PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel


Onze voorzitter Cor van den Bosch schrijft in de nieuwsbrief van april 2020:

CorvdBosch


 Beste mensen,

Waar het de evenementen betreft zijn februari en maart vrij rustig voorbij gegaan. De uitbraak van het coronavirus deed dat beeld echter verbleken bij de maatregelen van overheid en RIVM. We zijn van een super actieve en sociale vereniging tijdelijk gevangen in complete ‘sociale onthouding’ waarin clubs en evenementen zijn stil komen te staan. Ons hoofdartikel gaat daar dieper op in.
En ook hoe alles - direct als het weer kan en mag - weer van start zal gaan. We waren de virussen gelukkig voor met het carnavalsontbijt waardoor het een uitbundig gezellige bijeenkomst is geworden met dit jaar weer een volle zaal.

Een evenement van heel andere orde is ons nieuwe honk. Al dagelijks in gebruik door onze clubs en activiteiten van de KBO. De opening op 19 februari deed recht aan alle voorbereiding die door onze ploeg vrijwilligers gedaan was. De vele belangstellenden vulden de hele zaal met een feestelijke sfeer. Het luid applaus na de officiële opening door wethouder Wilma van der Rijt toont wel aan dat iedereen enthousiast is over deze aanwinst. De kers op de taart was wel de onthulling van de nieuwe naam ‘Senioren Trefpunt’ waarin bedenkster Yvonne van Hak de essentie van ons honk mooi wist weer te geven. Sjef van Gastel zorgde gelijk voor het verlichte naambord aan de gevel en de naamborden aan de straat.
Je kunt het gewoon niet meer missen!

Wat zit er in het vat voor de komende tijd
Als het coronavirus het ons toestaat, komt de vaart er weer fors in. Voor de komende Pasen kunnen we ons in de stemming laten brengen met de klassieke muziek-sessies van Jarmila Pavel of lekker gaan eten met ‘Op Restaurant’. Of met gezellige muzikale bijeenkomsten als ‘De Instuif’ of de Meezingmiddag. De Meezingmiddag is echt als een bijzondere middag voorbereid waar alle Bestenaren voor zijn uitgenodigd en waar je ook aan kunt meedoen als je dacht niet te kunnen komen – daar wordt voor gezorgd.

En ga eens mee met de Theaterclub, fantastische avonden, helemaal verzorgd. Deze keer kan het zo maar zijn dat Wim Zijlstra nog een kaartje voor u heeft voor dat geweldige stuk ‘Intouchables’.
Met de reislustigen van onze vereniging gaat het goed. De reizen en dagtochten tot in mei zijn vol geboekt. De reis van augustus gaat naar Engeland, het prachtige natuurgebied Lake District. Met deze reis kunt u nog mee..

Nieuwe ontwikkelingen
De overheid en gemeenten willen komende jaren bevorderen dat iedereen meer gaat bewegen. Zij willen daar financieel bij ondersteunen door met belangstellende organisaties sportakkoorden af te sluiten. Wij gaan voor de PVGE onderzoeken of wij bij zo’n akkoord onze PVGE-clubs voor wandelen, Nordic Walking, Nordic Fitness, fietsen, yoga en gymnastiek kunnen betrekken. Ook wil Adrie Brands in dat kader eens gaan bezien of senioren belangstelling hebben voor krachtsport. Lekker in de buitenlucht en met eenvoudige oefeningen ontspannen werken aan een goede balans en spierconditie.
Om de senioren die te stellen hebben met hun conditie en gezondheid of die anderszins hulp kunnen gebruiken, kortom om te zien hoe het staat met het welzijn van senioren in Best, wordt weer een groot onderzoek door de Gemeente Best uitgezet. Verder in dit blad leest u er meer over hoe de PVGE bij dit onderzoek is betrokken.

Cor van den Bosch (voorzitter)