Deze commissie helpt graag alle senioren van Best, niet alleen met het invullen van hun belastingformulier, maar ook met een aantal andere financiële zaken rondom bijvoorbeeld huur-en zorgtoeslag.

Nieuwe hulp
Mocht u zich aangesproken voelen om ons team volgend jaar te komen versterken, bel dan gerust even met Leo de Wals.

Coördinator invulhulp voor Belasting, Huur- en Zorgtoeslag

Leo de WalsDSC06211    Leo de Wals, tel. 310309, voor e-mailcontact klik hier

 Belastinginvulhulpen

 Toos de Groen Belastinghulp P1010477    Toos de Groen, tel. 396608, voor e-mailcontact klik hier

Jan van Boekel    Jan van Boekel, tel. 06 23381216, voor e-mailcontact klik hier

Ton van der Steen

   

   Ton van der Steen, tel. 396098, voor e-mailcontact klik hier

 

Belastingservice voor belastingjaar 2019 van PVGE-Best.

De slogan van de Belastingdienst is: “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”.Voor sommige mensen is dit misschien wel zo, maar voor heel veel mensen is dat zeker niet het geval. Zeker veel ouderen hebben hierbij hulp nodig. Bij PVGE Best is een aantal vrijwilligers beschikbaar die ervaring hebben met belastingen. Wij willen u graag helpen. Om dit op een goede manier te kunnen doen verdiepen wij ons ieder jaar weer in de veranderingen op belastinggebied en in de problemen die met het invullen van de formulieren gepaard kunnen gaan.

Hieronder vindt u de spelregels die wij hanteren en hoe u onze hulp kunt aanvragen. Voor wie zelf aan de slag gaat organiseren wij een informatiemiddag op 18 februari

Verder op deze pagina:

 

Wat zijn de 'spelregels' bij de Belastingservice van PVGE in Best?

1. De Belastinginvulhulp heeft de plicht tot geheimhouding.
De belastinginvulhulp heeft, door de aard van het werk, inzicht in privacygevoelige informatie van leden en zal deze informatie enkel en alleen gebruiken voor het daartoe bestemde doel.
2. Het lid is zelf verantwoordelijk.
U blijft als lid te allen tijde verantwoordelijk voor de belastingaangifte en/of de toeslagaanvraag. De invulhulp levert hulp bij aangifte op basis van de hem/haar verstrekte gegevens. Het ondertekenen met de machtigingscode en inzenden van de gegevens zal voor zover mogelijk in uw bijzijn plaatsvinden. U krijgt in elk geval een kopie van de aangifte.
3. Leden met eenvoudige aangiften.
De belastingservice is bestemd voor eenvoudige aangiften zoals het E-biljet. De eenvoudige aangifte bevat in beginsel de elementen uit box 1 (werk en woning, inkomen uit arbeid, AOW-uitkering, aanvullend pensioen, periodieke uitkeringen, eigen huis, zorgkosten, buitengewone uitgaven en giften.) en box 3 (sparen en beleggen). Mensen met inkomen in box 2 kunnen geen gebruik maken van de belastinghulp.
4. Inkomensgrens.
De Belastingservice is bestemd voor degenen met een verzamelinkomen onder de inkomensgrens van € 35.000 voor alleenstaanden en € 50.000 voor gehuwden en samenwonenden.
5. Zorg- en huurtoeslag.
De invulhulp checkt na het invullen van de aangifte of u in aanmerking komt voor zorg- en/of huurtoeslag. De invulhulp zal u helpen bij het aanvragen of aanpassen ervan of u een andere oplossing aanbieden.
6. De hulp is een handreiking.
Leden met een eigen huis waarvan de WOZ-waarde hoger is dan €350.000,- en/of bezittingen (boven de vrijstellingen) in box 3 kunnen geen gebruik maken van deze invulservice. Zij worden doorverwezen naar andere instanties.
7. Bellen mag natuurlijk altijd.
Heb u vragen of zit u met een probleem, schroom dan niet en bel even, twee weten meer dan één.
8. Inkomensafhankelijke onkostenvergoeding.
Voor het invullen bij u thuis geldt een bijdrage van €10,00. Eventuele reiskosten worden apart berekend.

(terug)

Hulp bij belastingaangifte 

Hebt u persoonlijk hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte of bij het aanvragen/verrekenen van toeslagen, neem dan contact op met Leo de Wals om een afspraak te maken met een van de belastinginvulhulpen. Bel tel. 0499-310309; voor e-mailcontact klik hier. Bij het helpen invullen van uw aangifte en aanvragen van toeslagen door onze vrijwilligers is uw privacy volledig gegarandeerd.

Wij kunnen niet iedereen van dienst zijn. Mensen die een hoog inkomen hebben, heel veel spaargeld, en/of beleggingen, kunnen wij helaas niet helpen. Hun aangifte is te specifiek voor onze vrijwilligers. Ook mensen die naast hun pensioen nog een onderne-ming hebben moeten wij helaas verwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.

Machtigingscode:

Senioren die bij het verzorgen van hun belastingaangifte hulp krijgen van de HUBA van de ouderenbonden/PVGE, ontvangen een brief met een speciale machtigingscode. Deze code is onmisbaar bij het invullen van de belastingaangifte. Men kan een machtigingscode online aanvragen bij DigiD of via de helpdesk 088-1236555 (lokaal tarief). Deze wordt u dan binnen 5 dagen toegestuurd.

Opmerking: Ook niet-PVGE-leden kunnen van deze service gebruik maken.

Benodigde informatie bij het invullen

  • De jaaropgaven van de SVB, pensioen en lijfrente over 2019.
  • De WOZ- beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2019 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2019.
  • Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag 2019 en 2020, maar ook de laatste huurgegevens.
  • De jaaropgaven van de bank.
  • Rekeningen van specifieke zorgkosten, dieetverklaringen.
  • Lijst van gedane giften.
  • Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.
  • Kopie van de belastingaangifte van 2018.

(terug)

 Belastingmiddag bij CultuurSpoor Best

Voor mensen die zelf hun belastingaangifteformulier willen invullen zullen we weer een informatiemiddag houden bij Cultuurspoor Best.

Op dinsdag 18 februari 2020 van 14.00 uur tot 16.00 uur wordt deze voor belangstellenden verzorgd door onze belastingkenner Toos de Groen. Het is vooral bedoeld voor mensen die hun belastingaangifte 2019 zelf gaan invullen. Tijdens deze voorlichtings­bijeenkomst krijgt u uitgelegd wat de wijzigingen in de belastingaangifte zijn t.o.v. het vorige jaar zijn. Om deze faciliteit op een breder niveau aan te bieden wordt deze middag georganiseerd door CultuurSpoor Best, in de bibliotheek. Er zijn geen kosten aan verbonden. Gelieve wel van tevoren aan te melden bij Cultuurspoor, tel 0499-372609 of via e-mail info@cultuurspoor.nl

Als u deze informatiemiddag niet hebt gevolgd of niet hebt kunnen volgen, kunt u ook tijdens het zelf invullen van de belastingaangifte bij onze belastinghulpen terecht met uw vragen. Zij staan u graag bij met uitleg en advies. U kunt dan bellen met: Leo de Wals (310309), Ton v.d. Steen (396098), Mart Jacobs (396567) of Toos de Groen (396608).

 (terug)

Namens de belastinginvulhulpen Toos de Groen, Leo de Wals, Ton van der Steen en Mart Jacobs.