PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

 

Een Vereniging voor 50-plussers!

De PVGE is een organisatie met als doel: Het stimuleren van een goed leefklimaat van de leden door belangenbehartiging en coördinatie van het welzijnsbeleid in brede zin, gekoppeld aan de instandhouding van een aantal faciliteiten. 
De PVGE doet naast belangenbehartiging veel aan het organiseren, al dan niet in clubverband, van activiteiten op het gebied van sport, hobby, kunst, reizen, cultuur.

Ook voor nog werkende 50 plussers

Ook aan de overdag werkende 50 plussers kan PVGE een aantal activiteiten bieden die 's avonds of in het weekend plaatsvinden.
De Evenementen commissie organiseert minstens eenmaal per jaar een evenement in de avond of in het weekend.
Op Restaurant, het maandelijkse driegangen etentjes begint om 18.00 uur. Ideaal om zo na het werk aan te schuiven.
Een aantal clubs komt 's avonds bijeen, zoals: Bordspelen, Bridgeclub en Theaterclub.
De Treinreisclub gaat eenmaal per jaar in het weekend met de trein naar een interessant reisdoel.
En verder hebben wij onze 3 daagse fietsvakantie en buitenlandse reizen. Daar neem je misschien wel een paar dagen of een week vrij voor als nog werkende 50 plusser, toch?

Het werkgebied van PVGE Best

PVGE Best heeft het gebied Best, Oirschot, Liempde, Boxtel en de Beerzen tot haar werkgebied. Maar iedere 50-plusser, ongeacht woonplaats kan ervoor kiezen om bij ons lid of gastlid te worden.
Op 1 januari 2019 telde onze vereniging 1194 leden.

Huisstijl PVGE

Wij zijn een zelfstandig onderdeel van PVGE. PVGE wordt gevormd door 8 verenigingen in de regio Eindhoven. Deze 8 verenigingen vormen samen met het hoofdbestuur de Koepel. Alle voorzitters van de 8 verenigingen zijn hierin vertegenwoordigd. Het totale ledenaantal is meer dan 10.000 leden. Door deze intensieve samenwerking bundelen we krachten en kennis en leren we van elkaar.
Om 1 gezicht naar buiten te kunnen tonen en herkenbaar te zijn in al onze communicatie is
de huisstijl van PVGE ontwikkeld. Deze huisstijl dient gebruikt te worden door onze vrijwilligers bij alle communicatie naar buiten die uit naam van de PVGE vereniging of PVGE club of PVGE evenementen worden gedaan. Vraag onze PR & Communicatie medewerker Koos Mulder hierbij om hulp. Tel. 0499-850180.

 

Krantenjongen

Het Laatste Nieuws

Kalenderblaadje

Jaarkalender

IdeeenbusHebt u een goed idee?

Fotoshows:


 ALV 2020 Informatiemarkt PVGE Best 2019