PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

Voor vragen aan het bestuur:

PVGE Vereniging voor senioren Best e.o.
Christ Tunders, secretaris
Salderes 177
5682 EZ Best
tel: 0499 391623 of 06-49970867
e-mail: info@pvge-best.nl 

Voor wijzigingen van clublidmaatschappen, e-mailadressen, bankrekeningnummers, en adreswijzigingen:

Ledenadministratie PVGE Best e.o.
Betty Kon,
Weegbree 90,
5684 JH Best
email: ledenadministratie@pvge-best.nl 

Indien u rechtstreeks contact wilt opnemen met bestuursleden, clubcoaches of andere personen die een functie uitoefenen bij PVGE Best e.o., dan kunt u een link vinden bij het betreffende onderwerp.

Rekeningnummer is: Rabobank NL 49 RABO 01202 46 678 ten name van PVGE Ver. voor Senioren Best e.o.

PVGE Best e.o. is opgericht op 14 maart 2001; KvK nummer: 17191126.

Krantenjongen

Het Laatste Nieuws

Kalenderblaadje

Jaarkalender

Ideeenbus

Fotoshows:


 Algemene Leden Vergadering 2016 Informatiemarkt PVGE Best 2015