PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel


Onze voorzitter Cor van den Bosch schrijft in de nieuwsbrief van februari 2018:

CorvdBosch

 

Beste mensen,

Wat hebben we het jaar 2017 weer mooi afgesloten. De kerstviering was weer echt het feest waarin koor en samenzang ons helemaal in de stemming brachten. De nostalgische duik met Wim Daniëls in ons Brabants verleden en de afsluiting met gezamenlijke maaltijd vormden een perfecte aanzet voor de stap naar het nieuwe jaar 2018.

Dank voor jullie grote opkomst en belangstelling voor de voornemens voor het nieuwe jaar bij de algemene ledenvergadering in een vol ’t Tejaterke. Drie van onze vrijwilligers, Ria van de Waardenburg, Truus Bot en Hans van Bekkum, werden in het zonnetje gezet vanwege hun gewaardeerde bijdragen. Pierre van Hoof als bestuurslid van het eerste uur en Johan Callens als nu scheidend bestuurslid werden het lidmaatschap van Verdienste toegekend vanwege hun jarenlange bijzondere inspanningen voor onze vereniging. Toos de Groen volgt Johan op in de lokale collectieve belangenbehartiging vanuit ons bestuur. Wij wensen haar veel succes!
Met het jaarverslag keek onze secretaris Christ Tunders terug op onze enerverende activiteiten van verleden jaar en mocht ik onze voornemens toelichten. Onze penningmeester Gerdie van Daal gaf inzicht in de jaarcijfers en begroting, zij kon ons meedelen dat de contributie voor 2018 gelijk blijft. Wel zal een bijdrage gevraagd moeten worden voor het gastlidmaatschap en aan leden die de papieren nieuwsbrief toegezonden willen hebben. Hoe dat precies zit leest u verderop in deze Nieuwsbrief.

Komende maanden beginnen we natuurlijk met het Carnavalsontbijt. Altijd weer gezellig dus zeker komen! Uiteraard is het goed na al die feestdagen ons wat te bezinnen en in de traditie van vasten na de feestdagen te overwegen om mee te doen aan de actie 40 dagen zonder alcohol die ook dit jaar weer met enthousiasme door Jan Ackermans wordt aangevoerd. Het begin van het jaar wordt ook gekenmerkt door het initiatief binnen de PVGE om op te komen voor ons inkomen met de aanzet tot het nationaal referendum over de wijziging van de wet Hillen waardoor je huis als vermogen voortaan in de inkomstenbelasting gaat worden meegeteld. Inmiddels is het initiatief overgenomen door de KNVG en de partij 50 plus.
Graag wil ik de aandacht vestigen op een belangrijk initiatief in Best en Oirschot in het kader van het landelijk project Dementie Vriendelijke Gemeenten. Lees verderop hoe de komende twee jaar in bijeenkomsten aandacht geschonken wordt in het herkennen van beginnende dementie en de manier waarop wij de mensen die dat overkomt kunnen helpen om zo lang mogelijk volledig in ons midden aan alles deel te nemen.

Als afsluiting beveel ik u van harte het Multicultureel feest aan dat 10 maart wordt gehouden in ‘t Tejaterke. Onze evenementencommissie is druk met de voorbereidingen om er een geweldige happening van te maken. Een festijn voor u om mee te maken.

Cor van den Bosch (voorzitter)