PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

De Algemene Hulpdienst Best, is een vrijwilligersorganisatie, met zo'n 50 vrijwilligers, die hulp biedt aan mensen met een lichamelijk- en/of sociale beperking en ook aan hen die zelf niet in staat zijn auto te rijden.
Wat telt is dat u de hulp niet altijd kunt krijgen van familie, buren of kennissen. Als u die hulp wel kunt krijgen, maar dat voor u te duur is, ook dan kunt u bij ons aankloppen.

zie verder Algemene Hulpdienst Best

Zie ook het artikel in de nieuwsbrief februari 2019.