PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel


Onze voorzitter Cor van den Bosch schrijft in de nieuwsbrief van februari 2019:

CorvdBosch

 

Beste mensen,

Wat mogen we trots zijn! Onze PVGEBest heeft samen met Seniorenraad Best en de KBO-Best van de Aouw Steeke en de Ere-Durdauwers in bijzijn van de burgemeester en genodigden ’t Pluimke 2019 mogen ontvangen, als blijk van waardering voor onze jarenlange belangeloze bijdragen aan het welzijn van de senioren in Best.
De Algemene Ledenvergadering in januari was een uitstekend moment om even terug te kijken naar al de activiteiten die we samen in 2018 hebben ondernomen. De eindsprint in de laatste maanden met de enerverende bridgekampioenschappen en het sprankelende ‘back to the sixties’ was weer prachtig.
Ook onze PVGE-informatiemiddag was bruisend. 200 bezoekers kwamen er op af; dat leverde weer vele nieuwe leden die ik hier graag verwelkom. Een aantal van hen zagen we al bij de kerstvieringen in ’t Tejaterke, waarmee we met bijna 300 van onze leden het jaar samen stemmig afgesloten hebben.

Als we vooruitkijken, dan staat ons te wachten dat we “van het gas af” moeten. Maar hoe? Daarover gaat de themabijeenkomst in februari in Prinsenhof van Best Duurzaam en de Seniorenraad. Interesse? Dan zeker komen! In diezelfde maand houdt Jan Kuijper een lezing over warmere oorden: hij doet de rijke historie van het oude Egypte herleven. Begin maart weer heel iets anders: het Carnavalsontbijt, een gezellig samenzijn voor PVGE- en KBO-leden met muziek, een polonaise of dansje, bezoeken van de prins en een feestelijk gezamenlijk ontbijt.
Over afwisseling gesproken, wie wil niet eenmaal in zijn leven de Matthäus Passion bijwonen? Het complete meesterwerk van Bach kunt u in april beluisteren in de Lidwinakerk, uitgevoerd door het Philips Philharmonisch Koor samen met kamerorkest Alveare. Dat mag u niet missen. PVGE-leden
en hun introducés krijgen een mooie korting als ze inschrijven via onze PVGE-website.
En in diezelfde Lidwinakerk kunt u genieten van The Passion Best 2019, uitgevoerd door een selectie van zangers uit Best.

In de Schouw hebt u kunnen lezen wat de PVGE doet in de strijd om het pensioenstelsel en om korting op onze pensioenen te voorkomen. Wij blijven u daarover informeren. 
Mocht het invullen van uw belastingopgave u hoofdbrekers bezorgen, neem dan contact op met onze belastinghulpen. Zij zijn u graag van dienst. Ook kunt u wijzer worden op de informatiemiddag over de belastingopgave 2018.
Tot slot wil ik u nog graag laten weten, dat onze PVGE Best een nieuwe missie, visie en strategie heeft opgesteld. De hoofdlijnen daarvan gaf ik in de vorige Nieuwsbrief en staan op onze website. Ook de PVGE als geheel is verder ontwikkeld, met een grotere inbreng van de afdelingen, een vrije keuze van de afdeling waarvan men lid wil worden en aangepaste dienstverlening vanuit de koepelvereniging. In mijn jaarrede op onze jaarvergadering meldde ik de stand van zaken. In deze Nieuwsbrief vindt u er een toelichting over.

Cor van den Bosch (voorzitter)