PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel


Onze voorzitter Cor van den Bosch schrijft in de nieuwsbrief van juni 2018:

CorvdBosch

 

Beste mensen,

De maanden April en Mei kenmerkten zich vooral door activiteiten van de clubs, die na de feestmaanden weer volop in de running zijn. Wandelaars en fietsers trokken er weer op uit maar ook schilders en fotografen haalden hun inspiratie van buiten. Onze meezingmiddag was een succes dankzij ons koor Best Leuk en de bezoekers die uit volle borst meezongen. Een aanstekelijke kennismaking met de vereniging voor de niet PVGE-ers die gekomen waren. Ik hoop dat onze informatiedag ‘Doen in ’t Groen’ op 3 juni feestelijk en zonovergoten is geweest zodat veel belangstellenden lid geworden zijn. Organisatoren, clubcoaches, clubleden en leden van de evenementencommissie dank voor jullie inspanningen in de voorbereiding van deze dag.

In de komende maanden hoeft u niet stil te zitten. De Doe-zomer komt er weer aan waarin u in de zon kunt genieten van natuurverkenningen met een IVN – gids of de georganiseerde tochten langs gezellige terrasjes, naar een spelletje midgetgolf of met een bezoekje aan het museum ‘De dorpsdokter’ in Hilvarenbeek. En kijk nog eens goed in deze nieuwsbrief en op de website naar het aanbod van de clubs. U vindt daar vast een activiteit of een reis die u eerder over het hoofd heeft gezien.

Om met plezier aan alles deel te nemen is gezondheid en welbevinden van groot belang. Binnen de SeniorenRaadBest werken wij met de KBO aan voortzetting van het succesvolle project Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM). In het nu afgesloten project werkten de deelnemers met plezier aan hun conditie. Dat bleek wel uit de opkomst voor de reünie die door Nutricia werd aangeboden. De gastvrije ontvangst en het programma bij het bedrijf werden als een warm bad ervaren.
Ook bereidt de PVGE-Best het project ‘Een dagje gezellig bewegen en eten’ voor. Een dag van bewegen en gezelligheid, zo opgezet dat iedereen ongeacht leeftijd of conditie plezier beleeft. Dit wordt mede mogelijk door de bijdrage die wij uit de Rabobank clubkas campagne op 2 juni hebben verkregen. Dank aan de Rabo-leden die op dit project hun stem uitbrachten.

Het is niet altijd makkelijk de mensen te vinden die gebaat zijn met hulp en ondersteuning die de PVGE kan bieden. Om deze Bestenaren over een drempel te helpen om ook bij gezondheidsproblemen, eenzaamheid of andere omstandigheden stappen te ondernemen hebben wij het project Krachtenbundeling opgezet. Inmiddels zijn ruim 20 vrijwilligers hiervoor voorbereid. Door ondersteuning vanuit het Fonds Sluyterman van Loo kunnen wij dit project komende twee jaar verder uitbouwen.

Na gezondheid is inkomenszekerheid belangrijk. Wij moeten ons als senioren blijven verenigen opdat aan onze stem voldoende kracht wordt bijgezet. Als PVGE blijven wij u informeren over nieuwe ontwikkelingen en nemen waar mogelijk met onze partners initiatieven om de lopende discussie over pensioenstelsel wijzigingen te beïnvloeden. Verderop in de nieuwsbrief meer hierover.

Tenslotte meld ik u dat de Verenigingsraad bijeen is geweest en de jaarstukken van onze vereniging heeft goed gekeurd. In de bijeenkomst is door het bestuur toegelicht dat richtlijnen voor de lokale verenigingen en clubs worden opgesteld om aan de privacy – wetgeving te voldoen. In een workshop hebben de raadsleden met het bestuur van gedachten gewisseld over acties die onze vereniging moet gaan ondernemen om ons ledenbestand te verjongen met nieuwe leden. Een constructieve bijeenkomst.

 

Cor van den Bosch (voorzitter)

 

 

"SELECT * FROM `wvxzj_modules` WHERE 1