PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel


Onze voorzitter Cor van den Bosch schrijft in de nieuwsbrief van juni 2021:

CorvdBosch


Beste mensen,

Er ligt nog steeds veel stil, maar langzaamaan groeien we weer naar dingen doen! Bijna al onze leden hebben hun eerste, vaak ook de tweede vaccinatie gehad en ook de regels laten al iets meer toe om activiteiten op te pakken. Helaas zijn ons een aantal leden ontvallen als gevolg van de pandemie. Door de bijzondere omstandigheden hebben wij niet bij allen afscheid kunnen nemen. Wij wensen de nabestaanden bij deze veel sterkte. Gelukkig zijn er ook leden geweest die goed zijn hersteld en is de kans op besmetting inmiddels aanmerkelijk afgenomen, zodat nieuwe gevallen niet meer te verwachten zijn. We kunnen weer ons verenigingsgebeuren aanvangen. Zelfs met een aantal nieuwe leden, die wij van harte verwelkomen.

Het is goed om te zien dat in alle gelederen van onze PVGE weer voorbereidingen worden getroffen en onze leden al bezig zijn nieuwe initiatieven aan te pakken. Wel even wennen voor degenen die al bijna anderhalf jaar op herstart wachten of leden die de vrijwilligerstaken nu gaan overnemen. In dit blad kijken we daarom even terug op diegenen die zich eerder verdienstelijk maakten. Zo denken we nog even terug aan de schouderklopjes voor onze leden die jarenlang ondersteuning gaven en nog blijven geven in onze clubs en aan de benoemingen tot lid van verdienste voor de leden die jarenlang clubs en meerdere activiteiten hebben getrokken en dat nog hopelijk lang blijven doen. Dit jaar hebben we maar liefst twee leden die voor hun bijdragen geridderd zijn. Ook aandacht voor twee van onze bezorgers die na vijftien jaar helaas moeten stoppen. Nogmaals dank aan al deze vrijwilligers! Prachtig dat blijkt dat er dan ook weer opvolgers zijn. Zo mocht onze evenementencommissie versterking van vrijwilligers begroeten, is er een kandidaat voor opvolging van de ledenvertegenwoordiging in de reiscommissie en is ook het team van bezorgers weer compleet. Succes!

Niet alleen voorbereiding, maar ook is er aanvang van activiteiten. Een aantal clubs hebben gedurende de gehele periode toch wegen gevonden om contact tussen de leden te houden en zelfs hun activiteit al of niet via internet voort te zetten. Ook is het mogelijk om met de kleinere clubs in de binnenruimte van het Senioren Trefpunt op te starten. Leden die dat willen, neem contact op met je clubcoach, die kan het afstemmen met Sjef van Gastel, onze club-coördinator en beheerder van het Trefpunt.  Wat de buitenactiviteiten betreft zijn de twee PVGE-projecten die in het Sportakkoord werden goedgekeurd nu ook in voorbereiding voor de uitvoering. Ze staan verderop in het blad nader beschreven. Ook het reizen wordt weer voorbereid zodat het treinreizen zo mogelijk in november weer van start gaat en de reiscommissie met een dagtocht en een korte busreisvakantie in oktober de aftrap wil maken. Je kunt al op de annonces inschrijven!

Tenslotte kan ik nog melden dat de resultaten van het BOS (‘Behoeftenonderzoek Senioren’) inmiddels bekend zijn en binnenkort in aanbevelingen voor de gemeente worden uitgewerkt door de onderzoeker, professor Kardol. Met de gegevens van onder meer het jaarlijks GGD-onderzoek en de liggende aandachtspunten voor seniorenbeleid die de Seniorenraad Best heeft aangeleverd gaat nu een actieplan worden opgesteld. De gemeente heeft de LEV-groep en de Seniorenraad Best uitgenodigd om met de gemeente de ‘inspiratiegroep’ te vormen, met als taak het creëren, uitvoeren en bewaken van het actieplan. We gaan dus in en buiten de vereniging weer beginnen!

 

Cor van den Bosch (voorzitter)