PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

Deze commissie helpt graag alle senioren van Best, niet alleen met het invullen van hun belastingformulier, maar ook met een aantal andere financiële zaken rondom bijvoorbeeld huur-en zorgtoeslag. In het bestuur valt deze commissie onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid voor belangenbehartiging Toos de Groen.

Nieuwe hulp
Mocht u zich aangesproken voelen om ons team volgend jaar te komen versterken, bel dan gerust even met Leo de Wals.

Coördinator invulhulp voor Belasting, Huur- en Zorgtoeslag

Leo de WalsDSC06211    Leo de Wals, tel. 310309, voor e-mailcontact klik hier

 Belastinginvulhulpen

Mart Jacobs klein    Mart Jacobs, tel. 396567, voor e-mailcontact klik hier

 Toos de Groen Belastinghulp P1010477    Toos de Groen, tel. 396608, voor e-mailcontact klik hier

Ton van der Steen

   

   Ton van der Steen, tel. 396098, voor e-mailcontact klik hier

 

Belastingservice voor belastingjaar 2018 van PVGE-Best.

Nadat we begin dit jaar weer de verplichte opfriscursus hebben gevolgd, heeft het team Toos de Groen, Ton van der Steen, Mart Jacobs en Leo de Wals) weer 45+ senioren geholpen met het invullen van de inkomstenbelasting 2018, en indien nodig met de huur- en zorgtoeslag. Ieder jaar is het weer een leuke uitdaging om onze klanten van dienst te zijn en het is nog steeds mogelijk om een gecorrigeerde aangifte opnieuw op te sturen. Ook voor senioren die geen bericht van de belastingdienst hebben ontvangen, kan het interessant zijn toch aangifte doen in verband met mogelijke aftrekposten etc. Om ook in de toekomst iedereen te kunnen helpen is het team voor volgend jaar uitgebreid met Jan van Boekel, een zeer ervaren invuller. Ook nu is het team nog beschikbaar voor vragen. U vindt ons op de PVGE-Best website onder Belangenbehartiging, Belastingservice.

Verder op deze pagina:

 

Wat zijn de 'spelregels' bij de Belastingservice van PVGE in Best?

1. De Belastinginvulhulp heeft de plicht tot geheimhouding.
De belastinginvulhulp heeft, door de aard van het werk, inzicht in privacygevoelige informatie van leden en zal deze informatie enkel en alleen gebruiken voor het daartoe bestemde doel.
2. Het lid is zelf verantwoordelijk.
U blijft als lid te allen tijde verantwoordelijk voor de belastingaangifte en/of de toeslagaanvraag. De invulhulp levert hulp bij aangifte op basis van de hem/haar verstrekte gegevens. Het ondertekenen met de machtigingscode en inzenden van de gegevens zal voor zover mogelijk in uw bijzijn plaatsvinden. U krijgt in elk geval een kopie van de aangifte.
3. Leden met eenvoudige aangiften.
De belastingservice is bestemd voor eenvoudige aangiften zoals het E-biljet. De eenvoudige aangifte bevat in beginsel de elementen uit box 1 (werk en woning, inkomen uit arbeid, AOW-uitkering, aanvullend pensioen, periodieke uitkeringen, eigen huis, zorgkosten, buitengewone uitgaven en giften.) en box 3 (sparen en beleggen). Mensen met inkomen in box 2 kunnen geen gebruik maken van de belastinghulp.
4. Inkomensgrens.
De Belastingservice is bestemd voor degenen met een verzamelinkomen onder de inkomensgrens van € 35.000 voor alleenstaanden en € 50.000 voor gehuwden en samenwonenden.
5. Zorg- en huurtoeslag.
De invulhulp checkt na het invullen van de aangifte of u in aanmerking komt voor zorg- en/of huurtoeslag. De invulhulp zal u helpen bij het aanvragen of aanpassen ervan of u een andere oplossing aanbieden.
6. De hulp is een handreiking.
Leden met een eigen huis waarvan de WOZ-waarde hoger is dan €350.000,- en/of bezittingen (boven de vrijstellingen) in box 3 kunnen geen gebruik maken van deze invulservice. Zij worden doorverwezen naar andere instanties.
7. Bellen mag natuurlijk altijd.
Heb u vragen of zit u met een probleem, schroom dan niet en bel even, twee weten meer dan één.
8. Inkomensafhankelijke onkostenvergoeding.
Voor het invullen bij u thuis geldt een bijdrage van €12,00 tot een inkomen van €30.000, - en  €20,- voor een hoger inkomen. Eventuele reiskosten worden apart berekend.

(terug)

Hulp bij belastingaangifte 

Komt u in aanmerking voor HUlp bij BelastingAangifte (HUBA), geeft u zich dan vóór 15 februari 2019 op via het antwoordformulier belastinginvulhulp. U kunt dit formulier printen, invullen en opsturen of bij één van de belastinginvulhulpen in de bus doen. Voor het invullen wordt tijdig een afspraak met u gemaakt.

Machtigingscode:

Senioren die bij het verzorgen van hun belastingaangifte hulp krijgen van de HUBA van de ouderenbonden/PVGE, ontvangen een brief met een speciale machtigingscode. Deze code is onmisbaar bij het invullen van de belastingaangifte. Men kan een machtigingscode online aanvragen bij DigiD of via de helpdesk 088-1236555 (lokaal tarief). Deze wordt u dan binnen 5 dagen toegestuurd.

Opmerking: Ook niet-PVGE-leden kunnen van deze service gebruik maken.

Benodigde informatie bij het invullen

  • De jaaropgaven van de SVB, pensioen en lijfrente over 2018.
  • De WOZ- beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2018 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2018.
  • Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag 2018 en 2019, maar ook de laatste huurgegevens.
  • De jaaropgaven van de bank.
  • Rekeningen van specifieke zorgkosten, dieetverklaringen.
  • Lijst van gedane giften.
  • Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.
  • Kopie van de belastingaangifte van 2017.

(terug)

 Belastingmiddag bij CultuurSpoor Best

Voor mensen die zelf hun belastingaangifteformulier willen invullen zal Toos de Groen weer een informatiemiddag houden bij Cultuurspoor Best. De datum is donderdag 21 februari 2019 om 14.00 uur. Noteer dit al vast in je agenda.

Graag vóór 18 februari aanmelden bij:
– CultuurSpoor (Lilian Willems, email: lwillems@cultuurspoorbest.nl)
– of bij Toos de Groen, (via deze e-maillink)

Als u deze informatiemiddag niet hebt gevolgd of niet hebt kunnen volgen, kunt u ook tijdens het zelf invullen van de belastingaangifte bij onze belastinghulpen terecht met uw vragen. Zij staan u graag bij met uitleg en advies. U kunt dan bellen met: Leo de Wals (310309), Ton v.d. Steen (396098), Mart Jacobs (396567) of Toos de Groen (396608).

 (terug)

Namens de belastinginvulhulpen Toos de Groen, Leo de Wals, Ton van der Steen en Mart Jacobs.