PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

Als u op onderstaande links klikt wordt het genoemde document geopend als .pdf bestand met Adobe Reader.
U moet dan wel Adobe Reader op uw PC hebben geinstalleerd, of uw browser opent het document zelf al

Onze gewijzigde statuten zijn goedgekeurd op de ALV van 30 jan 2020. Op 13 juli zijn ze, samen met de statuten van de andere 7 zusterverenigingen en de nieuwe statuten voor de 'koepel' door de notaris bekrachtigd.
In verband met de wijzigingen, moest ook het Huishoudelijk Reglement worden aangepast. Dat is gebeurd op de algemene ledenvergadering op 29 jan 2021.

Statuten

  Nieuwe Koepelstatuten 13-07-2020

  Waarom de statuten zijn aangepast

Huishoudelijk Reglement PVGE-Best

Hoe wij voldoen aan de WBTR

Reglement Clubs (20 april 2016)

Reglement Commissies (31 dec 2017)

Bestuursinformatiemap v 9.9 (1 feb 2021)

Privacy beleid van PVGE Best (1 maart 2019)

Beleid, visie en strategie (2018-2023)

Krantenjongen

Het Laatste Nieuws

Kalenderblaadje

Jaarkalender

IdeeenbusHebt u een goed idee?

Fotoshows:


 ALV 2020 Informatiemarkt PVGE Best 2019