PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

Vrijwilligers Organisaties in de Zorg

Het VOZ is een samenwerkingsverband van vrijwilligers organisaties die werken op het terrein van zorg, in de brede zin van het woord. Op informele wijze 'voor elkaar zorgen' is de rode draad die geheel aansluit bij de huidige ontwikkelingen in het sociaal domein.
Alle leden hebben hun eigen missie en bestaansrecht en het VOZ heeft geen zeggenschap over de leden. Wel is er een sterke verbindende factor.

Tussen deze vrijwilligers organisaties vindt er ca 4 keer per jaar overleg plaats, onder leiding van Welzijn Best Oirschot. Tijdens dit overleg wisselen organisaties informatie uit die relevant zou kunnen zijn voor andere organisaties en nemen zij kennis van nieuwe ontwikkelingen in het sociale domein. Voor dat laatste worden regelmatig derden uitgenodigd. Momenteel wordt in een werkgroep nagedacht of het zinvol zou kunnen zijn om de doelstellingen van het VOZ uit te breiden.

Op dit moment zijn de volgend organisaties vertegenwoordigd in het VOZ:
- Welzijn Best Oirschot (Sandra Conijn)
- Het Rode Kruis (Marie-Jeanne van Eekert)
- De Zonnebloem (Maria Maassen)
- Gehandicaptenplatform (Kees Houter)
- PVGE (Johan Callens)
- KBO (Angela Schoonen)
- Seniorenraad (Johan Callens)
- Voedselbank (Frans van Rosendaal)
- De Archipel (Betty Verheijden)
- Bijna Thuis Huis (Nathalie Crutz, Wilma ter Horst)
- Vrijwillige Thuiszorg (Corry vd Zwaluw)
- Bezoekgroep Antonius in Beweging (Lidewij vd Logt)
- Bezoekgroep Protestantse Kerk (Willemien Jansen-van de Scheur)
- Bezoekgroep Odulphusparochie (Tonnie vd. Hurk)
- Avondje Uit (Hely van Oudenhoven)
- Alzheimercafe (Henk van den Heuvel)
- Algemene Hulpdienst (Heleen Cornelisse)
- Stichting Leergeld (Dianne)