PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

Jaarvergadering:

De laatste jaarvergadering is gehouden op vrijdag 29 januari 2021. I.v.m. de corona-maatregelen was deze alleen via Zoom bij te wonen.

Hieronder vindt u, via links, het jaarverslagboekje en de notulen, die door de notulencommissie zijn nagezien en goedgekeurd, en waarin later nog een paar kleine aanpassingen gedaan zijn:

Omdat we niet bij elkaar zaten is Cor langs geweest bij de mensen die een 'schouderklopje' kregen en bij de mensen die benoemd zijn tot 'lid van verdienste'. De eersten kregen een cadeaubon, de laatsten een oorkonde in lijst en een zilveren speldje. Omdat de fotoviewer momenteel niet werkt hieronder de foto's van de uitreiking op wat kleiner formaat:

         Schouderklopjes:
        
      Leden van Verdienste:  
  
Diny v.d. Biggelaar Chris Geerts
 Dinie van de Biggelaar Chris Geerts
Lieve Callens Mart Jacobs
Lieve Callens Mart Jacobs
Marie Louise Matheeuwsen  René Hendriks 
Marie Louise Mattheeuwsen René Hendriks
Nellie Leijtens   Truus Emmers
Nellie Leijtens Truus Emmers
Walter Leenders   
Walter Leenders  

 

 

 

 

 

 

 

 

Krantenjongen

Het Laatste Nieuws

Kalenderblaadje

Jaarkalender

IdeeenbusHebt u een goed idee?

Fotoshows:


 ALV 2020 Informatiemarkt PVGE Best 2019