PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel


Onze voorzitter Cor van den Bosch schrijft in de nieuwsbrief van dec 2019:

CorvdBosch


 Beste mensen,

Wat zouden wij zijn zonder onze vrijwilligers! Maar liefst 120 vrijwilligers zorgen er dagelijks voor dat alle evenementen en activiteiten in onze vereniging lopen als een trein! Ze zorgen ervoor dat de clubs en evenementen draaien, dat de Actief wordt bezorgd, dat de senioren in Best worden geholpen met hun administratie, belasting of vragen bij de gemeente. Te veel om op te noemen. Daarom organiseert het bestuur eenmaal per jaar een feestelijke vrijwilligersmiddag, om hen mede namens de leden te bedanken. Deze keer gaven de kenner van de Brabantse taal Cor Swanenberg en accordeonist Henk Verhagen een sprankelende show met ruime pauzes waarin iedereen gezellig bijpraatte. Een heerlijk buffet sloot de middag af. Organisatie van de middag, bardienst, ontvangst en rondbrengen van de hapjes werd deze keer volledig verzorgd door de bestuursleden, die daarmee vol enthousiasme de hele middag in touw waren. Hartelijk dank daarvoor.

Na de vrijwilligersmiddag, het Trefpunt Reizen en de informatiedag gaan we gewoon door met samenkomsten. Het seizoen leent zich er dan ook bij uitstek voor om, met het vroeg invallen van het duister, het herfstachtig en winters weer elkaars gezelschap op te zoeken. Samen naar een theatervoorstelling van Simon en Garfunkel – mogelijk is daar nog een plaatsje vrij. Wat denk je van een knus treinreisje naar Tilburg met bezoeken aan twee musea voor een kijkje, zowel in het verleden als naar de toekomst. Zeker iets voor deze maanden is de speciale thematische muzieksessie van Jarmila Pavel die je dit keer meeneemt in de sfeer van het seizoen met kerst- en nieuwjaarsmelodieën.

Uitstekend om in de stemming te komen voor onze Kerstviering Die belooft dit jaar weer een sfeervol besluit van ons verenigingsjaar te worden en een mooie entree in het nieuwe jaar. Wat onze leden zoal beweegt in het nieuwe jaar gaan we lezen in de interviews die onze redacteuren in petto hebben. Altijd weer boeiend en vaak onverwacht waar onze medeleden mee bezig zijn.

Tenslotte wil ik jullie graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op 30 januari, de jaarlijkse bijeenkomst waarin je als lid van de PVGE-Best de resultaten van dit jaar en de plannen voor volgend jaar voor onze vereniging te horen krijgt en je je ideeën daarover kenbaar kunt maken. Belangrijk onderwerp zal de bijstelling van de statuten zijn. In de vorige Ledenvergadering kregen we jullie goedkeuring om de statuten aan te passen, zodat die weer overeenkomen met de dingen die we in de vereniging doen en willen gaan doen. De aanpassing is nu gemaakt en we vragen nu als bestuur of we de aangepaste statuten mogen laten effectueren bij de notaris. Verderop lees je daar meer over. Op de website kun je je de voorgestelde nieuwe statuten inzien.

Cor van den Bosch (voorzitter)

In hetzelfde nummer van Actief ook de volgende 'Kerstgedachte':

De kerstdagen naderen ….

December is nog maar net begonnen, we hebben Sint Nicolaas nog in gedachten, met of zonder Pieten. Toch is het alweer de laatste maand van het jaar, killer en donkerder met vooruitzichten van ongemakken als sneeuw en ijzel. Thuis wordt het knusser met de lampjes in de kerstboom en de kleurige versieringen. Bij een aantal van onze leden wordt ongetwijfeld ook nog het stalletje opgezet.

Troost en plezier
December is ook een maand waarin wij in gedachten terugkijken en denken aan onze naasten en bekenden van wie we afscheid hebben moeten nemen. Voor ons senioren gebeurt dat helaas vaker, maar het is onvermijdelijk. Daar staat tegenover dat senioren niet zelden het grootouderschap mogen beleven. Goed dat wij in verenigingsverband zowel troost als plezier kunnen vinden. Vaak krijgen we in nieuwe activiteiten en met weer andere mensen gezelschap van nieuwe kennissen en vrienden. De vereniging mag zich weer verheugen met nieuwe leden, zij brengen nieuw elan en verjonging./

Kerstknusheid samen beleven
Op 14 december hebben wij onze traditionele kerstbijeenkomst. De directie van het Heerbeeckcollege geeft ons gastvrij alle gelegenheid en de gemeente heeft ons toegestaan de bijeenkomst weer daar te houden. Daardoor kunnen we de kerstbijeenkomst samen met de hele vereniging vieren. Samen luisteren naar kerstmuziek, samen zingen en gezellig bijpraten en lekker eten. Een verrassing blijft voorlopig wie dit jaar de artiest zal zijn! U komt toch ook om die kerstknusheid van december samen te beleven, elkaar te ontmoeten en samen de kerstweken in te zetten als opmaat tot de jaarafsluiting?
Ik wens u fijne Kerstdagen, mooie oudejaarsdagen en een voorspoedig 2020 toe.

Cor van den Bosch