Jaarvergadering:

De laatste jaarvergadering is gehouden op 24 januari 2019. Inmiddels is er een nieuwe jaarvergadering gepland op 30 januari 2020. Hieronder vindt u:

De uitnodiging voor de jaarvergadering 2020

Het jaarverslag 2018

De notulen van de vergadering van 24 jan 2019, goedgekeurd door de notulencommissie

Het jaarverslag 2019 zal op 30 jan 2020 worden aangeboden.

 Aan de orde zullen verder o.a. komen de wijziging HHR en de wijziging statuten