SeniorenRaadBest is HET orgaan dat de collectieve lokale belangen-behartiging uitvoert voor PVGE Best. 
De missie van de SeniorenRaadBest is de collectieve lokale belangen-behartiging van alle senioren van Best. Daaronder wordt verstaan het voortdurend bevorderen van een optimaal leefklimaat ten aanzien van aspecten van welzijn, zorg, wonen- en woonomgeving, mobiliteit en dienstverlening en dat in brede zin. Deze belangen-behartiging gebeurt in harmonie met de belangenbehartiging van jongere generaties.
Wilt u meer weten over het beleid en de organisatie, kijkt u dan in onderstaande documenten. Als u  de actuele SRB website wilt bekijken:
klik dan hier

Beleidsdocument SeniorenRaadBest (versie 1 mei 2019)

Organisatieschema SRB (per 1 jan 2018)