PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen heeft de gemeente Best al jaren een collectieve zorgverzekering geregeld. Zij zijn dan goed verzekerd voor minder geld, namelijk de basisverzekering + tandarts + aanvullende verzekering. De gemeente betaalt een deel van de premie voor de aanvullende verzekering. Hiervan kon men tot nu toe gebruik maken als het inkomen lager is dan 110% van het minimumloon, dus lager dan 1735,80 per maand (in 2018). Met ingang van 1 januari 2018 wil de gemeente de deelnamegrens verhogen naar 120% van het minimumloon. Dat is € 1883,60 per maand (in 2018). De gemeenteraad moet dit besluit nog wel goedkeuren. Dat betekent dat in 2018 veel meer mensen goedkoper verzekerd kunnen zijn. Dit geldt zeker voor mensen met alleen AOW. Aan te vragen bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente. Als u mensen kent die hiermee erg geholpen kunnen worden, geeft cliëntondersteuner Annelies Berende (tel 06-36514118) u graag alle informatie.