PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

Op de Ledenvergadering van 26 januari 2018 heeft Piërre van Hoof na 7 jaar VR-lidmaatschap wegens gezondheidsproblemen afscheid moeten nemen. Hij is opgevolgd door Mat de Vaan. Afgevaardigde VR leden voor PVGE Best e.o. zijn nu:

 Ans Smits van Gent  Renee Hendriks klein  Mat de Vaan  
 Ans Smits
Tel: 0499-330353
E-mail:  Klik hier
 René Hendriks
Tel: 0499 371343
E-mail: Klik hier
 Mat de Vaan
Tel: 0499-395224
E-mail: Klik hier
 
   Herman Wester    
  Herman Wester
Tel.: 0499-396663
email: klik hier  
   

 

Verenigingsraadleden zijn afgevaardigd door hun afdeling naar de Verenigingsraadvergadering van PVGE. PVGE is de overkoepelende vereniging met zelfstandig werkende afdelingen. Deze vereniging ook te noemen "hoofdvereniging" kent afdelingsverenigingen die rechtspersoonlijkheid bezitten. Zij maken als afdelingsverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid deel uit van de organisatie van de hoofdvereniging.

Het gebied waar de verenigingsraad over gaat betreft de groene organisatievakjes en de relatie naar de afdelingen en naar de overige gebieden in dit relatiediagram.

De afgevaardigden hebben als enigen toegang en stemrecht.

 verenigingsraad1

Indien bovenstaand relatiediagram niet goed leesbaar is klik dan op onderstaande link:

Relatiediagram

Het aantal af te vaardigen verenigingsraadleden is afhankelijk van het aantal leden van de afdeling:

Het aantal afgevaardigden per afdeling bedraagt respectievelijk: 
voor een afdeling met niet meer dan 100 leden 1 afgevaardigde, 
voor een afdeling met meer dan 100 leden en niet meer dan 250 leden 2 afgevaardigden, voor een afdeling met meer dan 250 leden en niet meer dan 500 leden 3 afgevaardigden en vervolgens voor iedere 500 leden of een gedeelte daarvan , 1 afgevaardigde met een maximum van 12.

Leden van de vereniging die een bijdrage zouden willen leveren in het toezicht op de activiteiten van de vereniging worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met huidige raadsleden of met het bestuur van de afdeling Best voor informatie. Zij kunnen zich ook bij het bestuur kenbaar maken als kandidaat verenigingsraadslid.

Bevoegdheden VR leden op de Verenigingsraadvergadering
Organiek: Vaststelling aantal leden dagelijks bestuur, benoeming leden van het verenigingsbestuur, benoeming van de voorzitter, benoeming lid van verdienste.
Inhoudelijk: Controleren en vaststellen van beleid, bewaken van de beleidsuitvoering / werkplannen, vaststellen van de begroting, vaststellen van de contributie en afdracht aan de afdelingen, controleren van de jaarstukken.

 

 

 

 

 

 

 

Krantenjongen

Het Laatste Nieuws

Kalenderblaadje

Jaarkalender

IdeeenbusHebt u een goed idee?

Fotoshows:


 ALV 2020 Informatiemarkt PVGE Best 2019