PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel


Onze voorzitter Cor van den Bosch schrijft in de nieuwsbrief van augustus 2020:

CorvdBosch


 Beste mensen,

Het coronavirus blijft ons alsmaar bezighouden. In het openingsartikel hiernaast kunt u lezen wat dat nu, in vakantietijd, en in de komende maanden voor PVGE Best betekent – voor de binnenactiviteiten en voor de buitenactiviteiten, zoals reizen en tochten. Dankzij de versoepelingen zal het Senioren Trefpunt zijn deuren steeds meer kunnen gaan open­zetten voor bepaalde binnenactiviteiten, dit ter beoordeling van clubcoördinator/Trefpuntbeheerder Sjef van Gastel, steeds in nauw overleg met de betreffende clubcoach of activiteitenleider.

Het Senioren Trefpunt

Als de Trefpuntbeheerder met een clubcoach/activiteitenleider overeenkomt, dat gebruik gemaakt gaat worden van het Senioren Trefpunt, worden afspraken gemaakt over uitvoering van bepaalde taken. De clubcoach/activiteitenleider krijgt de sleutel, onder voorwaarde dat hij/zij bepaalt waar de aanwezigen gaan zitten, over het koffieapparaat gaat, de afwas en de schoonmaak regelt, alles weer opruimt zoals het was, het licht uitdoet en de sleutel terugbrengt naar Sjef. Omdat een clubcoach niet altijd beschikbaar kan zijn, bepleit Sjef de aanstelling van vervangende/ondersteunende clubcoaches. Heeft u in uw club al eens vaker ondersteuning gegeven of bent u bereid de clubcoach bij afwezigheid te vervangen, meldt u dan aan.

Beoogd wordt in september de muziek-workshops van Jarmila Pavel op te starten, en nu in PVGE-verband en in het Senioren Trefpunt. Jarmila heeft daar nog wel een DVD-speler voor nodig. Hebt u er een beschikbaar, meld het dan aan Sjef.

Vooruitzichten

Om volgend jaar extra kracht bij te zetten, in bijzonder voor het buiten bewegen, hebben wij ons als PVGE-Best aangesloten bij het nationaal sport- en beweeg akkoord, waarbij rijk en gemeente ons extra kunnen gaan ondersteunen. Ook de vernieuwde statuten van PVGE-Best en van de PVGE als geheel – u vindt die op onze website – dragen ertoe bij dat we de komende jaren goed vooruit kunnen.

Met de hoop en verwachting dat we naar alle waarschijnlijkheid dit jaar weer een aardig eind op gang kunnen komen, zijn inmiddels de voorbe­reidingen gestart voor de jaarlijkse Open dag, waarop nieuwe leden en belangstel­lenden kennis kunnen nemen van alle activiteiten van onze PVGE. U leest er meer over in het volgende nummer van Actief. Deze Open dag staat gepland voor het 4e kwartaal van dit zo gedenkwaardige jaar 2020.

 

Cor van den Bosch (voorzitter)