PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel


Onze voorzitter Cor van den Bosch schrijft in de nieuwsbrief van december 2020:

CorvdBosch


 Beste mensen,

Snel-testen en een vaccin dat mogelijk voor het einde van het jaar beschikbaar gaat komen, geven voorlopig het schamele houvast dat we echt de draad weer kunnen oppakken. Helaas ziet het er naar uit dat we komende maanden nog weinig kunnen ondernemen. De voorlopig geldende coronamaatregelen zijn uiteraard voor ons als senioren en risicogroep leidend, wat praktisch betekent dat al onze club-activiteiten en gebruikelijke evenementen stilliggen. Wel blijven onze clubcoaches en organisatoren alert uitzien naar het moment dat clubs weer voorzichtig van start kunnen en evenementen -hoe bescheiden ook- kunnen worden voorbereid. Zo worden de programma’s van clubs, reizen en lezingen alvast voor 2021 ingepland. We houden jullie graag op de hoogte als wij ergens een aanvang mee kunnen nemen.

Omdat alle activiteiten al maanden stilliggen of zeer kleinschalig worden uitgevoerd, hebben de betreffende clubcoaches met de penningmeester afgestemd dat de in 2020 geïnde clubcontributie ook zal gelden voor 2021; die zal dus niet nog eens worden geïnd. Maar een club kan de clubcontributie 2020 ook nog besteden aan een met de clubleden afgesproken doel; dan wordt de clubcontributie 2021 wel geïnd. De contributie voor het PVGE-lidmaatschap 2021 bedraagt net als vorig jaar 21 euro en zal als gebruikelijk komende januari worden geïnd.

Nieuw! Online ledenvergadering

Naast de Verenigingsraad voor het overkoepelend verband van de acht lokale verenigingen binnen PVGE hebben we als PVGE-Best natuurlijk onze eigen Algemene Ledenvergadering (ALV), en wel op 29 januari. In deze vergadering blikt het bestuur terug op het afgelopen jaar en schetst het de plannen voor het komend jaar. Anders dan vorige jaren zal deze bijeenkomst met zoveel mensen vanwege corona – naar het zich nu laat aanzien – niet zijn toegestaan. In plaats daarvan wordt het een online bijeenkomst die elk PVGE-Best lid thuis kan meemaken. Via een biljet dat iedereen via email of post krijgt toegezonden, kan men ook zijn stem uitbrengen op de beslispunten. Hoe u hieraan kunt meedoen, staat beschreven in het artikel bij de ALV-uitnodiging in dit blad.

Steuntje in de rug

Met de Algemene Ledenvergadering zijn we eigenlijk al in volgend jaar beland. Dat, terwijl dit jaar nog zeker goede ontwikkelingen te melden zijn. Zo was te verwachten dat de vele stemmen op ons programma in de Rabo clubsupport-actie ons weer geen windeieren zouden leggen. Het werd € 778,50. Dank aan al die stemmers! Dit steuntje in de rug geeft weer extra mogelijkheden voor het volgend jaar.

Ook onze deelname in het Nationaal Sport en Beweeg akkoord biedt mogelijkheden. Als het even kan zal PVGE-Best deelnemen met gezamenlijke maandelijkse beweegdagen waarin leuke wandel-, fiets- en buitenactiviteiten worden georganiseerd en waarin de ledematen na al die rustige maanden weer flink in beweging kunnen gaan komen.

Voorts is de Kerst nog in aantocht. Voor de Kerst is het niet mogelijk om een bijeenkomst te organiseren maar onze evenementencommissie heeft een mooie actie bedacht om jullie allemaal een verrassing te bezorgen.

Als voorzitter wens ik jullie mede namens het bestuur mooie feestdagen en een voorspoedig 2021.

Cor van den Bosch (voorzitter)