PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel


Onze voorzitter Cor van den Bosch schrijft in de nieuwsbrief van oktober 2020:

CorvdBosch


 Beste mensen,

We beginnen te leren omgaan met het coronavirus. Uiteraard moeten we voorzichtig blijven, maar met de nodige voorzorg en het volgen van de voorschriften is er toch steeds meer mogelijk!

Buitenactiviteiten zijn weer opgestart en ook een paar clubs met binnenactiviteiten hebben, al dan niet in kleinere groepen, de draad weer opgepakt.

Onze clubcoaches hebben in september een gezamenlijk overleg gehad om de ervaringen onderling af te stemmen over hoe je weer actief kunt worden. Daarbij denkt clubcoördinator/Trefpuntbeheerder Sjef van Gastel altijd mee om de juiste locaties te vinden en die zo nodig aan te passen aan de eisen. Zo is in het Senio- ren Trefpunt nu een luchtverversingsysteem in werking en zijn allerlei voorzieningen aangebracht om er veilig te kunnen samenzijn. Drie clubs zijn er nu weer actief en commissies en bestuur houden er hun vergaderingen.

Ondertussen zijn creatievelingen bezig om na te gaan of de dialezingen die in de Kadans worden gehouden ook thuis ontvangen kunnen worden door mensen die niet bij de lezing zelf aanwezig kunnen zijn. In ons clubmagazine en op onze website informeren we over actuele onderwerpen, bijvoorbeeld hoe zich te wapenen tegen moderne internetfraude als spoofing, fishing en hacking. Enkele leden hebben deelgenomen aan een testsessie van het project Soulmate, een hulpmiddel op de telefoon ter ondersteuning van reizen. Voor de gezelligheid in het Trefpunt doet Sjef van Gastel ook een oproep aan de clubs om mooie werkstukken aan te leveren voor in de vitrinekast.

Bij de clubs zien we dat clubcoaches niet altijd beschikbaar kunnen zijn. Wij hopen van harte dat clubleden zich aanmelden om indien nodig hun clubcoach te vervangen. En niet alleen de clubactiviteiten zijn voor onze vereniging van belang! Voor veel leden zijn de evenementen waar iedereen aan mee kan doen de kersen op de taart. Voor het volgend jaar 2021 gaat de evenementencommissie een mooi programma samenstellen. Deze keer hopen we de evenementen groots op te zetten, gebruik makend van wat de Rabo ClubSupport actie ons zal opleveren. Beste Rabobankleden onder ons, wij bevelen jullie graag aan om op het PVGE-project te stemmen.

Fantastisch om te zien dat al onze vrijwilligers zich weer volledig inzetten om nieuwe mogelijkheden te bedenken en op poten te zetten, waardoor onze vereniging weer in beweging komt. Dank jullie wel! De feestelijke jaarlijkse vrijwilligersdag, als dank aan onze liefst 120 vrijwilligers, kan dit jaar helaas niet plaatsvinden. Maar het bestuur is blij iedereen toch een persoonlijke blijk van waardering te kunnen aanbieden.

Om te weten wat belangrijk is voor ons allen in onze directe leefsfeer wordt binnenkort weer een groot behoeftenonderzoek gedaan door de gemeente. Wij zullen als vereniging binnen de Seniorenraad Best daar weer aan bijdragen. Hierover meer in deze Actief.

Cor van den Bosch (voorzitter)