PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

SeniorenRaadBest is HET orgaan dat de collectieve lokale belangenbehartiging uitvoert voor PVGE Best. 
De missie van de SeniorenRaadBest is de collectieve lokale belangenbehartiging van alle senioren van Best. Daaronder wordt verstaan het voortdurend bevorderen van een optimaal leefklimaat ten aanzien van aspecten van welzijn, zorg, wonen- en woonomgeving, mobiliteit en dienstverlening en dat in brede zin. Deze belangenbehartiging gebeurt in harmonie met de belangenbehartiging van jongere generaties.
Wilt u meer weten over het beleid en de organisatie, kijkt u dan in onderstaande documenten. Als u  de actuele website wilt bekijken: klik hier

Beleidsdocument SeniorenRaadBest

Organisatieschema SRB

Speerpunten SRB 2014

SRB Projectportfolio