PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Binnen de PVGE is gedurende de dertien jaar na de laatste vaststelling van statuten veel veranderd. Inmiddels kunnen leden zelf kiezen van welke afdeling of afdelingen zij lid worden, zijn de afdelingen zelfstandiger met eigen juridische verenigingsstatus geworden en is de invloed van afdelingen in het beleid van de gehele vereniging als zodanig leidend geworden. Zaken die in de huidige statuten niet of onvoldoende staan weergegeven. Na de vaststelling van het beleid voor komende jaren is het dan ook tijd om de statuten aan te passen aan het beleid en het werkelijk handelen in onze vereniging.

Nadat begin dit jaar onze Algemene Ledenvergadering met ook de 7 andere PVGE-afdelingsverenigingen akkoord ging met de inhoudelijke koers voor komende jaren zijn de statuten aangepast aan die koers en inmiddels door de notaris uitgewerkt tot concept statuten voor elke PVGE-afdelingsvereniging evenals voor de PVGE-koepelvereniging. In verband met de corona-uitbraak zijn de bijgewerkte statuten voor de koepelvereniging niet zoals gepland in april voorgelegd voor goedkeuring. Voor de afdelingsverenigingen zijn de statuten voor de acht lokale verenigingen elk bij betreffende vereniging voorgelegd voor goedkeuring in hun Algemene Ledenvergadering van 2020. Inmiddels zijn de statuten voor onze vereniging PVGE-Best daartoe goedgekeurd door het bestuur van de PVGE-Best en in de Algemene Ledenvergadering van 30 jan door de leden goedgekeurd. Ook bij de andere 7 afdelingsverenigingen is dat inmiddels gebeurd. Het wachten op instemming van de Verenigingsraad. Nu de leden van de afdelingsverenigingen allen hun goedkeuring gegeven hebben dient nog de Verenigingsraad in te stemmen met de statuten voor de koepelvereniging. Dat zal gebeuren middels een schriftelijke stemming, aangezien de Verenigingraad i.v.m. de corona-maatregelen nog niet bij elkaar kan komen. Daarna zal de notaris de statuten van de acht lokale verenigingen en de statuten van de koepelvereniging gelijktijdig passeren zodat allen gelijktijdig geldend zijn en worden geëffectueerd.

Akte van Statutenwijziging zoals vastgesteld op de ALV 30-01-2020 versie 24 juni

Verenigingsstatuten ter goedkeuring door de Verenigingsraad

Krantenjongen

Het Laatste Nieuws

Kalenderblaadje

Jaarkalender

IdeeenbusHebt u een goed idee?

Fotoshows:


 ALV 2020 Informatiemarkt PVGE Best 2019