Als u op onderstaande links klikt wordt het genoemde document geopend als .pdf bestand met Adobe Reader.
U moet dan wel Adobe Reader op uw PC hebben geinstalleerd, of uw browser opent het document zelf al

Statuten

In afwachtig van de bekrachtiging door de notaris zijn bovenstaande statuten nog geldig.
Maar op de ALV van 30 jan 2020 zijn onderstaande concept statuten goedgekeurd, evenals het Huishoudelijk Reglement zoals hieronder te vinden.

  Statuten goedgekeurd op ALV 30-01-2020 versie 24 juni

  Concept koepelstatuten 2020 versie 24 juni

  Waarom het nodig is onze statuten aan te passen

Huishoudelijk Reglement (1 feb 2020)

Reglement Clubs (20 april 2016)

Reglement Commissies (31 dec 2017)

Bestuursinformatiemap v9.8 (1 juli 2019)

Privacy beleid van PVGE Best (1 maart 2019)