PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

Als u op onderstaande links klikt wordt het genoemde document geopend als .pdf bestand met Adobe Reader.
U moet dan wel Adobe Reader op uw PC hebben geinstalleerd, of uw browser opent het document zelf al

Statuten

In verband met de wijziging in de statuten, die in de loop van 2020 is bekrachtigd, dient ook het huishoudelijk reglement van elke vereniging te worden aangepast. Hieronder vindt u het het gewijzigde HHR, dat op de komende algemene ledenvergadering op 29 jan 2021 ter goedkeuring zal worden voorgelegd:

Concept gewijzigd Huishoudelijk Reglement PVGE-Best

Op de ALV van 30 jan 2020 zijn onderstaande concept statuten goedgekeurd, evenals het Huishoudelijk Reglement zoals hieronder te vinden. In juni is de VR in een schriftelijke stemming accoord gegaan met de wijzigingen in de statuten voor de koepel. De nieuwe statuten zijn op 13 juli door de notaris bekrachtigd.

  Nieuwe Koepelstatuten 13-07-2020

  Waarom de statuten zijn aangepast

Huishoudelijk Reglement (1 feb 2020)

Reglement Clubs (20 april 2016)

Reglement Commissies (31 dec 2017)

Bestuursinformatiemap v 9.9 (1 juli 2020, concept)

Privacy beleid van PVGE Best (1 maart 2019)

Krantenjongen

Het Laatste Nieuws

Kalenderblaadje

Jaarkalender

IdeeenbusHebt u een goed idee?

Fotoshows:


 ALV 2020 Informatiemarkt PVGE Best 2019