PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel


Onze voorzitter Cor van den Bosch schrijft in de nieuwsbrief van april 2021:

CorvdBosch


Beste mensen,

Dachten we begin dit jaar nog dat het vaccineren en testen onmiddellijk zou gaan beginnen, blijkt het toch wat minder snel te gaan. Gelukkig zien we nu dat onze 90-plussers hun eerste prik al wel gehad hebben en de 80’ers in behandeling zijn. Door de bijzondere inroostering van de GGZ moeten we wel naar Boxtel, Eindhoven of zelfs naar Helmond of Veghel, dus ons eerste uitstapje hebben we er dan gelijk mee gehad. Te voorzien is dat het echt wel juni wordt voor we als senioren minstens onze eerste vaccinatie gehad hebben en we ons weer een stuk vrijer kunnen gaan bewegen.


Trappelen
Dat wil uiteraard niet zeggen dat we niet kunnen beginnen. Steeds goed opletten wat de corona briefings van de overheid mogelijk maken en daarop inhaken. Onze vrijwilligers en trekkers van clubs en evenementen staan te trappelen om weer iets te kunnen doen. Dat kan ook, in het voorbereiden van activiteiten voor augustus. Bereid je er alvast op voor, door binnen de clubs na te denken hoe je zou willen beginnen en wat de geschikte datum daarvoor is.
Buitenactiviteiten worden nu al voorzichtig opgestart door in koppels te wandelen of Nordic Fitness te doen. De evenementencommissie heeft zelfs weer een binnenactiviteit, een lezing, gepland. Ook kunnen volgens de regels kleine
groepjes leden voor hun activiteiten al gebruik maken van het Senioren Trefpunt, omdat dit geen openbare ruimte is. Hiervoor moet men contact opnemen met beheerder en bestuurslid Sjef van Gastel.

Gezellig en gezond
In onze nieuwsflits van februari kregen we al een voorproefje van de plannen voor 2021. In deze Actief een verslag van onze secretaris Christ Tunders over de Algemene Ledenvergadering met daarin ook het vooruitzicht dat alles wat al op de plank lag nu – als het enigszins kan – uitgevoerd gaat worden. Nieuw daarbij is onze deelname in het sport- en beweegakkoord. Ik schreef daar al eerder over maar het was nog afwachten of de twee plannen die wij hadden ingediend ook gehonoreerd zouden worden. Wel, dat is gebeurd. Adrie Brands wordt de trekker van het plan voor een maandelijks evenement in de buitenlucht. Daarnaast is het plan goedgekeurd om ons TOM-project een herstart te geven. Breder dan voorheen deze keer, als gezellig gezondheidsprogramma waarin bewegen, eten en samenzijn tot verbetering van de conditie zal gaan leiden.

Wensen en behoeften
Als lid van de Seniorenraad steunen wij van harte het ‘Behoeftenonderzoek Senioren’ waarvoor een schriftelijke enquête in januari en februari is uitgezet onder zo’n 500 van onze leeftijdgenoten. We zijn blij dat zoveel aangeschrevenen de enquête hebben ingevuld. Het was een enorme vragenlijst, maar te voorzien is dat de moeite die u nam loont. Een duidelijk beeld van de wensen en behoeften van senioren geeft ons als vereniging de mogelijkheid gericht initiatieven te nemen en in de contacten met de gemeente te pleiten voor beleid en actie van de gemeente gericht op de senioren die dat nodig hebben.
Dank aan degenen die de enquête hebben ingevuld voor hun inzet.

Cor van den Bosch (voorzitter)