PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

Heeft u de 75 jaar bereikt, bent u daar voorbij of is er om andere reden een medische keuring nodig als u uw rijbewijs wilt verlengen? Houdt u er dan rekening mee dat de procedure van verlenging lang kan duren en tegenwoordig soms langer duurt dan de geldigheid van uw huidig rijbewijs. Tot u de verlenging krijgt kunt U dan niet rijden!
U kunt het risico beperken door zelf alert te zijn en direct de acties te nemen die u zelf moet doen. Het begint bij de brief van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) die u ontvangt dat uw rijbewijs gaat verlopen. U dient dan zelf direct op de website van het Centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) het formulier ‘Eigen Verklaring’ te downloaden en in te vullen. U hebt hiervoor uw DigiD nodig met extra beveiliging waarbij je ter controle een SMS bericht krijgt waarin 6 cijfers staan die je moet ingeven, of een gekoppelde app op je mobiel (*). Gebruikt u zelf geen computer, laat u dan helpen - snelheid is geboden.

Medische keuring
Als een medische keuring noodzakelijk is, dan krijgt u vanuit het CBR daarvoor formulieren toegestuurd en instructie voor een keuring door een keuringsarts. De keuringsarts kan uw eigen huisarts zijn maar er zijn huisartsen die geen keuringen doen. Op de website van de PVGE-koepel staat een lijst van keuringsartsen in de regio, ga naar PVGE-koepel - tab De PVGE – linker kolom ‘Ledenvoordeel’ - middenkolom ‘rijbewijskeuring voor 75-plussers’. De keuring door een huisarts in Best kost 50 euro, de lijst van artsen in Best is
hieronder weergegeven (**) De keuringsarts vult bij de keuring de formulieren in en verwijst zo nodig direct door naar een specialist voor verdere keuring. Het is aan te raden dat u vraagt hoe u kunt checken dat de keuringsafhandeling vordert. De volledige keuringsuitslag kan reden zijn dat het CBR u een rij-test wil afnemen. Bij geschiktheid voor verlenging krijgt u daarvan het besluit van het CBR toegezonden en kunt u uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen.

Neem zelf op tijd initiatief
De gehele procedure moet binnen 4 maanden afgerond zijn. Dit is de laatste tijd niet altijd het geval en het CBR adviseert tegenwoordig - als u weet dat keuring gaat volgen - u zelf het initiatief neemt door zes maanden voor het verlopen van uw rijbewijs de ‘Eigen Verklaring’ te downloaden en in te dienen. Als u over het aanvragen en de daaraan verbonden kosten meer wilt weten, lees dan het artikel ‘Verlenging van het Rijbewijs’ in ons blad De Schouw van maart jongstleden, u vindt dat ook op de website van PVGE-Koepel (actualiteit – linker kolom ‘Verenigingsblad De Schouw’).
Link naar de website van de PVGE-Koepel: www.pvge.nl/actualiteiten/verenigingsblad-de-schouw

(*) Als uw DigiD nog niet is ingesteld voor deze extra verificatie, dan moet u dat eerst doen: een mobiel telefoonnummer opgeven waarop u deze code kunt ontvangen. U krijgt dan een brief thuis met een unieke code die u een volgende keer dat u bij CBR (met DigiD) inlogt, ter bevestiging moet ingeven. Dit kost enkele dagen doorlooptijd. Het mobiele nummer hoeft niet persé van u als DigiD eigenaar te zijn, maar de telefooneigenaar moet er dus wel zijn om bij CBR in te loggen!
(**) Dokter van Heerbeek (in de praktijk van dokter Mulder en Peulen),
Zonnewende 145, tel. 0499-374193/0499-371322
Dokter van den Aker, De Schakel 5, tel. 0499-390625
Dokter Beumer, Tamboer 8, tel. 0499-333555
Dokter Bleiker, de Schakel 4, tel. 0499-320099
Dokter Wittkämper, Tamboer 20, tel. 0499-232020
Dokter Willems, De Schakel 1, tel. 0499-390579