PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

Jaarvergadering:

De jaarvergadering is gehouden op 24 januari 2019. Middels een bijlage in de Nieuwsbrief van december zijn alle leden hiervoor uitgenodigd. Hieronder vindt u:

De uitnodiging voor de jaarvergadering

Het jaarverslag 2018

De notulen, goedgekeurd door de notulencommissie

 

 

 

 

 

 

 

 

Krantenjongen

Het Laatste Nieuws

Kalenderblaadje

Jaarkalender

IdeeenbusHebt u een goed idee?

Fotoshows:


 Algemene Leden Vergadering 2016 Informatiemarkt PVGE Best 2015