PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

In 2020 zijn de statuutwijzigingen van de PVGE (hoofdvereniging) en de acht lokale PVGE verenigingen (voorheen afdelingen) goedgekeurd. Het aantal afgevaardigden in de verenigingsraad is daarbij teruggebracht tot drie per lokale vereniging. De afgevaardigden van de PVGE Best zijn nu:

 Ans Smits van Gent  Mat de Vaan  Herman Wester  
 Ans Smits
Tel: 0499-330353
E-mail:  Klik hier
Mat de Vaan
Tel: 0499-395224
E-mail: Klik hier
Herman Wester
Tel.: 0499-396663
email: klik hier 
 

 

Verenigingsraadleden zijn afgevaardigd door hun afdeling naar de Verenigingsraadvergadering van PVGE. PVGE is de overkoepelende vereniging met zelfstandig werkende afdelingen. Deze vereniging ook te noemen "hoofdvereniging" kent afdelingsverenigingen die rechtspersoonlijkheid bezitten. Zij maken als afdelingsverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid deel uit van de organisatie van de hoofdvereniging.

Het gebied waar de verenigingsraad over gaat betreft de groene organisatievakjes en de relatie naar de afdelingen en naar de overige gebieden in dit relatiediagram.

De afgevaardigden hebben als enigen toegang en stemrecht.

 verenigingsraad1

Indien bovenstaand relatiediagram niet goed leesbaar is klik dan op onderstaande link:

Relatiediagram

Leden van de vereniging die een bijdrage zouden willen leveren in het toezicht op de activiteiten van de vereniging worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met huidige raadsleden of met het bestuur van de afdeling Best voor informatie. Zij kunnen zich ook bij het bestuur kenbaar maken als kandidaat verenigingsraadslid.

Bevoegdheden VR leden op de Verenigingsraadvergadering
Organiek: Vaststelling aantal leden dagelijks bestuur, benoeming leden van het verenigingsbestuur, benoeming van de voorzitter, benoeming lid van verdienste.
Inhoudelijk: Controleren en vaststellen van beleid, bewaken van de beleidsuitvoering / werkplannen, vaststellen van de begroting, vaststellen van de contributie en afdracht aan de afdelingen, controleren van de jaarstukken.

 

 

 

 

 

 

 

Krantenjongen

Het Laatste Nieuws

Kalenderblaadje

Jaarkalender

IdeeenbusHebt u een goed idee?

Fotoshows:


 ALV 2020 Informatiemarkt PVGE Best 2019