PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

Wat is VBOB Zorginnovatie?

VBOB Zorginnovatie is een initiatief om ouderen zo veel mogelijk actief te betrekken bij het verbeteren van de kwaliteit van leven.

VBOB Zorginnovatie informeert, verbindt en werkt samen met senioren die actief meepraten, meedoen en meedenken en zo hun bijdrage geven aan de invulling van het begrip ‘cliënt in regie’.

VBOB Zorginnovatie wil uiteindelijk de vernieuwing in zorg en welzijn voor ouderen zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de daadwerkelijk behoefte. Dit wordt gedaan door interactie te zoeken op het niveau van Informeren – Verbinden – Samenwerken

  • Senioren informeren over de mogelijkheden om woon- en leefomgeving te laten meegroeien in hun wensen en gedachten.
  • Senioren en leveranciers samenbrengen en zo ideeën verzamelen die het leven van de senioren aangenamer kunnen maken en hun belangen verbinden.
  • Senioren de kans geven samen te werken met leveranciers bij het verder ontwikkelen van innovatieve producten en diensten.

De website van VBOB Zorginnovatie vindt u hier..