PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

Uit onderzoek in Best is gebleken dat veel ouderen graag ondersteuning willen bij problemen die zij niet goed meer aankunnen. Leden binnen de seniorenverenigingen PVGE en KBO hebben vaak contact met deze ouderen maar zijn onbewust van hun hulpvraag of weten geen oplossing te bieden. De besturen van PVGE en KBO hebben in 2016 besloten om onder de Seniorenraad Best een project op te zetten waarin een aanpak ontwikkelt wordt om de ouderen die een hulpvraag hebben te vinden en hen de weg naar hulp te wijzen.
Veel leden van onze verenigingen en zeker de daarin actieve vrijwilligers hebben regelmatig contact met andere leden van onze vereniging. Meestal in verenigingsactiviteiten of het samen voorbereiden daarvan. Bij dat onderling contact met die anderen of bij hulp in administratie of computergebruik thuis blijkt af en toe dat er iets niet goed is of dwars zit bij die mensen. Of blijken mensen langere tijd niet te komen opdagen vanwege hun gezondheid of hun situatie.
In het project ‘Krachtenbundeling’ trainen we onze vrijwilligers en belangstellende leden om in die contacten eenzaamheid, huiselijke problemen of andere hulpvraag te signaleren. Gesignaleerde hulpvraag melden de vrijwilligers in een centraal meldpunt, bemenst met deskundige vrijwilligers die de hulpverleningsmogelijkheden in de verenigingen en in het professionele veld kennen. In overleg met de hulpvraag melder en met toestemming van de hulp vragende wordt contact gelegd tussen de hulp vragende en de persoon / organisatie die de meest adequate hulp kan bieden.
In stappen weergegeven:

Methode Krachtenbundeling (naar hulpvraag)

  • Vrijwilliger signaleert vraag of probleem van senior
  • Vrijwilliger meldt vraag of probleem bij contactpersoon in meldpunt
  • Vraag of probleem wordt anoniem geregistreerd (privacy)
  • Oplossingen in of buiten vereniging worden in kaart gebracht
  • Indien (nog) geen oplossing wordt dit gemeld aan vrijwilliger / Einde
  • Wel een oplossing wordt eveneens gemeld aan vrijwilliger
  • Vrijwilliger meldt aan senior dat oplossing of hulp mogelijk is (privacy)
  • Senior stemt niet in met hulp of oplossing / Einde
  • Senior stemt in met hulp of oplossing
  • Vrijwilliger brengt senior in contact met contactpersoon

Meer informatie? Kijk op de website van de Seniorenraad Best: https://seniorenraadbest.nl/projecten/krachtenbundeling/ of
Bel Cor van den Bosch, tel. 06 50638128 - mail voorzitter@pvge-best.nl