Onze voorzitter Cor van den Bosch schrijft in de nieuwsbrief van juni 2020:

CorvdBosch


 Beste mensen,

Al twee maanden zien we elkaar nauwelijks. Alle clubs hebben hun activiteiten moeten opschorten en evenementen zijn afgelast. Wel hebben we nog onze website en Actief! Dank aan de webmasters en het redactieteam. In deze Actief vindt u enkele artikelen over hoe je ondanks de strenge Corona maatregelen die voor ons als senioren gelden, toch bij kunt blijven over ontwikkelingen in onze vereniging en belangrijker hoe u contact kunt houden met uw clubgenoten. Hoe ernstig wij de situatie moeten nemen blijkt wel met het afscheid, dat we van enkele mede senioren hebben moeten nemen, die als gevolg van besmetting van ons heengingen. Ook zijn enkelen van ons ernstig ziek geworden maar zijn gelukkig hersteld. We blijven gevangenen van het virus tot een vaccin beschikbaar komt, dus houd u aan de regels en blijf gezond!

Lichtpuntjes
De voorschriften vanuit de overheid en het RIVM zijn streng maar de laatste berichten geven toch wat hoop. Wel met het voorbehoud dat de besmetting en de ziekenhuisbezetting niet ernstig mogen toenemen, worden toch aanvang juni, juli en september genoemd als momenten waarop kleine gezelschappen mogen samenkomen. Zeker voor senioren blijft daarbij het hele rijtje gelden: als je niet helemaal in orde bent, blijf dan thuis (en raadpleeg de arts), mijdt drukte (ofwel ga terug als je niet de voorzorgen kunt handhaven), niezen in de mouw/elleboog, handen wassen en desinfecteren en vooral ook, houdt afstand van 1,5 meter van elkaar.

Voorzichtig opstarten
Maar als we dat binnen de maatregelen kunnen, mogen we voorzichtig weer wat gaan opstarten. Zo is onze clubcoördinator aan het onderzoeken welke clubs in het Senioren Trefpunt weer aan de gang kunnen als de ruimte daarop is aangepast. Verder zullen de clubcoaches van buitenactiviteiten gevraagd worden of zij met de nodige maatregelen weer kunnen beginnen, dat geldt bijv. voor wandelen, fitness en misschien ook fietsen of jeu de boules. We denken dan aan 1 juni als mijlpaal. Wat helaas nog erg onzeker is zijn de reizen en het theaterbezoek, kortom alles met busvervoer. Op de website vindt u steeds de laatste berichten over al onze activiteiten.

Wat verder weg
Laten we hopen dat het niet erg lang duurt voor een min of meer normaal leven weer op te pakken is. Daarvoor is ook het eerste overleg van de Seniorenraad met de nieuwe wethouder Ria van der Hamsvoord-Huijbers gehouden. In die gesprekken bewaakt de seniorenraad de belangen voor senioren. Succesvol sloten we de tweede fase af van ons project ‘Krachtenbundeling’, waarin wij met onze vrijwilligers een netwerk aan het vormen zijn, dat kan inspelen op hulpvragen onder de leden. In deze Actief vindt u een oproep voor iemand die zich in het bestuur voor deze belangenbehartiging van onze leden wil inzetten. Maar voor nu hoop ik van harte dat wij gezond blijven en weer langzaamaan actief kunnen worden in onze vereniging.

Cor van den Bosch (voorzitter)