PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

…. dat er bij de bezorgers van de nieuwsbrief iemand is, die dit al 18 jaar doet, dus vanaf het prille begin van PVGE Best? Joop Schutte had zelfs de grootste wijk met soms wel 100 adressen. Hij stopt er nu mee, wat voorzitter Cor en PR-man Koos ertoe bracht om Joop te bezoeken en hem hartelijk te bedanken voor zoveel inzet over zoveel jaren.

…. dat de ledenadministrateur van PVGE Best, Betty Kon, afgelopen week verhuisd is van Weegbree 90 naar Molenveste 24? Dit is o.a. belangrijk voor het inleveren van clubinschrijfformu­lieren. Het e-mailadres blijft ledenadministratie@pvge-best.nl en ze blijft telefonisch bereikbaar via nummer 0499-375579.

…. dat PVGE Best tijdens de Klompenrun in de Vleut op zaterdag 14 september met een kraam aanwezig was op de locale markt, zodat de mensen daar konden vernemen dat PVGE met haar ca. 25 clubs, de vele evenementen en reizen en praktische hulp aan de senioren in Best heel wat te bieden heeft?.

……..dat de FPVG (= Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden), waar de PVGE lid van is, haar website heeft vernieuwd? Op www.federatie.nl kunt u lezen hoe de FPVG de belangen behartigt van alle ex-Philipswerknemers bij het Philips Pensioenfonds, maar ook de algemene pensioenbelangen – o.a. bij regeringsvoornemens zoals over indexatie – via de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden).