steun: een luisterend oor of een contactgroep voor werkende mantelzorgers
 • Educatie: een cursus over het combineren van werk en zorgtaken of een cursus hoe uw grenzen te bewaken
 • Praktische hulp en ondersteuning: hulp en ondersteuning bij het regelen van mantelzorgtaken
 • Respijtzorg: het inzetten van een maatje of vrijwilliger ter ontlasting van de mantelzorger

Zie verder: http://www.welzijnbestoirschot.nl/best/mantelzorgondersteuning      (terug)

Nuttige telefoonnummers

 • Voor cliëntondersteuning bij alle zorgvragen kan men terecht bij Annelies Berende telefoon 06 36514118
 • Klussendienst S.D.O. Service Team: betreft kleine klusjes in huis. Tussen 10 en 11.30 uur, tel. 0499-367650
 • Klussendienst en vraagbaak bij "Punt Extra" Zuidzorg. Alleen voor leden Punt Extra, tel. 040-2308538
 • WMO vragen: BestWijzer tel. 0499-770100
 • Steunpunt voor huiselijk geweld: Ook als het u zelf niet betreft, maar als u getuige bent geweest. 24 uur per dag Tel.: 0900 – 1000111
 • Gegarandeerde anonieme misdaadmelding aan de Politie: Stichting “M” tel. : 0800 – 7000.
 • Voor vervoer en allerlei andere vragen: Algemene Hulpdienst Best tel.: 0499 - 770136
 • Voor acute hulp van artsen: De Spoedpost voor Best en omgeving is gevestigd in het Catharina Ziekenhuis, Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, Tel: 0900 8861 (€ 0,10 per minuut)
 • Computerhulp voor senioren: dhr. Joost van Hak - tegen vergoeding van zijn onkosten: tel .06-21404138.  (terug)

 

 

 

 

 

06-21404138