PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De gemeente Best maakt meer werk van de ondersteuning van huishoudelijk hulp. Naast of in plaats van de huishoudelijke hulpondersteuning vanuit de Wmo kunt u ook ondersteuning krijgen via de HHT-regeling (Huishoudelijke Hulp Toelage). Bij de WMO-ondersteuning moet men zelf een eigen inkomensafhankelijke bijdrage bijbetalen. Bij de HHT-regeling kan men 2 uur per week huishoudelijke hulp krijgen voor een vast tarief van slechts € 6,25 per uur. De gemeente legt daar € 16,50 bij, zodat uw huishoudelijke hulp aan het werk is voor € 23,75 per uur, het normale tarief.

Voor wie en hoe aan te vragen?

Deze extra HHT-ondersteuning kan aangevraagd worden door mensen die al Wmo-hulp krijgen maar te weinig, maar ook door mensen die dat nog niet hebben en ook door mantelzorgers. U hoeft voor deze hulp niet naar de gemeente zelf toe, dus ook geen 'keukentafelgesprek'. U kunt de hulp rechtstreeks aanvragen bij een van de vijf huishoudelijke hulporganisaties waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. Dat zijn: Zuidzorg (040-2308408), Tzorg (040-2261860), Rinettezorg (0499-376994), Axxicom (040-4012011) en Thuiszorg Olympia (040-7515878).

Zij bekijken of u in aanmerking komt. Daar is dus niet per se een Wmo-indicatie voor nodig. Voorwaarde is dat u niet meer goed het huishouden zelf kunt doen of dat u mantelzorger bent. U kunt zelf met de aanbieder afspreken wat uw hulp doet: stof­fen, ramen wassen, stofzuigen en voor hoeveel uur. Het mogen alleen schoonmaakwerkzaamheden zijn, dus geen lichamelijke verzorging. De betreffende huishoudelijke hulp-organisatie regelt dan alles verder met de ge­meente. Heeft u meer dan 2 uur hulp nodig per week, dan kunt u de meerdere uren regelen met de huishoudelijkehulp-organisatie tegen het reguliere tarief van € 23,75 per uur.

Huishoudelijke hulpen aan het werk

Deze HHT-voorziening was door de minister al in 2015 in het leven geroepen voor twee jaar, omdat er via de gewone Wmo veel mensen minder huishoudelijke hulp konden krijgen dan ze nodig hadden. De HHT-maatregel is eigenlijk bedoeld om de werkloos geworden huishoudelijke hulpen weer werk te bezorgen. De gemeente Best heeft hiervoor een totaalbedrag van € 293.150 ontvangen van het ministerie, dat alleen hiervoor gebruikt mag worden. Het betekent in Best baanbehoud voor 42 huishoudelijke hulpen.

Gevolgen van de uitspraken van de rechter

Op korte termijn neemt het college van B&W in Best een besluit om de eigen bijdrage voor de HHT-regeling tot het einde van dit jaar te verlagen. Dat zal dan minder worden dan € 13,50 per uur. Wellicht dat dan ook meer dan 2 uren per week geleverd mag worden. Via Groeiend Best, de website, de zorgaanbieders en klantmanagers (van de gemeente) zullen inwoners worden geïnformeerd.

Praat eerst met de cliëntondersteuners

Klinkt dit allemaal wat ingewikkeld? Maak dan eerst een afspraak met een van de twee onafhankelijke cliëntondersteuners in Best: Annelies Berende (0499-329070 / 06-36514118) of Frans van Rosendaal (0499-310966 / 06 - 11070084). U kunt hen niet alleen voor uzelf benaderen, maar ook voor andere mensen in uw omgeving die zelf niet kunnen of durven aan te vragen. Deze twee cliëntondersteuners kunnen alle mogelijkheden voor huishoudelijke hulp ondersteuning met u bespreken, zij kennen alle procedures, hebben ingang bij de gemeente en de betreffende organisaties, kunnen samen met u de financiële consequenties van uw keuzes uitrekenen en helpen u graag bij de aanvragen. Zelfs kunnen ze ook helpen bij het opstellen van bezwaarschriften.