PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De gemeente Best is van plan de komende jaar alles uit de kast te halen voor een betere huisvesting van ouderen in Best. Dat haal je uit de Beleidsnota Wonen en Zorg die komende maand besproken gaat worden. De belangrijkste oplossing voor een betere woonvoorraad voor ouderen ziet de gemeente niet in nieuwbouw, maar in aanpassing van bestaande woningen.
Die moeten zo veel mogelijk 'levensloopbestendig' worden: aangepast aan de beperkingen van de ouderen die erin wonen. Hoe? Allereerst kunnen de huiseigenaren van tussen de 60 en 75 dat best zelf wel doen. Maar helaas krijgen ze daar van de banken vanwege hun leeftijd geen extra hypotheek voor. Daarom wil de gemeente 'blijversleningen' gaan invoeren, waarvoor de voorwaarden veel gunstiger zijn.
Welke aanpassingen een huiseigenaar moet laten uitvoeren kan hij nu al te weten komen via de huistesten die adviseurs van Wonen op z'n Best gratis doen, een initiatief van de Seniorenraad. Dan voor de huurders. De woningbouwcorporaties bieden mensen van boven de 55 jaar nu al 'opplusvoorzieningen' aan. De gemeente wil echter met de corporaties afspreken, dat voortaan bij renovaties van bestaande
huurwoningen deze altijd meteen levensloopbestendig worden gemaakt.

En wat bij nieuwbouw? Daar wil de gemeente ook eisen dat alle nieuwe woningen direct levensloopbestendig worden gebouwd, zodat de mensen er met geen of kleine aanpassingen er ook op latere leeftijd in kan blijven wonen. En tot slot is er ook nog de ambitie om de komende jaren doorbraken te bereiken met digitale vernieuwingen in woningen, zoals e-healthtoepassingen, domotica, beeldzorg in verbinding met zorginstellingen en medische zelfzorg in verbinding met artsen. Het worden interessante tijden!
Meer hierover leest u in de september-nieuwsbrief van SeniorenRaadBest.