PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Binnen de PVGE is de dertien jaar na de laatste vaststelling van statuten veel veranderd. Inmiddels kunnen leden zelf kiezen van welke afdeling of afdelingen zij lid worden, zijn de afdelingen zelfstandiger met eigen juridische verenigingsstatus geworden en is de invloed van afdelingen in het beleid van de gehele vereniging als zodanig leidend geworden. Zaken die in de huidige statuten niet of onvoldoende staan weergegeven. Na de vaststelling van het beleid voor komende jaren is het dan ook tijd om de statuten aan te passen aan het beleid en het werkelijk handelen in onze vereniging.

Nadat begin dit jaar onze Algemene Ledenvergadering met ook de 7 andere PVGE-afdelingsverenigingen akkoord ging met de inhoudelijke koers voor komende jaren zijn de statuten aangepast aan die koers en inmiddels door de notaris uitgewerkt tot concept statuten voor elke PVGE-afdelingsvereniging evenals voor de PVGE-koepelvereniging. Voor de koepelvereniging worden de bijgewerkte statuten in april voorgelegd voor goedkeuring. Voor onze afdelingsverenigingen worden de statuten voor de acht lokale verenigingen elk bij betreffende vereniging voorgelegd voor goedkeuring in hun Algemene Ledenvergadering van 2020, komende januari. Inmiddels zijn de statuten voor onze vereniging PVGE-Best daartoe goedgekeurd door het bestuur van de PVGE-Best en in de Algemene Ledenvergadering van 30 jan door de leden goedgekeurd. Het wachten is nu op de invoering bij de Verenigingsraad in April 2020. Indien de leden van de afdelingsverenigingen allen hun goedkeuring gegeven hebben en ook de Verenigingsraad instemt met de statuten voor de koepelvereniging, dan zal in de Verenigingsraadvergadering van april 2020 de notaris de statuten van de acht lokale verenigingen en de statuten van de koepelvereniging gelijktijdig passeren zodat allen gelijktijdig geldend zijn en worden geëffectueerd.

Statuten zoals vastgesteld op de ALV 30-01-2020 versie 15 dec

Concept koepelstatuten ter vaststelling op VR 22-04-2020

Krantenjongen

Het Laatste Nieuws

Kalenderblaadje

Jaarkalender

IdeeenbusHebt u een goed idee?

Fotoshows:


 Algemene Leden Vergadering 2016 Informatiemarkt PVGE Best 2015