PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

 

 Koninklijke onderscheiding Tiny Hendrikx

Tiny Hendrikx: altijd in de weer met organiseren en helpen van anderen Haar huiskamer was vanaf Koningsdag één grote zee van bloemboeketten, gekregen van zoveel mensen die haar kennen en bewonderen om alle activiteiten die ze in haar leven heeft opgezet en begeleid. Klaar staan voor anderen, dat was altijd haar devies. In haar jonge jaren was ze al elke week in de weer als welpenleidster Akela bij scouting. Spelletjes bedenken en hen wat bijbrengen. Hoogtepunt waren de jaarlijkse zomerkampen die ze er leidde. En laat ze bij scouting nu ook een handige vaandrig, later hopman, Frans ontmoeten, waarmee ze nu al 53 jaar getrouwd is Later heeft Tiny de eerste peuterspeelzaal in Wilhelminadorp opgezet op de zolder van buurthuis Kadans. Op de lagere school werd ze hulpouder en lid van de ouderraad. Helemaal in haar element voelde ze zich, als ze daar samen met de onderwijzers de jaarlijkse schoolkampen organiseerde. Maar liefst 23 jaar lang heeft Tiny vele zieken in de Antoniusparochie bezocht: bij hen thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Ook heeft ze dagbesteding voor ouderen opgezet in een ‘huiskamer’ in Nazareth. Vanaf haar pensioen is ze daar als vrijwilliger blijven helpen. Vanaf 2005 tot vorig jaar was ze voorzitter van de bewonerscommissie van ‘Tussen de Torens’. Het zijn de groepsprocessen die haar altijd bijzonder hebben geïnteresseerd. Haar rol daarbij: ‘de zwakkeren naar voren halen en de sterkeren iets naar achteren’. Niet te vergeten: allerlei goede doelen waarvoor ze als collectant langs de deuren heeft gelopen. Maar ook heeft ze veel individuele hulp verleend aan mensen die op haar levenspad kwamen en dat nodig hadden. Juist ook bij ‘moeilijke’ mensen, die anderen uit de weg gaan. ‘Daar hoef ik geen moeite voor te doen; dat gaat bij mij gewoon vanzelf’. Bij de PVGE kennen we Tiny van de bridgeclub, van de bridgekampioenschappen waar ze steevast aan meedoet en van de gezellige etentjes met Op Restaurant.

 terug naar inhoudsopgave

 

 Koninkllijke onderscheiding Petra van den Berg

Petra van den Berg (69): op de bres voor de ontwikkeling van de vrouw. Helemaal overdonderd was Petra van den Berg toen er een rode loper voor haar deur werd uitgerold, een tafeltje met bloemen klaargezet en de burgemeester kwam verkondigen dat het de koning behaagd had…. enz. “Jeetje, wie had dat nu gedacht?” Dat Petra toch wel iets in haar mars had bleek al als kind toen ze naar de HBS mocht, wat toentertijd voor een meisje nogal bijzonder was. Daar hield ze al eens een spreekbeurt over vrouwenemancipatie, iets waarvoor ze zich haar leven lang heeft ingezet. In Wageningen studeerde ze cultuurtechniek, was ze penningmeester bij de studentenvereniging en leerde ze ook haar man Nico kennen. Eenmaal getrouwd gingen ze in 1976 in Boxtel wonen. Petra werd docente op de middelbare landbouwschool. Ze zette ze zich in voor gemeenschapshuis De Rots, zat in het CDA-bestuur, richtte met andere vrouwen het CDA Vrouwenberaad op en werd discussieleidster bij de Brede Maatschappelijke Discussie over kernenergie. Toen ze verhuisden naar Liempde kwam ze in de  gemeenteraad. Ze werd bestuurslid van de peuterspeelzaal en vele jaren hoofdbestuurslid van Waterschap de Dommel.

Verbetering van de positie van de vrouw was steeds haar grootste drijfveer. Ze werd penningmeester/voorzitter van de KVO (Katholieke Vrouwen Organisatie) in Liempde, vanaf 2007 hoofdbestuurslid van de gewestelijke KVO en zat in de commissie die leidde tot de fusie met Vrouwen van Nu. Binnen de KVO richtte ze de Wegwijzers op, een club van vrijwilligsters die computercursussen gaven aan vrouwen. Petra en Nico hebben vier kinderen, waaronder één dochter, die volgens Petra al minstens net zo gedreven is als zijzelf altijd is geweest. Enige jaren geleden is het stel in Best komen wonen, waar Petra een eigen bedrijf runt als belastingadviseur en ze zich heeft aangesloten bij de PVGE voor de gezelligheid. Ze speelden altijd al graag spelletjes rond de tafel met hun kinderen. Niet verwonderlijk dat Petra enthousiast lid werd van de Bordspellenclub. Ze verlangt ernaar dat die weer snel kan worden opgestart.

 terug naar inhoudsopgave

 

 Wie wil ons bestuur komen versterken met ‘individuele belangenbehartiging’?

In het bestuur van PVGE-Best vervult Annelies Berende al jaren de bestuursfunctie voor ‘individuele belangenbehartiging’. Dat houdt in: het coördineren van de hulp die we geven aan leden die dat nodig hebben of die dat goed kunnen gebruiken. Eind dit jaar loopt haar bestuurstermijn ten einde en zal ze haar bezigheden moeten overdragen aan iemand anders. Wij zoeken dus..... ..... een opvolger: Iemand die ervaring heeft in het ondersteunen van mensen die hulp en ondersteuning goed kunnen gebruiken. Wij zoeken iemand die leiding kan geven aan een team van vrijwilligers die daar voor onze leden mee bezig zijn. Dat kan zijn: het bezoeken van mensen, delen van vreugde en verdriet, helpen met klussen, helpen bij de thuisadministratie, bij het invullen van de belasting of mensen informeren over mogelijkheden waar zij recht op hebben bij gemeente of andere instantie. Heel algemeen geformuleerd: “het zoeken naar oplossingen voor mensen die problemen tegenkomen van maatschappelijke, sociale aard en welzijn”. Spreekt dit u aan? Hebt u het gevoel dat u hieraan kunt bijdragen? Misschien was u in uw opleiding of uw werk al hiermee bezig en wilt u uw kennis en ervaring ook nu nog inzetten en overdragen voor anderen? Annelies blijft dit jaar nog volop in touw en wil graag met u praten over wat deze functie in de praktijk inhoudt.

Voelt u zich aangesproken, neem dan contact met haar op (tel. 06-36514118, e-mail: clientondersteuner@pvge-best. nl) of met de voorzitter Cor van den Bosch (tel. 06-50638128, e-mail: voorzitter@pvge-best.nl)

 terug naar inhoudsopgave

 

   Gaat het welzijn van senioren in Best u ter harte?

En zou u zich actief willen inzetten voor een beter leefklimaat voor senioren in Best? Sociale problemen aankaarten, bespreken van mogelijke oplossingen daarvoor? Dan bent u degene die we zoeken. Mooi gezegd heet dit ‘Collectieve Belangenbehartiging’. We zoeken een opvolger voor deze bestuursfunctie.

Het houdt in dat u meewerkt aan ideeën of verbeteringsvoorstellen op de gebieden van wonen, zorg, mobiliteit, voorzieningen of dienstverlening. Hoe? Dat kan op verschillende manieren. Door kritisch te kijken naar plannen van de gemeente. Door bepaalde kwesties die u van mensen gehoord hebt aan de orde te stellen. Door mogelijke oplossingen te zoeken en te bespreken met anderen. Door samenwerking te zoeken met andere organisaties op bovengenoemde gebieden in Best. Door medewerking aan doelgerichte acties, zoals het mede-organiseren van voorlichting en van meningspeilingen onder senioren.

U bent geheel vrij om zelf vorm te geven aan deze functie. U kunt daarbij uw eigen ervaring en kennis gebruiken. Er wordt met u meegedacht door medebestuursleden van PVGE en de Seniorenraad. U kunt overleggen met collega’s in andere PVGE-afdelingen: wat en hoe die belangrijke zaken hebben aangekaart en aangepakt.

Hebt u belangstelling voor deze functie en wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze voorzitter, Cor van den Bosch (06-50638128) of stuur hem een email: voorzitter@pvge-best.nl

 terug naar inhoudsopgave

 

   Hoe PVGE-Best gaat meedoen aan het Nationaal Sportakkoord

In een vorige Actief meldden we al dat wij op 23 juni als PVGE-Best zijn opgenomen in het Nationaal Sportakkoord. Op 6 oktober is de uitvoering door de 18 betrokken organisaties in Best en de coördinatie daarover overgedragen aan de gemeente, wethouder Rik Dijkhoff, inclusief het beschikbare budget van 20.000 euro. Er is een kopgroep gevormd, bestaande uit PVGE-Best, RKVV Best vooruit, Lumens en de Gemeente Best, die de voorstellen van de deelnemende organisaties op elkaar gaat afstemmen.

Wij denken als PVGE-Best een maandelijkse Beweegdag te organiseren, waarvoor steeds een beweegclub van de PVGE een beweegclub van een andere organisaties uitnodigt, om samen hun activiteiten uit te voeren op bekende ontmoetingspunten, zoals het Dorpsplein (Raadhuisplein), Wilhelminaplein en sportvelden. Daar worden de activiteiten gedemonstreerd en voorbijgangers enthousiast gemaakt om ook aan de activiteit te proeven. Zo kan men zien en ervaren dat onze activiteiten leuk zijn om aan mee te doen en komen meer onderlinge contacten tussen Bestenaren tot stand. Wij houden onze leden op de hoogte hoe ons initiatief zich gaat ontwikkelen.

Cor van den Bosch en Adrie Brands

terug naar inhoudsopgave

 

  Evenementencommissie krijgt nieuwe voorzitter

Met de Algemene ledenvergadering van januari 2021 zal Kees van Haaren mij opvolgen als voorzitter van de evenementencommissie. Ik heb het voorzitterschap met plezier uitgevoerd, 6 jaar in het bestuur gezeten en nu vind ik tijd om het stokje over te dragen. Kees neemt ook mijn plaats in het bestuur op zich en ik wens hem daarbij alle succes toe.

Chris Geerts

Kees van Haaren stelt zich voor

Mijn naam is Kees van Haaren geboren en getogen in Best. Ik ben gehuwd met Fien, waarmee ik op de Hulst woon. Samen hebben we 5 kinderen en 9 kleinkinderen. Ik ben ook werkzaam als vrijwilliger bij Archipel en Campus Vitaal. Mijn hobby’s zijn fietsen, vissen en ben ook lid van De Foepers waar ik de tenorsax bespeel.

Hopelijk komt er in 2021 een einde aan alle beperkende maatregels, zodat we als evenementencommissie weer activiteiten kunnen organiseren. Daarbij kunnen we zeker nog uitbreiding gebruiken. Bij deze dan ook een oproep om je aan te melden.
U kunt mij bereiken via een mailtje naar CJHvanHaaren@gmail.com of telefonisch op 06-43493424.

Kees van Haaren

terug naar inhoudsopgave

 

   Opmaker gezocht

De teksten in een clubblad als Actief mogen dan wel interessant of onderhoudend zijn, maar hoe maak je daar nu een gezellig blad van dat er leuk en aantrekkelijk uitziet? Dat is de taak van de layout-man, ook opmaker of vormgever genoemd. Voor Actief is dat Gerard Wienk, die dat elk keer met liefde en plezier doet. Teksten, foto’s en tekeningen zó combineren en verdelen over de pagina’s, dat het allemaal past en het er aantrekkelijk uitziet. In zijn werkzaam leven heeft Gerard de fijne kneepjes van het vorm- gevers- en illustratievak geleerd bij Malmberg. uitgever van schoolboeken en jeugdbladen als Okki en Taptoe.

Grafisch inzicht gevraagd

Nadat voor een nieuw nummer Actief alle teksten en illustraties zijn opgeslagen, moet de opmaak van het blad altijd snel gebeuren in een korte tijd, voor het naar de correctoren en de drukker gaat. Om iets meer lucht te hebben zoekt Gerard nu iemand die het leuk vindt om dat samen met hem te doen, of afwisselend. Iemand met enige grafisch inzicht. Iemand die weet hoe belangrijk het uiterlijk van een blad is, de bladvulling, de koppen, de foto’s, de tekeningen, de kaders, de achtergronden. Is het u opgevallen dat in Actief veel teksten een schemerkleurige tekening als achtergrond hebben? Dat alles werkt mee aan het gevoel waarmee lezers het blad consumeren.

Hebt u interesse?

Voelt u zich aangesproken? Dan bent u misschien wel de man of vrouw die we zoeken. Grafische ervaring is niet per se een vereiste, maar een goed gevoel voor vlakverdeling wel. Laat het Gerard weten.

Hij zal u laten zien met welk grafisch programma wij werken, hoe dat te bedienen en hij zal u ook de gelegenheid geven er vast wat mee te oefenen. Voor aanmelden of meer informatie: bel Gerard op 06-36526346 of email naar: redactie@pvge-best.nl.

 terug naar inhoudsopgave

 

    Exposeren in de vitrinekast

Misschien is u in Senioren Trefpunt opgevallen, dat er naast de bar een hoge glazen vitrinekast staat. Daarin kunt u al een tijdje mooi, kunstig gesneden houtsnijwerk van Gerard van Summeren zien. Ook is er prachtig beeldhouwwerk te bewonderen van zijn onlangs overleden vrouw Greet.
Trefpuntbeheerder Sjef van Gastel wil nu van de vitrinekast graag een wisselende expositiegelegen­heid maken met mooie dingen die bezoekers zelf hebben gemaakt.

Welke club heeft mooie werkstukken die daar komend half jaar een plaatsje kunnen krijgen? Meldt het bij Sjef! Verder kan iedereen die iets moois heeft gemaakt dat ook zelf bij hem ter expositie aanbieden. Of het nu zelfgemaakte beeldhouwwerkjes zijn, een verzameling foto’s of een collectie dinky toys, om maar eens wat te noemen. Alles kan. Spreek Sjef aan, bel hem: tel. 06-83214814, of mail hem: clubcoordinator@pvge-best.nl

terug naar inhoudsopgave

 

     Evenementencommissie zoekt versterking

De evenementencommissie is op zoek naar mensen de willen helpen bij het organiseren van evenementen. Van de huidige commissie zijn namelijk een aantal mensen om verschillende redenen gestopt.
Wie kan en wil onze gelederen komen versterken? Bij voorkeur jonge senioren, die graag hun handen uit de mouwen willen steken voor en/of tijdens evenementen. Er is allerhande werk dat je zou kunnen aanpakken. We vergaderen één keer per maand.
Wilt u zich aanmelden of eerst meer informatie inwinnen? Bel dan Chris Geerts op nummer 06-460878287.

terug naar inhoudsopgave

 

 

 

   Samen club zijn, als iedereen thuis zit. Hoe kan dat?

 Hoe kun je onderling contact houden en dingen samen doen, als iedereen “zoveel mogelijk thuis” moet blijven? Tot medio mei mochten clubbijeenkomsten niet. Gelukkig zijn de regels versoepeld. Thuis blijven alleen als je veel hoest, moe bent, koorts hebt of gezinsleden die dat hebben. Gelukkig mogen groepen weer bijeenkomen, maar…. alleen als men anderhalve meter afstand van elkaar houdt. Voor kleinere groepen lukt dat wel. Voor hen zet Senioren Trefpunt dan ook de deuren graag weer open. Maar voor de grotere clubs? Verschillende van hen hebben de afgelopen tijd van alles bedacht om toch contact met elkaar te hebben.

 • Bij de Fotoclub blijven de clubleden online via Zoom bijeenkomen, ieder achter zijn eigen beeldscherm thuis, Zo kunnen ze toch elkaars foto’s te laten zien. bespreken, beoordelen en 'sterren’ uitdelen voor de beste foto’s.
 • Bij de Genealogieclub, kan ieder lid de anderen laten meekijken op hun schermen naar het genealogieprogramma dat ze allemaal gebruiken. Zo kan ieder een probleem laten zien, waarover anderen dan meepraten om een oplossing te vinden. Het loopt net als in het echt.
 • Bij de Yogaclubs (zie foto) verzorgt docente Judith Postuma de yogalessen die ze normaal in ‘t Tejaterke geeft nu via het beeldscherm. En van alle clubleden volgt nu het overgrote deel, ongeveer 35 mensen, haar lessen via pc, laptop, ipad of smartphone.
 • De Computergebruikersclub hield op 14 mei hun eerste Zoom-meeting met alle 30 leden om uit te proberen hoe het werkt met zo’n groot gezelschap, welke vergaderdiscipline nodig is. Men wil nu graag elke maand contact hebben, vragen kunnen stellen en beantwoorden en een presentatie kunnen geven over bepaalde onderwerpen..
 • Ook bestuur, redactie en commissies gebruiken Zoom om te vergaderen, met elkaar te overleggen over agendapunten en besluiten te nemen..
 • Bij de Schilderclub gaat het anders. Daar heeft clubcoach Jolien Wiertz ieder lid gebeld, gezellige gesprekken gehad, er een verslagje van gemaakt en het aan iedereen gemaild. Nu communiceren ze met elkaar via Facebook.
 • Er is ook een Club-Facebook waarop allerlei uitwisselingen plaatsvinden over clubideeën, tips over de huidige situatie en over bijv. pensioenen; voor iedereen in te zien via Facebook, zoekwoord PVGE of PVGE-Best.
 • De zanggroep BestLeuk doet het weer heel anders. Daar heeft de clubcoach Ton een eigen website gemaakt, Daarmee kunnen ideetjes, nieuws, liedjes en muziek met elkaar worden uitgewisseld. Mail ze naar Ton en hij zet het op de website. Er wordt druk gebruik van gemaakt. Neem ook maar eens een kijkje op dutchmanbm. wixsite.com/bestleuk.

Al deze mogelijkheden zijn eenvoudig te starten, kosten (haast) niets, geven de leden plezier en maken het mogelijk contact te blijven houden. Als je als club ook zoiets wil gaan doen, neem dan contact op met de betreffende clubcoaches – zie de Caleidoscoop achterin. Om Zoom te gaan gebruiken wil Hans Roosing van de Fotoclub je graag helpen. bel hem via 06-24474974 of mail naar hroosing@telfort.nl.

ZoomsessieIets meer over Zoom
Via Zoom kun je met elkaar praten en overleggen, zie je elkaar in deelvenstertjes op het scherm en kan ieder dingen laten zien die je gemaakt hebt (foto’s, kaarten, etc). Eén persoon is de ‘baas' die op zijn computer een Zoom-account heeft gemaakt en een lijstje van deelnemers. Die laat hij per mail weten wanneer en hoe laat de eerste Zoom-bijeenkomst begint. Tegen die tijd stuurt hij een mail met een link. Als je daarop klikt wordt vanzelf bij jou Zoom geladen en gestart en krijg je iedereen te zien die ook al heeft in ingelogd. De Zoomsessie kan beginnen. En zo gaat het elke volgende keer. Wat je hiervoor nodig hebt? Een pc, laptop, ipad of smartphone met ingebouwde webcamera en microfoon (Bijna al deze apparaten hebben dat, zo niet, sluit dan een losse webcamera aan).

terug naar inhoudsopgave

 

   Je bent met pensioen

(6 dingen die je zou kunnen gaan doen bij de PVGE)
Je bent net gepensioneerd. Of je staat er vlak vóór. Een nieuwe wereld ligt voor je open en lacht je toe! Heerlijk veel vrije tijd om te doen waar je écht zin in hebt. En er is zó veel te doen en te beleven….
Je hebt je aangemeld bij de PVGE. Want daar hebben ze plenty clubs, waar je van alles kunt doen: iets wat je goed kunt en wat je leuk vindt, iets wat ontspannend is, of iets wat je nog  niet eerder hebt gedaan. Samen met anderen. En je kunt er meegaan op allerlei reizen, excursies, tochten, etentjes, etc. Het kan niet op.

Ook iets nuttigs?
Maar tegelijk bekruipt sommige mensen het gevoel dat ze ook iets nuttigs willen doen. Iets dat uitdaagt ook. Waar je iets van leert maar dat tegelijk ook ontspannend is om te doen. Nuttig, leuk, uitdagend én ontspannend. Iets waarbij je ervaringen vanuit je werkzaam leven, hobby of interesses ook goed van pas kunnen komen. Bent u zo iemand? Iemand die op zoek is naar iets dat nuttig, uitdagend én ontspannend is?
Dan hebben wij iets voor u. Wij zijn op zoek naar zulke vrijwilligers. In een vorig nummer van Actief hebt u al over onze  vacatures’ kunnen lezen. We willen graag nog eens aan u doorgeven wat u momenteel bij ons direct zou kunnen gaan doen.

• Evenementen mee helpen opzetten
Hou je van het organiseren van iets: feestelijke bijeenkomsten, excursies,
lezingen en allerlei andere evenementen. Krijg je een kik van het bedenken, organiseren, inrichten van de zaal, bardiensten, helpen met opruimen, kortom allerlei hand- en spandiensten? Dit kun je allemaal doen als je meedoet in de Evenementencommissie.

• Fietsroutes uitstippelen.
Vind je het leuk om het gebied rondom Best of ergens anders in Nederland de omgeving te verkennen en mooie nieuwe routes uit te stippelen voor fietstochten van de PVGE? Alleen of samen met een ander? Dan voel je je in de Fietsclub of in de Evenementencommissie zeker op je plaats, vooral als je weet dat ze daar om je zitten te springen. Bel Chris Geerts, tel. 0499-313979

• Koffiezetten voor binnenlopers.
Vind je het leuk om op zondag- of vrijdagmiddagen koffie te zetten voor mensen die zomaar komen binnenlopen voor de gezelligheid? Dat kan weer, net als vroeger bij het Rode Kruis, als zich tenminste iemand aanbiedt, die de mensen wil
ontvangen, koffie inschenken en ‘de zaak wil regelen’, zoals huisbaas Sjef van Gastel dat zegt. Meld je bij hem aan: 06-83214814.

• Mensen helpen met alledaagse dingen?
Vooral mensen die niet meer zo mobiel zijn helpen met kleine bezigheden, zoals boodschappen doen, kleinigheden in de tuin, etc. (dus geen klusjes die speciale vaardigheid vereisen). Wil je dit doen, dan wordt je met open armen ontvangen bij ‘De
Handreyking’. Bel Annelies Berende: tel. 06-365143118.

• De samenleving een beetje beter maken.
Heb je affiniteit met mensen die het moeilijk hebben, waarvoor iets gedaan zou moeten worden en waar je zelf aan zou kunnen bijdragen? Zie je niet op tegen overleggen met bestaande maatschappelijke organisaties of de gemeente om iets verbeterd te krijgen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, mobiliteit, ondersteuning of dienstverlening, speciaal voor senioren. Hiervoor is een plaats in het PVGE-bestuur momenteel open.

• Een nieuwe club helpen opzetten.
Ben je ergens gespecialiseerd in, een hobby, een liefhebberij? En zou je dat ook graag samen met anderen willen doen. En als daarvoor nog geen club is bij de PVGE, zou je het leuk vinden samen met andere geïnteresseerden zo'n nieuwe club op te zetten? Onze clubcoördinator in het bestuur wil je daar heel graag bij helpen. Hebt u belangstelling voor een van deze activiteiten en wilt u eens vrijblijvend praten over wat zo’n job precies inhoudt, gooi dan eens een balletje op. Maak een praatje met een van de bestuursleden (zie achterkant van dit blad) of met voorzitter Cor van den Bosch, tel. 06-50638128, emailadres: voorzitter@pvge-best.nl Veel succes!

terug naar inhoudsopgave

 

   In deze tijden van corona ...........

Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt! Het openbare leven in Nederland is bijna volledig stilgelegd. Het coronavirus heeft ons in zijn macht. En wij, de senioren, vormen de meest kwetsbare groep…... Ons is op het hart gedrukt toch vooral thuis te blijven en geen dingen samen met meerdere anderen te ondernemen. Dat druist helemaal tegen ons gevoel in. Bij de PVGE is het samen willen doen of beleven van dingen die je leuk, interessant of uitdagend vindt, nu juist de reden waarom we bestaan.

Welke PVGE activiteiten gaan door?

Geheel in lijn met de adviezen van de overheid en RIVM heeft het bestuur van PVGE Best besloten alle activiteiten tot en met 1 juni af te gelasten. Ook het pas geopende Senioren Trefpunt is op slot gegaan. Volg het reguliere nieuws en/of de website voor de meest recente status.

Inschrijven zinloos?

Is het dan ook zinloos om je hiervoor in te schrijven? Nee, dat is het niet, want voor wie het organiseren is het goed om te weten hoe groot de belangstelling voor de betreffende reis/evenement is. Dus schrijf in als het iets is waar u graag aan zou willen meedoen. Bovendien wordt u dan persoonlijk – schriftelijk, per mail of telefonisch – op de hoogte gehouden. Zolang het niet zeker is dat het doorgaat, zal er financieel niets worden ingehouden. Bij de Activiteitenkalender in dit nummer kunt u lezen, hoe u er achter kunt komen of een activiteit wel of niet doorgaat.

Wat als je ziek wordt?

Het is waarschijnlijk dat de komende tijd ook verschillende mensen onder ons de ziekteverschijnselen van corona krijgen. Wat dan te doen? Wij kunnen u alleen maar op het hart drukken:
houdt u aan de officiële adviezen van overheid en RIVM, die via de media tot u komen. Maar net zo belangrijk: praat erover met de mensen die u goed kent, telefonisch, per e-mail of internet. Als eerste natuurlijk uw familie, maar als u die niet hebt: uw vrienden, buren, kennissen, clubgenoten, etc. Ook als u twijfels hebt, of het gevoel hebt eenzaam opgesloten te zitten in uw eigen huis, is het goed uw hart te luchten.

Daarvoor is ook bijv. de MAX Luisterlijn: 0900-0767.

En boodschappen kunt u bij bijna alle supermarkten telefonisch bestellen en laten bezorgen.

PVGE geeft persoonlijke aandacht

Ook bij de PVGE bieden we persoonlijke ondersteuning aan leden die behoefte hebben om over hun situatie en gevoelens te praten. Het zijn de volgende mensen van ‘Vreugde en verdriet’ die klaar zitten voor een goed gesprek:

 • Annelies Berende, tel. 06-36514118,
 • Geertje Peeters, tel. 0499-392917,
 • Ria Prinsen, tel. 0499-397329,
 • Cobie Kemner, tel 0499-371421,
 • Nellie Leijtens, tel 0499-372907,
 • Marie-Louise Matheeuwsen, tel. 0499-395036,

terug naar inhoudsopgave

 

  Maak een topotijdreis, 200 jaar terug in de tijd

 Wil je weten hoe je woonplaats er 200 jaar geleden er uit heeft gezien? Of toen je nog jong was? Ga dan eens naar de website "Topotijdreis", gemaakt ter gelegenheid van 200 jaar Kadaster. Wanneer je deze opent krijg je de kaart van heel Nederland schaal 1 op 400.000 te zien. Dan heb je twee opties:
1) je kunt de kaart vergroten tot schaal 1 op 25.000 en verschuiven tot je een locatie hebt gevonden waarin je geïnteresseerd bent, en
2) je kunt schuiven in de tijd van 2018 tot 1815 dus ca. 200 jaar terug.
Het is verbazingwekkend hoe snel de steden de laatste decennia gegroeid zijn en hoeveel wegen er zijn bijgekomen. Een bijzondere manier van het beleven van de geschiedenis.

terug naar inhoudsopgave

 

  Kun je zingen.....? Zing dan mee....... PVGE zangkoor viert zijn 12,5 jarig jubileum.

 Hoe is het koor eigenlijk ontstaan? Deze vraag hebben we voorgelegd aan de clubcoördinator Rien van Hoppe en dirigent Jean Pennings. Het is allemaal begonnen in februari 2007 met drie enthousiaste PVGE leden, namelijk Riek van Kollenburg, Hans van Eck en Toon Gruijters. Riek wist dat Toon dirigent was en had hem al eens eerder gevraagd of er met hem te praten viel over een PVGE koor dirigeren. Maar Toon had een kerkkoor onder zijn hoede en vond dat aanvankelijk genoeg. Maar hij had buiten de waard gerekend, want Riek bleek een volhouder. Kort en goed, toen Toon beschikbaar kwam stemde hij toe op voorwaarde dat het geen al te grote belasting zou worden. En zo begon het allemaal. En het sloeg aan want met Kerst 2007 had het koor al 26 leden. Inmiddels is dat dik verdubbeld. Toon heeft tot februari 2013 het koor gedirigeerd. Daarna heeft hij het (dirigeer-) stokje over-gedragen aan Jean Pennings die dat nog steeds met plezier doet.

Kerst- en lenteconcerten
Zangkoor PVGE FOTO 5Het doel was een optreden te verzorgen bij PVGE evenementen. Inmiddels is dat uitgegroeid tot een
wat vaster gegeven, namelijk een Kerstuitvoering en een Lenteconcert. Bij de lenteconcerten wordt er ook altijd een ander koor of orkest uitgenodigd. En er wordt soms ook bij 
andere evenementen die los van de PVGE staan opgetreden. Zoals bijvoorbeeld een serenade die gegeven is aan het echtpaar Maria en Toon van de Wiel als dank voor de ontvangst in hun tuin: 'Tuin Meulenwiel' tijdens een 
kooruitje. Want het koor maakt ook elk jaar een uitstapje, ongeveer halverwege het jaar zodat de onderlinge band sterk blijft. En die zijn altijd erg gezellig met veel plezier en muziek natuurlijk. Rien benadrukt nog: "het grote voordeel voor de leden van dit koor is dat het een soort projectkoor is". Dat betekent dat er niet het hele jaar door gerepeteerd wordt . De zangers en zangeressen zijn de hele zomer vrij en repeteren ongeveer 7 á 10 keer voorafgaand aan de uitvoeringen. En vervolgt hij: "Dat komt veel mensen goed uit. We zijn in het koor allemaal 50+ en willen en kunnen er in de zomer op uittrekken zonder te hoeven verzuimen of iets te missen". Er wordt, 4-stemmig, een veelzijdig repertoire gezongen, met 
pianobegeleiding door Harrie Verschuuren. Met Kerst natuurlijk Kerstliederen maar daarnaast ook operettemuziek, licht klassieke stukken, volksmuziek uit andere landen, enfin er is heel veel variatie in het repertoire.

12,5 jarig Jubileum
Het 12,5 jarig jubileum gaat tijdens het komende Lenteconcert, op zondag 26 april 2020 groots gevierd worden, ook weer met een gastkoor. Zet maar vast in uw agenda! Hebt u ook zin om samen te zingen? Neem dan contact  op met de clubcoördinator Rien van Hoppe, email: rienvanhoppe@gmail.com. U hoeft geen noten te kunnen lezen, het belangrijkste is plezier hebben in zingen. Als er repetities zijn, dus alleen in voor- en najaar, dan zijn die op woensdagochtend van 9.30 u tot 11.30 u in buurthuis 't Centrum, Spar 4 in Best.

terug naar inhoudsopgave

 

  Wij helpen elkaar, zodat mantelzorg wat lichter wordt

PVGE en KBO organiseren samen voor zo’n 2500 à 3000 senioren in onze gemeente allerlei activiteiten, maar wanneer je mantelzorger bent voor je partner, vriend of andere hulpbehoevende. kun je daar vaak niet aan deelnemen. Mantelzorg is prachtig werk, maar soms ook heel zwaar door de aandacht en de inspanning die gevraagd wordt. Maar wie neemt de zorgtaken even over voor een paar uurtjes om aan onze verenigingsactiviteiten te kunnen deelnemen of even iets anders te gaan doen? Even de zinnen verzetten zorgt ervoor dat hij of zij weer extra energie krijgt om daarna de zorg weer op zich te kunnen nemen en vooral om het vol te kunnen houden.

PVGE, KBO en VVM (Vrijwilligersorganisatie Vrijwillige Mantelzorg) bieden hulp.

Onlangs hebben de voorzitters van PVGE-Best, KBO-Best en de Vrijwilligersorganisatie Vrijwillige Mantelzorg (VVM) met elkaar gesproken over hoe wij als verenigingen kunnen samenwerken om meer mantelzorgers die ruimte te bieden. De VVM kan worden ingeroepen om met haar vrijwilligers voor enkele uren of een dagdeel in de week de mantelzorgtaak over te nemen. Dat doet zij al bijna 25 jaar voor de inwoners van de gemeenten Son en Breugel, Oirschot en Best met een groep van 20-25 vrijwilligers, een groep die altijd aanvulling kan gebruiken, want de vraag naar hun diensten is groot.

Wilt U ook een helpende hand bieden?

Daarom hebben we de volgende vraag: wilt u zich, als lid van de PVGE, inzetten en af en toe een mantelzorger, uw medelid of andere senior, de ruimte geven om te gaan winkelen, sporten, of deel te nemen aan een verenigingsactiviteit? Mocht u als lid van de PVGE ingezet willen worden om een mantelzorger voor enkele uurtjes te vervangen, laat het ons dan weten en neem contact op met Annelies Berende 06-36514118 clientondersteuner@pvge-best.nl

Ook als u als mantelzorger bent en een vrijwilliger nodig hebt om weer wat ruimte te krijgen om deel te nemen aan activiteiten bent u van harte uitgenodigd eveneens met Annelies contact op te nemen. Zij gaat met u in gesprek om te kijken of we elkaar kunnen helpen.

 terug naar inhoudsopgave

 

 Over taalmaatjes, de Taalklas en het Taalcafé

Stichting Samenspraak: anderstaligen helpen Nederlands te spreken

Het zijn vaak vluchtelingen uit diverse oorlogsgebieden, maar ook buitenlanders die met een Nederlander zijn getrouwd en hier komen wonen, die bij Stichting SamenspraakBest kunnen leren zich zo snel mogelijk te redden in het Nederlands. Niet alleen zelfredzaamheid is het doel, ook kennis maken met onze cultuur. Hoe doet die stichting dat precies? Tijd voor een gesprekje met Hanneke Bunkers en Marike Lukkien, twee enthousiaste vrijwilligers, die verschillende projecten bij de stichting coördineren.

Alles begint met taal
“Alles begint met taal” volgens de dames. “Denk eens aan gesprekjes met leerkrachten op de school van de kinderen, bij de huisarts, praatje met de buren en legio andere situaties. Wij realiseren ons vaak niet dat gewoonten en gezegdes die voor ons vanzelfsprekend zijn bij anderen soms vreemd overkomen. Zo zijn wij nogal direct in onze communicatie en gaan we op gelijkwaardige manier met elkaar om. Mensen uit culturen waar nog van een sterke hiërarchie sprake is zijn dit niet gewend en kijken daar raar van op. Daar moeten ze mee leren omgaan o.a. door telkens met andere mensen te praten. Dat kan in de drie projecten Taalmaatjes, Taalklas en Taalcafé”. Taalmaatjes Allereerst iets over het ‘Taalmaatjes’ project. Hiervoor zijn op dit moment ongeveer 45 vrijwillige taalcoaches aan het werk. Hanneke en Marike koppelen de taalcoach aan een hulpvrager, het taalmaatje. Zij kijken welke vrijwilliger past bij de persoon die om hulp vraagt. Soms zijn het hoogopgeleide mensen die goed Nederlands willen leren maar soms zijn het ook mensen die analfabeet zijn. En alles daar tussen in komt voor. Een goede match tussen deze twee personen is belangrijk, er moet wel een klik zijn. De taalcoach en het taalmaatje maken één keer per week, voor zo'n anderhalf uur, een afspraak met elkaar. De taalcoach bezoekt hen vaak thuis in hun eigen omgeving en dan spreken ze af waar ze het over gaan hebben, of wat ze gaan doen. Ze gaan samen ergens heen, doen iets creatiefs, gaan naar een winkel, lezen samen de krant, maken samen een wandeling, gaan fietsen, enfin, waar op dat moment de belangstelling naar uit gaat of behoefte aan is. De mensen die moeten inburgeren volgen wel Nederlandse les maar dat is niet altijd voldoende om goed te leren spreken. Er is ook nog analfabetisme onder deze mensen en ook zij krijgen les. Zij gaan naar een alfabetiseringsgroep. Voor veel van deze mensen in het niet mogelijk om het inburgeringexamen te halen en Hanneke en Marike vinden het een uitdaging om juist ook deze mensen te leren hoe ze zich zelfstandig in onze maatschappij kunnen redden.
Volgens Hanneke en Marike is er dringend behoefte aan nog meer taalcoaches. Niet iedereen kan nu geholpen worden en dat is natuurlijk erg jammer. Bovendien bruisen de dames van de ideeën om nog meer aan te bieden,
zoals bijvoorbeeld conversatiegroepjes, maar kunnen daar niet mee verder omdat er te weinig mensen zijn.

Taalklas
Dan is er de ‘Taalklas’. Voor sommige anderstaligen was de stap naar een hoger taalniveau te groot. Zij vielen na de inburgeringcursus in een gat op taalgebied. Iets nieuws leren is één maar onderhouden en er mee verder gaan is twee. Twee vrijwillige professionele leraren geven 3 x per week les aan een groep van 12 personen, 2 x overdag en 1x op een avond. 

Taalcafé
Tot slot is er nog het ´Taalcafé´. De organisatie hiervan is inmiddels overgenomen door WBO. Elke maandagmiddag van 13.00 u tot 15.00 uur is het Taalcafé te vinden in Bestwijzer. Eerst wordt er een half uur gezamenlijk een onderwerp behandeld en daarna gaat men in groepjes werken. Interesse om als vrijwilliger je steentje bij te dragen? Je ziet dat er veel vrijwillige energie gestoken wordt in het helpen van anderstaligen. Maar er zijn nog steeds meer mensen nodig. Kartrekkers die bepaalde nieuwe projecten mee willen opstarten. Hanneke en Marike hebben ideeën genoeg, nu nog de mensen.............
Heb je belangstelling en tijd om je zo´n anderhalf uur per week in te zetten voor deze groep mensen neem dan eens contact op met Hanneke of Marike. Informeer gewoon wat het precies behelst. Je wordt niet zomaar in het diepe gegooid maar krijgt als vrijwilliger ook ondersteuning. 

Mail bij voorkeur naar
info@samenspraakbest.nl of loop op maandagmiddag eens bij het taalcafé binnen.
Lucy Neggers

 terug naar inhoudsopgave

 

  Verlenging van het rijbewijs tijdig aanvragen!

Heeft u de 75 jaar bereikt, bent u daar voorbij of is er om andere reden een medische keuring nodig als u uw rijbewijs wilt verlengen? Houdt u er dan rekening mee dat de procedure van verlenging lang kan duren en tegenwoordig soms langer duurt dan de geldigheid van uw huidig rijbewijs. Tot u de verlenging krijgt kunt U dan niet rijden!
U kunt het risico beperken door zelf alert te zijn en direct de acties te nemen die u zelf moet doen. Het begint bij de brief van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) die u ontvangt dat uw rijbewijs gaat verlopen. U dient dan zelf direct op de website van het Centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) het formulier ‘Eigen Verklaring’ te downloaden en in te vullen. U hebt hiervoor uw DigiD nodig met extra beveiliging waarbij je ter controle een SMS bericht krijgt waarin 6 cijfers staan die je moet ingeven, of een gekoppelde app op je mobiel (*). Gebruikt u zelf geen computer, laat u dan helpen - snelheid is geboden.
Medische keuring
Als een medische keuring noodzakelijk is, dan krijgt u vanuit het CBR daarvoor formulieren toegestuurd en instructie voor een keuring door een keuringsarts. De keuringsarts kan uw eigen huisarts zijn maar er zijn huisartsen die geen keuringen doen. Op de website van de PVGE-koepel staat een lijst van keuringsartsen in de regio, ga naar PVGE-koepel - tab De PVGE – linker kolom ‘Ledenvoordeel’ - middenkolom ‘rijbewijskeuring voor 75-plussers’. De keuring door een huisarts in Best kost 50 euro, de lijst van artsen in Best is
hieronder weergegeven (**) De keuringsarts vult bij de keuring de formulieren in en verwijst zo nodig direct door naar een specialist voor verdere keuring. Het is aan te raden dat u vraagt hoe u kunt checken dat de keuringsafhandeling vordert. De volledige keuringsuitslag kan reden zijn dat het CBR u een rij-test wil afnemen. Bij geschiktheid voor verlenging krijgt u daarvan het besluit van het CBR toegezonden en kunt u uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen.
Neem zelf op tijd initiatief
De gehele procedure moet binnen 4 maanden afgerond zijn. Dit is de laatste tijd niet altijd het geval en het CBR adviseert tegenwoordig - als u weet dat keuring gaat volgen - u zelf het initiatief neemt door zes maanden voor het verlopen van uw rijbewijs de ‘Eigen Verklaring’ te downloaden en in te dienen. Als u over het aanvragen en de daaraan verbonden kosten meer wilt weten, lees dan het artikel ‘Verlenging van het Rijbewijs’ in ons blad De Schouw van maart jongstleden, u vindt dat ook op de website van PVGE-Koepel (actualiteit – linker kolom ‘Verenigingsblad De Schouw’).
Link naar de website van de PVGE-Koepel: www.pvge.nl/actualiteiten/verenigingsblad-de-schouw

(*) Als uw DigiD nog niet is ingesteld voor deze extra verificatie, dan moet u dat eerst doen: een mobiel telefoonnummer opgeven waarop u deze code kunt ontvangen. U krijgt dan een brief thuis met een unieke code die u een volgende keer dat u bij CBR (met DigiD) inlogt, ter bevestiging moet ingeven. Dit kost enkele dagen doorlooptijd. Het mobiele nummer hoeft niet persé van u als DigiD eigenaar te zijn, maar de telefooneigenaar moet er dus wel zijn om bij CBR in te loggen!
(**) Dokter van Heerbeek (in de praktijk van dokter Mulder en Peulen),
Zonnewende 145, tel. 0499-374193/0499-371322
Dokter van den Aker, De Schakel 5, tel. 0499-390625
Dokter Beumer, Tamboer 8, tel. 0499-333555
Dokter Bleiker, de Schakel 4, tel. 0499-320099
Dokter Wittkämper, Tamboer 20, tel. 0499-232020
Dokter Willems, De Schakel 1, tel. 0499-390579

terug naar inhoudsopgave

 

  Hoe zit dat nu met al die soorten leden?

De PVGE in Best organiseert veel activiteiten – clubs, evenementen, reizen, etentjes, etc. Die zijn in eerste instantie voor de eigen leden bedoeld. Maar PVGE-Best wil zich ook graag openstellen voor anderen: voor leden van andere PVGE-afdelingen, leden van KBO-Best en ook voor niet-leden. Daarom kennen we binnen onze afdeling naast de gewone leden ook nog ‘gastleden’, ‘deelnemers’, ‘KBO-deelnemers’ en ‘introducees’. Maar hoe zit dat nu allemaal precies?
Wat zijn de verschillen tussen een gewoon lid, een gastlid, een deelnemer, een KBO-deelnemer en een introducee? Wilt u dat weten, lees dan dit artikel, want daarin wordt het haarfijn uitgelegd.

Een gewoon lid is iedereen die zich als lid van PVGE-Best heeft aangemeld. Dat zijn voornamelijk mensen uit Best en Oirschot, maar het kunnen ook mensen zijn van andere gemeentes. Gewone leden kunnen deelnemen aan alle clubs en alle activiteiten die PVGE-Best organiseert en zijn ook stemgerechtigd op ledenvergaderingen. Maar ook kan ieder lid van PVGE-Best meedoen aan activiteiten van de 7 andere PVGE-afdelingen (ook wel ‘lokale verenigingen’ genoemd) in Eindhoven, Nuenen, Veldhoven, Son en Breugel, Aalst/Waalre/Valkenswaard, Helmond en Geldrop/Mierlo. Elk gewoon lid betaalt jaarlijks de PVGE-contributie.

Een gastlid is iemand die gewoon lid is bij een andere PVGE-afdeling, maar zich bij ons ook nog eens heeft aangemeld als gastlid. Dat kost € 11,00 extra. Als gastlid van PVGE-Best is hij volledig gelijk­waardig aan een gewoon lid: kan dus ook aan alle activiteiten deelnemen, heeft stemrecht op ledenvergaderingen. Hij/zij ontvangt automatisch gratis al onze nieuwsbrieven en flitsen, maar als men de papieren nieuwsbrief bezorgd wil krijgen, dan kost dat € 15 per jaar extra (= verzendkosten). Je kunt van verschillende afdelingen gastlid zijn.

Een deelnemer is een PVGE-lid van een andere afdeling, die zich NIET bij ons als gastlid heeft gemeld. (Dat kan bijv. zijn omdat hij wil deelnemen aan maar één enkele activiteit of lid wil zijn van een club met geen of een lage clubcontributie). In principe kan hij aan al onze activiteiten meedoen, maar hij heeft geen stemrecht op onze vergaderingen. Onze nieuwsbrieven en flitsen kan hij op verzoek toegestuurd krijgen. Per email is dat gratis; in papiervorm kost het € 15 aan verzendkosten. De clubcontributie is voor een deelnemer € 2,50 hoger, en vaak ook de deelnamekosten bij andere activiteiten.

Een KBO-deelnemer is iemand van KBO-Best, die ook graag aan een of meer clubs of activiteiten van ons wil meedoen, zonder dat hij PVGE-lid is. Dat kan alleen voor díe clubs en activiteiten die voor KBO-leden zijn opengesteld (hierover beslist de clubcoach, resp. de evenementen- of reiscommissie). Net als bij deelnemers van PVGE kan ook een KBO-deelnemer onze nieuwsbrieven en -flitsen op verzoek gratis per mail toegestuurd krijgen en in papiervorm voor € 15. De clubcontributie is voor een KBO-lid
€ 2,50 hoger, en vaak ook de deelnamekosten bij andere activiteiten.

Tot slot een introducé. Dat is iemand die geen PVGE- of KBO-lid is, maar door een van onze leden of gastleden is uitgenodigd om eens een keer aan een activiteiteit, bijvoorbeeld een reis, mee te doen. Dat kan dan één keer. Daarna moet de introducé beslissen of hij/zij PVGE-lid wil wor­den of niet. De deelnamebijdrage van de introducé wordt geïnd bij degene die de introducé heeft aangemeld. Een introducé kan ook als niet-lid eenmalig mee, zonder door een PVGE-lid te zijn uitgenodigd. In dat geval komt hij bij inschrijving wel achteraan in de rij.

Kunt u het allemaal nog uit elkaar houden? Het is voor u nog eens overzichtelijk weergegeven in onderstaande tabel. Deze regels zijn door op de Algemene Ledenvergadering van 2018 vastgesteld met als ingangsdatum 1 januari 2019.

      Gewoon lid       Gastlid       Deelnemer  KBO-deelnemer   Introducé  
Ingeschreven als lid bij de Koepel X X X - -
Aangemeld als (gast)lid van PVGE-Best X X - - -
Heeft stemrecht op vergaderingen X X - - -
Kan aan elke activiteit meedoen? alle alle alle sommige*) sommige*)
€ 11 bijbetalen aan PVGE-contributie
- X - - -
Bijbetalen bij club / evenement / reis     X X X
Krijgt nieuwsbrieven en nieuwsflitsen automatisch automatisch op verzoek op verzoek -
Nieuwsbrief/flits via e-mail gratis gratis gratis gratis -
Nieuwsbrief/flits op papier in de bus gratis € 15 € 15 € 15 -

 

terug naar inhoudsopgave

 

  Foto's op de PVGE-website bekijken en downloaden

 Onze website best.pvge.nl staat boordevol foto’s van allerlei evenementen. Vaak kunt u die foto’s korte tijd na afloop van een evenement al bekijken. Zij geven een indruk van hoe het is geweest. Meestal vindt u die op de pagina "Evenementen foto's en verslagen". Maar ook bij bijvoorbeeld de Treinreisclub zijn foto's te vinden.

Snel de gemaakte foto’s bekijken
Op de website ziet u van een bepaald evenement steeds de eerste foto. Als u daarop 'klikt' opent u de fotoshow, waarin u vooruit kunt bladeren door rechts in de getoonde foto te 'klikken' en terug is links. U sluit de show af door de X rechts bovenin de foto te selecteren. Ook kunt u, met de boven de foto getoonde functies een 'slideshow' starten. De meeste van u zullen dat wel eens gedaan hebben. De anderen nodig ik van harte uit het eens te proberen

Het gaat hier om een selectie van de gemaakte foto's (max. 20 à 24). Ze zijn verkleind tot het formaat 800x533 (ongeveer 200 Kb). Dat doen we om ervoor te zorgen dat de website niet 'volloopt'. De originele foto's van een moderne digitale camera nemen nl. al gauw 20 tot 40 maal zoveel ruimte in beslag. Om afdrukken voor uzelf te maken is het kleine formaat niet erg geschikt. Daarom vindt u sinds kort bij een aantal evenementen onder de fotoshow een link opgenomen naar de originele foto's op Google Foto's.

Originele foto’s bekijken en downloaden
Kijk als voorbeeld eens bij het "Multicultureel feest". Direct onder de fotoshow staat: "Wilt u alle foto's van dit feest zien? Klik dan hier". En U weet, elke blauwe tekst is een link, waarop u kunt 'klikken'. Als u dat doet, opent u een album in Google Foto's. Daarin staan alle foto's naast en onder elkaar gerangschikt. U kunt normaal met de 'scroll-bar' omhoog en omlaag in deze lijst. Als u 'klikt' op een foto wordt die, net als in de show, in het groot getoond. Als u de cursor rechts in de foto beweegt verschijnt er rechts naast de foto een ">" waarmee u vooruit kunt bladeren, links zit terug.

Rechts bovenin toont Google nog een aantal functies die u kunt kiezen. 1. Met het 'hartje' geeft u aan dat u de foto leuk vindt (''liken"). 2. Met het loepje kunt u inzoomen. 3. De 'i' geeft informatie, zoals wanneer de foto gemaakt is en met wat voor camera. Achter het symbool dat helemaal rechts staat (drie puntjes boven elkaar) zitten nog twee handige functies verscholen: 4. De "Diavoorstelling", die alle foto's in volgorde laat zien op volledig scherm en 5. "Downloaden", waarmee u de betreffende foto naar uw eigen PC kunt halen. Helemaal links van de foto staat nog een "pijltje naar links", waarmee u terug kunt naar het beginscherm. Mocht u er met bovenstaande uitleg niet uitkomen, vraag dan iemand die meer thuis is op de PC om u even te helpen. Ook de fotoclub maakt trouwens gebruik van Google Foto voor het tonen van haar mooiste foto's.

Privacybescherming
Tot slot nog een heel andere opmerking over de foto's die gemaakt worden van onze activiteiten. Komt u op onze website een foto tegen waar u bezwaar tegen hebt, laat dat ons dan weten, dan doen wij ons best hem er snel af te halen.

terug naar inhoudsopgave

  Verhinderd. En dan?

Opkomende vermoeidheid, kinderen die onverwacht op bezoek komen, huisgenoot die zich onwel voelt, er zijn allerlei redenen waarom je een evenement waar je graag naartoe wilt en waarvoor je je hebt opgegeven toch aan je neus voorbij moet laten gaan. Jammer. Of: er is die avond net ook iets anders te doen wat je toch veel interessanter of gezelliger vindt dan die PVGE-activiteit waarvoor je je had ingeschreven. En je kiest voor wat je het leukste vindt. Of..... gewoon vergeten! Te laat in je agenda gekeken. Het kan iedereen overkomen. Maar vervelend is het wel voor degenen die dat evenement georganiseerd heeft en op je heeft gerekend.

Het komt de laatste tijd steeds vaker voor. Dat mensen op het laatste moment verhinderd zijn. Dat is nog niet erg, als zij het maar laten weten. Maar het komt ook steeds vaker voor dat mensen zonder afmelding gewoon wegblijven. Ook voor activiteiten waarvoor ze al betaald hebben. Voor de organisatoren is dat vervelend, want ze zijn in het ongewisse of je nu te laat bent of helemaal niet komt. Als er geen bericht van verhindering is doorgegeven kan het betaalde of ingehouden bedrag ook niet worden  teruggevorderd. Daarom een vriendelijke maar dringend verzoek aan iedereen: Als je niet kunt komen, meld je dan af.
Meld je af bij degene waar je je ook hebt opgegeven. Het liefst telefonisch. Maar als er niet wordt opgenomen, dan per email. Doen. Dus: verhinderd? Dan afmelden! Alvast vriendelijk bedankt.

terug naar inhoudsopgave

Problemen bij het inschrijven voor een evenement

SpamDe evenementencommissie heeft de laatste tijd in toenemende mate geconstateerd, dat mensen denken, dat zij zich correct hebben ingeschreven voor een evenement, maar dat achteraf blijkt dat dit onjuist is. Daarom nemen wij hier nog eens de twee belangrijkste problemen door. ::

A. Inschrijven via de website

In het onderste deel van het aanmeldingsformulier op de website ziet u het volgende:

Tik de cijfers in die u hier ziet(*)  Spamcode

U moet deze 4-cijferige code overtypen in het lege omlijnde vakje ernaast. Dat is nodig om te voorkomen dat hinderlijke spam-programma's proberen in te breken. Als u de cijfercode hebt ingetypt, moet u NIET op Enter drukken en ook NIET op Refresh klikken. U moet dan naar beneden gaan en op “Verzenden” klikken.
Krijgt u echter het rode bericht “Ongeldige code ingevoerd”, dan moet u wél op Refresh (Engels voor “ververs”) klikken – dan verschijnt er namelijk een nieuwe, andere cijfercode en kunt u het nog eens proberen deze goed over te typen. Bedankt voor uw medewerking!

Opmerking: Op het formulier staat ook verderop “Akkoord met incasso JA”. Dat betekent dat u akkoord gaat met de automatische incasso van het bedrag voor dit evenement. U hoeft niet op JA te klikken. U klikt gewoon op “Verzenden”. (Verzenden zal echter niet lukken als u het vakje voor de cijfercode leeg gelaten hebt). Als u echter niet akkoord gaat – bijvoorbeeld omdat u zich ergens heeft vergist, kunt u niet NEE kiezen, Dan moet u eerst de fout verbeteren in de ingevoerde gegevens en dan pas verzenden. Of u klikt op de rode knop 'Invoer wissen' en begint weer van voren af aan.

Belangrijk: Na “Verzenden” krijgt u altijd direct in uw mailbox het bericht “Dank voor uw inschrijving” .
Ga dus naar uw inbox en check of dit bericht er inderdaad in staat of dat het er weldra in komt. Is dat niet het geval, dan is er toch ergens iets fout gegaan met de inschrijving. U moet zich dan weer gewoon opnieuw inschrijven.

B. Inschrijven via het papieren inschrijfformulier

Het komt nogal eens voor, dat mensen op het papieren inschrijvingsformulier schrijven: “Ik kom met mijn vriendin of met z'n drieën”. Dat kunnen wij zo echter niet verwerken en ook niet incasseren. U kunt namelijk alleen voor uzelf en voor uw partner toestemming geven voor een incasso van uw eigen IBAN-bankrekening, maar niet voor anderen. Die moeten dus zelf ook een inschrijfformulier met het eigen (juiste) IBAN bankrekeningnummer invullen en inleveren!

terug naar inhoudsopgave