PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Op deze Pagina: 

 

  PVGE heeft nu een eigen honk!

Eigen honk FOTO kl

Precies op 1 januari is het Rode Kruisgebouw aan de Molenveste (schuin tegenover de molen) overgedragen om de komende jaren gebruikt te worden als een eigen honk van PVGE en KBO. Inmiddels hebben al vijf PVGE  clubs besloten erin te trekken en hier voortaan bijeen te komen: de twee Schilderclubs, de twee Genealogieclubs, de Kaartenmakersclub en de Computerclub. Ook zijn er al vergaderingen geweest.

De KBO heeft alle activiteiten overgenomen die er al onder het Rode Kruis plaatsvonden: koersbal, kienen, geheugentraining, de wekelijkse spelmiddag de spelmiddag voor slechthorenden en de wekelijkse inloop op de woensdagochtend. Aan de buitenkant oogt het nieuwe honk voor PVGE, KBO en alle Bestse senioren misschien wat klein, maar achter dit voorbouwtje bevindt zich een gezellige grote zaal als ontmoetingsruimte en ruimte voor grote clubs, een zaaltje voor kleinere clubs en vergaderingen en een handige opbergruimte.

terug naar inhoudsopgave

 


   Handige leden gezocht om het Rode Kruisgebow op te knappen

Wie helpt mee met schilderen, elektriciteit en klussen?
PVGE-clubcoördinator Sjef van Gastel is met zijn collega van de KBO al druk doende om de clubs die dat graag willen in te plannen in de ontmoetingsruimte van het Rode Kruis gebouw. De ruimte zelf moet echter wel worden aangepast.
Er moeten een aantal scheidingswanden worden verwijderd, nieuwe verplaatsbare scheidingen worden aangebracht, er moet worden geschilderd, elektriciteit af- en aangesloten en er moet iets gebeuren aan het plafond. Kortom, we hebben handige leden nodig om een ploegje te vormen dat de ruimte geschikt kan maken voor onze clubs.

Wie meldt zich om af en toe een handje te helpen? Bel of mail Sjef van Gastel, tel. 06 83214814, e-mail clubcoordinator@pvge-best.nl

 

terug naar inhoudsopgave

 

 Bestuurlid ‘Collectieve Belangenbehartiging’ gezocht

Gaat het welzijn van de senioren in Best u ter harte? En zoudt u zich daarvoor actief willen inzetten? Dan bent u misschien precies degene die we zoeken. Het heet ‘Collectieve Belangenbehartiging’ en Toos de Groen was degene die het jarenlang als bestuurslid binnen de PVGE gedaan heeft. We zoeken nu een opvolger voor deze bestuursfunctie. Wat houdt het in?

U werkt dan mee aan een zo goed mogelijk leefklimaat voor senioren op het gebied van wonen, zorg, mobiliteit, voorzieningen en dienstverlening, Hoe? Door met andere mensen in het PVGE-bestuur en in de Seniorenraad problemen voor de senioren als groep te bespreken en samen naar oplossingen te zoeken, waar u zelf een steentje aan kunt bijdragen. Of door kritisch te kijken naar voorstellen van de gemeente. Of bijvoorbeeld door het mede-organiseren van vrijwilligersopleiding, voorlichting over financiële ondersteuning voor senioren, etc. Daarbij kunt u overleggen met collega-belangenbehartigers in de andere PVGE -afdelingen (hoe doen ze het daar?) en in Best afstemmen met vrijwilligersorganisaties in de zorg (nauwer samenwerken).

U bent geheel vrij zelf vorm te geven aan deze functie, kunt uw eigen ervaring en kennis inzetten. U weet zich in ieder geval gesteund door uw medebestuursleden van de PVGE, met wie u vraagstukken en voorstellen kunt bespreken. U vertegenwoordigt ook de PVGE-leden in de SeniorenRaadBest.

Heeft u belangstelling voor deze functie en wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze voorzitter, Cor van den Bosch (06-50638128) of stuur hem een email: voorzitter@pvge-best.nl

 terug naar inhoudsopgave

 

 Vrijwilligers gezocht bij geheugengymnastiek voor senioren

De KBO gaat de middagen geheugengymnastiek voortzetten, die tot op heden onder de vlag van het Rode Kruis werden georganiseerd. Al 10 jaar wordt deze activiteit met veel succes gegeven. De geheugengymnastiek is toegankelijk voor iedere senior uit Best.
Iedere tweede en vierde vrijdagmiddag komen de deelnemers bijeen en hebben dan vooral een gezellige middag met tips en oefeningen om het brein gezond te houden. Zo’n middag is van 14.00 uur tot 15.30 uur in het Rode Kruisgebouw (tegenover de molen in het centrum). De groep deelnemers bestaat uit maximaal 15 personen en ze komen 8 keer bij elkaar.
We zoeken nog zeker 2 vrijwilligers die Thea de Baar willen helpen om deze activiteit succesvol te kunnen blijven organiseren. Aan geïnteresseerden worden geen speciale eisen gesteld anders dan enthousiasme om zich in te zetten voor mede-senioren. Voor meer informatie kun je Thea bellen op: 0499-373910.

 terug naar inhoudsopgave

 

  Wij helpen elkaar, zodat mantelzorg wat lichter wordt

PVGE en KBO organiseren samen voor zo’n 2500 à 3000 senioren in onze gemeente allerlei activiteiten, maar wanneer je mantelzorger bent voor je partner, vriend of andere hulpbehoevende. kun je daar vaak niet aan deelnemen. Mantelzorg is prachtig werk, maar soms ook heel zwaar door de aandacht en de inspanning die gevraagd wordt. Maar wie neemt de zorgtaken even over voor een paar uurtjes om aan onze verenigingsactiviteiten te kunnen deelnemen of even iets anders te gaan doen? Even de zinnen verzetten zorgt ervoor dat hij of zij weer extra energie krijgt om daarna de zorg weer op zich te kunnen nemen en vooral om het vol te kunnen houden.

PVGE, KBO en VVM (Vrijwilligersorganisatie Vrijwillige Mantelzorg) bieden hulp.

Onlangs hebben de voorzitters van PVGE-Best, KBO-Best en de Vrijwilligersorganisatie Vrijwillige Mantelzorg (VVM) met elkaar gesproken over hoe wij als verenigingen kunnen samenwerken om meer mantelzorgers die ruimte te bieden. De VVM kan worden ingeroepen om met haar vrijwilligers voor enkele uren of een dagdeel in de week de mantelzorgtaak over te nemen. Dat doet zij al bijna 25 jaar voor de inwoners van de gemeenten Son en Breugel, Oirschot en Best met een groep van 20-25 vrijwilligers, een groep die altijd aanvulling kan gebruiken, want de vraag naar hun diensten is groot.

Wilt U ook een helpende hand bieden?

Daarom hebben we de volgende vraag: wilt u zich, als lid van de PVGE, inzetten en af en toe een mantelzorger, uw medelid of andere senior, de ruimte geven om te gaan winkelen, sporten, of deel te nemen aan een verenigingsactiviteit? Mocht u als lid van de PVGE ingezet willen worden om een mantelzorger voor enkele uurtjes te vervangen, laat het ons dan weten en neem contact op met Annelies Berende 06-36514118 clientondersteuner@pvge-best.nl

Ook als u als mantelzorger bent en een vrijwilliger nodig hebt om weer wat ruimte te krijgen om deel te nemen aan activiteiten bent u van harte uitgenodigd eveneens met Annelies contact op te nemen. Zij gaat met u in gesprek om te kijken of we elkaar kunnen helpen.

 terug naar inhoudsopgave

 Over taalmaatjes, de Taalklas en het Taalcafé

Stichting Samenspraak: anderstaligen helpen Nederlands te spreken

Het zijn vaak vluchtelingen uit diverse oorlogsgebieden, maar ook buitenlanders die met een Nederlander zijn getrouwd en hier komen wonen, die bij Stichting SamenspraakBest kunnen leren zich zo snel mogelijk te redden in het Nederlands. Niet alleen zelfredzaamheid is het doel, ook kennis maken met onze cultuur. Hoe doet die stichting dat precies? Tijd voor een gesprekje met Hanneke Bunkers en Marike Lukkien, twee enthousiaste vrijwilligers, die verschillende projecten bij de stichting coördineren.

Alles begint met taal
“Alles begint met taal” volgens de dames. “Denk eens aan gesprekjes met leerkrachten op de school van de kinderen, bij de huisarts, praatje met de buren en legio andere situaties. Wij realiseren ons vaak niet dat gewoonten en gezegdes die voor ons vanzelfsprekend zijn bij anderen soms vreemd overkomen. Zo zijn wij nogal direct in onze communicatie en gaan we op gelijkwaardige manier met elkaar om. Mensen uit culturen waar nog van een sterke hiërarchie sprake is zijn dit niet gewend en kijken daar raar van op. Daar moeten ze mee leren omgaan o.a. door telkens met andere mensen te praten. Dat kan in de drie projecten Taalmaatjes, Taalklas en Taalcafé”. Taalmaatjes Allereerst iets over het ‘Taalmaatjes’ project. Hiervoor zijn op dit moment ongeveer 45 vrijwillige taalcoaches aan het werk. Hanneke en Marike koppelen de taalcoach aan een hulpvrager, het taalmaatje. Zij kijken welke vrijwilliger past bij de persoon die om hulp vraagt. Soms zijn het hoogopgeleide mensen die goed Nederlands willen leren maar soms zijn het ook mensen die analfabeet zijn. En alles daar tussen in komt voor. Een goede match tussen deze twee personen is belangrijk, er moet wel een klik zijn. De taalcoach en het taalmaatje maken één keer per week, voor zo'n anderhalf uur, een afspraak met elkaar. De taalcoach bezoekt hen vaak thuis in hun eigen omgeving en dan spreken ze af waar ze het over gaan hebben, of wat ze gaan doen. Ze gaan samen ergens heen, doen iets creatiefs, gaan naar een winkel, lezen samen de krant, maken samen een wandeling, gaan fietsen, enfin, waar op dat moment de belangstelling naar uit gaat of behoefte aan is. De mensen die moeten inburgeren volgen wel Nederlandse les maar dat is niet altijd voldoende om goed te leren spreken. Er is ook nog analfabetisme onder deze mensen en ook zij krijgen les. Zij gaan naar een alfabetiseringsgroep. Voor veel van deze mensen in het niet mogelijk om het inburgeringexamen te halen en Hanneke en Marike vinden het een uitdaging om juist ook deze mensen te leren hoe ze zich zelfstandig in onze maatschappij kunnen redden.
Volgens Hanneke en Marike is er dringend behoefte aan nog meer taalcoaches. Niet iedereen kan nu geholpen worden en dat is natuurlijk erg jammer. Bovendien bruisen de dames van de ideeën om nog meer aan te bieden,
zoals bijvoorbeeld conversatiegroepjes, maar kunnen daar niet mee verder omdat er te weinig mensen zijn.

Taalklas
Dan is er de ‘Taalklas’. Voor sommige anderstaligen was de stap naar een hoger taalniveau te groot. Zij vielen na de inburgeringcursus in een gat op taalgebied. Iets nieuws leren is één maar onderhouden en er mee verder gaan is twee. Twee vrijwillige professionele leraren geven 3 x per week les aan een groep van 12 personen, 2 x overdag en 1x op een avond. 

Taalcafé
Tot slot is er nog het ´Taalcafé´. De organisatie hiervan is inmiddels overgenomen door WBO. Elke maandagmiddag van 13.00 u tot 15.00 uur is het Taalcafé te vinden in Bestwijzer. Eerst wordt er een half uur gezamenlijk een onderwerp behandeld en daarna gaat men in groepjes werken. Interesse om als vrijwilliger je steentje bij te dragen? Je ziet dat er veel vrijwillige energie gestoken wordt in het helpen van anderstaligen. Maar er zijn nog steeds meer mensen nodig. Kartrekkers die bepaalde nieuwe projecten mee willen opstarten. Hanneke en Marike hebben ideeën genoeg, nu nog de mensen.............
Heb je belangstelling en tijd om je zo´n anderhalf uur per week in te zetten voor deze groep mensen neem dan eens contact op met Hanneke of Marike. Informeer gewoon wat het precies behelst. Je wordt niet zomaar in het diepe gegooid maar krijgt als vrijwilliger ook ondersteuning. 

Mail bij voorkeur naar
info@samenspraakbest.nl of loop op maandagmiddag eens bij het taalcafé binnen.
Lucy Neggers

 terug naar inhoudsopgave

 

   Evenementencommissie zoekt versterking

De evenementencommissie is op zoek naar versterking. In verband met het stoppen van een paar leden willen wij graag in contact komen met een aantal mensen, die willen meehelpen bij het voorbereiden van evenementen.
Wij vergaderen een keer in de maand op maandagochtend en dan worden de evenementen besproken die op stapel staan en worden de taken verdeeld over de leden van de evenementencommissie. Wij streven naar een commissie van 10 leden om de werklast voor ieder zo beperkt mogelijk te houden.
Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met Chris Geerts, email: chrisgeerts@onsbrabantnet.nl of telefonisch op 06-46087827.
Wij zijn tevens op zoek naar een paar vrijwilligers om te helpen bij de kerstviering, bijvoorbeeld het aanwijzen van parkeerplekken bij de Kerstviering, indien u dit zou willen doen, neem dan even contact op met Chris.

terug naar inhoudsopgave

 

  Voorfietser gezocht

De fietsclub wil in verband met het stoppen van een van de voorfietsers, in contact komen met mensen die nog vitaal genoeg zijn om een keer in de vier weken een route uit te zetten en ook de locatie te bepalen waar we een kop koffie of iets dergelijks kunnen nuttigen.

Op de fietsdag is het dan de bedoeling dat de voorfietser voorop fietst en dat de route die is uitgezet dan gefietst wordt. Je vormt een team met een van de andere voorfietsers die op jouw fietsdag dan als achterfietser fungeert.

Wil jij ons team komen versterken, neem dan contact op met de clubcoach Chris Geerts, op email: chrisgeerts@onsbrabantnet.nl of telefonisch op 06-46087827.

terug naar inhoudsopgave

 

  Motorrijders leven zich uit in Helmond

Om een indruk te krijgen van de motorclub TOP (afkorting voor Toeristisch Op Pad) bij PVGE Helmond, kunt u hier het verhaal lezen over een mooie tocht die elf motorrijders met de club hebben gemaakt naar Duitsland.

“Met elf rijders en één passagier vertrokken we om half tien vanuit Helmond naar Duitsland. Prachtig weer, gepoetste motoren, rijders met goeie zin, voldoende brandstof, wat een leven…!
We reden via Venray naar De Maasduinen. Bent u daar ooit geweest? Het is een geweldig mooi groen gebied aan de andere kant van de Maas. Met flauwe bochten een prachtig traject voor motorrijders. In Kevelaer legden we aan voor een kop koffie. Daarna koersten we ‘naar boven’, via Uedem richting Kleef. Dat is een mooie tocht door het Reichswald. Onderweg hebben we geluncht, in een plaatselijk burgerrestaurant een burger of pannenkoek gegeten.

Nijmegen hebben we benaderd vanuit de Ooij-polder. Dat blijft een prachtig natuurgebied, waar we dan ook veel wandelaars en fietsers op de dijken tegen kwamen. Voor ons als motorrijders betekende dat oppassen en iets minder snel bochtenwerk. We hebben de stad Nijmegen ontweken door net voor Nijmegen terug te rijden naar Beek. Van Beek ging het langs de Heilige Landstichting over de Zevenheuvelenweg naar Groesbeek en verder door naar Boxmeer. Niet over doorgaande wegen, maar lekker over de smalle achterafweggetjes. Van Boxmeer ging het over Sint Anthonis en Milheeze naar Helmond terug.

Moe en voldaan ben ik thuis gearriveerd en heb me beloond ‘voor goed rijgedrag’ met een koud pilsje. Mooie vakantiedag, lekker ritje op mijn Honda, leuke club met aardige mensen.. Met dank aan de motorvrienden voor de gezelligheid en hun veilige rijgedrag”.

Informatie over Motorclub TOP:: De leden van MC TOP zijn actieve 50+ motorrijders. Zij zijn nog relatief jong van jaren en zeker van hart. Er is een groep Korte ritten, die ritten van 50 km met meerdere koffiestops onderweg een prima invulling vindt, een groep die middenlange afstanden rijdt – ergens tusssen 150 en 300 km en een groep Lange afstanden die meer dan 300 km per dag wil rijden, zij gaan vroeg op pad en zijn laat weer terug. Wilt u nog meer informatie? Stuur een e-mail naar de coördinator hanvanderaart@gmail.com of info@mc-top.nl of bel tel 0493692948

terug naar inhoudsopgave

 

  Lunch eens mee in Buurtkamer de Kadans

Wekelijks kunt u gezellig meelunchen in de Buurtkamer van Kadans. Elke week wordt er een andere lunch geserveerd. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Die bedragen 2 euro, inclusief een glas melk of jus d'orange. Het is elke dinsdag tussen 10.00 en 12.30 uur. Hoe leuk is het ook om andere mensen te leren kennen? Neem gerust uw partner, vriend, vriendin, buurman, buurvrouw of een andere bekende mee.

terug naar inhoudsopgave

 

  Annelies en Ben zoeken een collega 

Zoals u wellicht weet, zijn er in Best twee vrijwillige cliëntondersteuners, die mensen helpen de weg te vinden in de doolhof aan regelingen voor zorg en welzijn. Wij, Annelies Berende en sinds december 2017 ook Ben de Klerk, helpen mensen die zorghulp nodig hebben, zoals huishoudelijke hulp, persoonlijke zorg thuis, dagbesteding, vervoershulp, etc. Wij zoeken dan samen met de hulpvrager naar de beste oplossing. Wij geven aan welke
mogelijkheden er allemaal zijn, maar zijzelf blijven aan het stuur en beslissen over de te nemen acties.
In deze 4 jaren hebben gelukkig veel inwoners van Best de weg naar Annelies en Ben zoeken een collegacliëntondersteuner cliëntondersteuning kunnen vinden. Maar om ervoor te zorgen dat dit in Best door kan blijven doorgaan zoeken we versterking.

Hebt u interesse? Wij vertellen u graag wat cliëntondersteuning allemaal inhoudt , wat erbij komt kijken en ook hoeveel voldoening het geeft andere mensen te kunnen helpen. Of kent u misschien iemand anders die dit zou kunnen doen? Geef hem of haar de tip contact met ons op te nemen.
Meer informatie kunt u krijgen bij Annelies Berende (tel 06-36514118), Ben de Klerk (tel. 0499-373039) of Cor van den Bosch (tel 06-50638128 ).

terug naar inhoudsopgave

 

  Wie helpt mensen hun paperassen te ordenen?

Hoeveel post komt er in een huishouden allemaal niet binnen in een jaar? Brieven, rekeningen, formulieren, aanmaningen, polissen, enz. En dat
moet allemaal goed worden opgeborgen zodat het weer teruggevonden kan worden als het nodig is. Daarbij kan het best gebeuren dat bij sommige mensen – door welke reden dan ook – de stapel zich ophoopt en er geen doorkomen meer aan is.
Gelukkig was er afgelopen jaren binnen de PVGE iemand, Rob Rebel, die mensen hielp om al hun paperassen, de ‘thuisadministratie’, op orde te brengen. Maar Rob gaat verhuizen en kan nu geen nieuwe mensen meer op weg helpen bij het ordenen van hun paperassen.

Vindt u het misschien ook leuk om andere mensen behulpzaam te zijn, om eens per jaar orde te brengen in hun papierwinkel? Om hun ‘thuisadministratie’ in te richten, zodat ze voortaan alles wat binnenkomt ordelijk kunnen opbergen. Rob zegt dat het heel dankbaar werk is en dat de mensen reuzeblij zijn als ze zo geholpen worden. Als u interesse hebt en er meer van wil weten, neem dan contact op met de coördinator van de Handreyking, Annelies Berende, tel 06-36514118. Of kent u misschien iemand anders die hier geknipt voor is? Geef hem of haar de tip hierover eens
met Annelies te bellen.

terug naar inhoudsopgave

 

  Help mee het reizen voor 65+ makkelijker te maken

De PVGE, KBO en Seniorenraad gaan in september en oktober bijeenkomsten organiseren waarin de senioren van Best bij kunnen dragen in een groot project met de naam 'Soulmate'. In het project wordt door onderzoeksinstituten, universiteiten en bedrijven in Europa gewerkt aan de ontwikkeling van hulpmiddelen waarmee 65-plussers makkelijker kunnen reizen. De hulpmiddelen werden ontwikkeld op basis van de informatie die senioren gaven over problemen met het drukke verkeer, het lawaai, de digitalisering van reisinformatie en de soms moeilijke toegang tot vervoer.
De bedoeling nu is om de hulpmiddelen te testen of ze voor iedereen die ze nodig heeft goed werken. We gaan met groepjes senioren in de praktijk bij elk hulpmiddel bekijken of het naar behoren werkt, of het de juiste ondersteuning en voldoende bedieningsgemak biedt en of er nog andere mankementen of wensen zijn. Lijkt het u leuk om aan zo’n bijeenkomst deel te nemen en te helpen het reizen voor 65-plussers eenvoudiger te maken, doe dan ook mee. Het vraagt geen extra inspanning en elke sessie belooft een leuke en interessante bijeenkomst te worden.

Meer weten of direct inschrijven? Kijk op de website bij https://best.pvge.nl/ belangenbehartigingbest (linker kolom project Soulmate) of neem contact op met Cor van den Bosch, tel. 06-50638128 of email naar voorzitter@pvge-best.nl.

terug naar inhoudsopgave

 

  Zingt u graag? Of biljart u liever?

Soms moet je net een drempeltje over om te beginnen. Je zou best willen meedoen maar komt er niet toe je aan te melden omdat het moment net voorbij is, je agenda voor die dag vol is of je het gewoon vergeten bent. Dat is jammer! Zoveel plezier kun je halen uit meedoen aan een van die clubs in de PVGE. Je bent al lid en hebt misschien al aan activiteiten meegedaan maar nu moet het er toch echt van komen om een van die dingen te doen waar je eigenlijk reuze plezier in hebt. En dat terwijl de leden van die club waar je best bij zou willen met ongeduld zitten wachten op nieuwe leden die zich aanmelden.
Dus als je wilt zingen meld je dan bij het PVGE-koor – daar zien ze mannen graag komen, zeker als je een tenor of bas bent, bel Rien van Hoppe 0499-311040. Of bel Ton van der Steen Zanggroep BestLeuk: 396098. En als je toch liever biljart, meld je dan bij de Biljartclub. Ook die zien graag hun club uitgebreid worden, bel Sjef van Gastel 0499-390355. En als je bij een heel andere club zou willen gaan, ook daar heten ze je graag welkom! Kijk daarvoor eens op het overzicht van alle clubs.

terug naar inhoudsopgave

 

  Verlenging van het rijbewijs tijdig aanvragen!

Heeft u de 75 jaar bereikt, bent u daar voorbij of is er om andere reden een medische keuring nodig als u uw rijbewijs wilt verlengen? Houdt u er dan rekening mee dat de procedure van verlenging lang kan duren en tegenwoordig soms langer duurt dan de geldigheid van uw huidig rijbewijs. Tot u de verlenging krijgt kunt U dan niet rijden!
U kunt het risico beperken door zelf alert te zijn en direct de acties te nemen die u zelf moet doen. Het begint bij de brief van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) die u ontvangt dat uw rijbewijs gaat verlopen. U dient dan zelf direct op de website van het Centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) het formulier ‘Eigen Verklaring’ te downloaden en in te vullen. U hebt hiervoor uw DigiD nodig met extra beveiliging waarbij je ter controle een SMS bericht krijgt waarin 6 cijfers staan die je moet ingeven, of een gekoppelde app op je mobiel (*). Gebruikt u zelf geen computer, laat u dan helpen - snelheid is geboden.
Medische keuring
Als een medische keuring noodzakelijk is, dan krijgt u vanuit het CBR daarvoor formulieren toegestuurd en instructie voor een keuring door een keuringsarts. De keuringsarts kan uw eigen huisarts zijn maar er zijn huisartsen die geen keuringen doen. Op de website van de PVGE-koepel staat een lijst van keuringsartsen in de regio, ga naar PVGE-koepel - tab De PVGE – linker kolom ‘Ledenvoordeel’ - middenkolom ‘rijbewijskeuring voor 75-plussers’. De keuring door een huisarts in Best kost 50 euro, de lijst van artsen in Best is
hieronder weergegeven (**) De keuringsarts vult bij de keuring de formulieren in en verwijst zo nodig direct door naar een specialist voor verdere keuring. Het is aan te raden dat u vraagt hoe u kunt checken dat de keuringsafhandeling vordert. De volledige keuringsuitslag kan reden zijn dat het CBR u een rij-test wil afnemen. Bij geschiktheid voor verlenging krijgt u daarvan het besluit van het CBR toegezonden en kunt u uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen.
Neem zelf op tijd initiatief
De gehele procedure moet binnen 4 maanden afgerond zijn. Dit is de laatste tijd niet altijd het geval en het CBR adviseert tegenwoordig - als u weet dat keuring gaat volgen - u zelf het initiatief neemt door zes maanden voor het verlopen van uw rijbewijs de ‘Eigen Verklaring’ te downloaden en in te dienen. Als u over het aanvragen en de daaraan verbonden kosten meer wilt weten, lees dan het artikel ‘Verlenging van het Rijbewijs’ in ons blad De Schouw van maart jongstleden, u vindt dat ook op de website van PVGE-Koepel (actualiteit – linker kolom ‘Verenigingsblad De Schouw’).
Link naar de website van de PVGE-Koepel: www.pvge.nl/actualiteiten/verenigingsblad-de-schouw

(*) Als uw DigiD nog niet is ingesteld voor deze extra verificatie, dan moet u dat eerst doen: een mobiel telefoonnummer opgeven waarop u deze code kunt ontvangen. U krijgt dan een brief thuis met een unieke code die u een volgende keer dat u bij CBR (met DigiD) inlogt, ter bevestiging moet ingeven. Dit kost enkele dagen doorlooptijd. Het mobiele nummer hoeft niet persé van u als DigiD eigenaar te zijn, maar de telefooneigenaar moet er dus wel zijn om bij CBR in te loggen!
(**) Dokter van Heerbeek (in de praktijk van dokter Mulder en Peulen),
Zonnewende 145, tel. 0499-374193/0499-371322
Dokter van den Aker, De Schakel 5, tel. 0499-390625
Dokter Beumer, Tamboer 8, tel. 0499-333555
Dokter Bleiker, de Schakel 4, tel. 0499-320099
Dokter Wittkämper, Tamboer 20, tel. 0499-232020
Dokter Willems, De Schakel 1, tel. 0499-390579

terug naar inhoudsopgave

 

  Veranderende PVGE vraagt bijstelling statuten

Het is alweer 12 jaar geleden, in 2006, dat de grotere zelfstandigheid van de afdelingen binnen de PVGE werden vastgelegd in statuten. Al vanaf eind 90-er jaren waren de afdelingen gegroeid en ontwikkeld tot eigen verenigingen, die een eigen bestuur hadden met eigen clubs, evenementen en lokale belangenbehartiging. Om recht te doen aan die veranderde situatie en vast te leggen voor intern handelen en verantwoording naar de subsidiegevers en buitenwereld werden de statuten van de PVGE bijgesteld.
Alle afdelingen werden zelfstandige verenigingen met eigen statuten en de ‘oude’ PVGE werd de hoofdvereniging met bijgestelde statuten. In al die statuten was geregeld dat de hoofdvereniging in beleid en regelgeving leidend was en de afdelingsverenigingen volgend, dat je lid werd van de hoofdvereniging en daarna ook automatisch lid van de afdelingsvereniging van waar je woonde.
Lokale afdelingen leidend, de ‘koepel’ ondersteunend
Na 2006 is er veel veranderd. Onze afdelingsverenigingen
ontwikkelden zich verschillend, in aantal clubs, soorten
activiteiten en evenementen en ook in de vorm en intensiteit van belangenbehartiging.
Ook ging de financiering van afdelingen verschillen door incidentele subsidies voor projecten en door verschillen in de gemeentesubsidies.
Sommige leden wilden ook deelnemen aan activiteiten in andere afdelingsverenigingen, waar ze dan ‘gastlid’ werden. Sinds verleden jaar kan ieder zelf kiezen van welke afdelingsvereniging je lid wordt. Het zijn ook de afdelingsverenigingen waar de initiatieven liggen. De hoofdvereniging wordt steeds meer als een afstemmingsplaats voor de besturen van de afdelingsverenigingen gezien en wordt daartoe de koepelvereniging of simpelweg ‘de koepel’ genoemd. Formeel statutair is er echter nog niets veranderd en doen wij allerlei dingen die niet in de statuten staan.
Verenigingsraad blijft bestaan
Om de huidige werkwijze vast te leggen opdat ieder weet wat zijn taken, bevoegdheden en mogelijkheden zijn en ook de buitenwereld van instanties en subsidiegevers
een juist beeld heeft is het nodig de statuten bij te stellen. In de Algemene Ledenvergadering heb ik de veranderingen die worden voorbereid toegelicht. Kort
gezegd: er vindt geen verandering van de huidige situatie plaats, maar de huidige situatie wordt vastgelegd in de statuten. Die worden zo bijgesteld dat de afdelingsverenigingen (voortaan lokale verenigingen
genoemd) sturend worden en de koepelvereniging de plaats wordt om af te stemmen,ondersteuning te bieden in zaken die beter gezamenlijk gedaan kunnen worden (administratie, PR en Communicatie) en zaken te organiseren waar we als lokale verenigingen samen moeten optrekken (welzijn, pensioenen ed). Omdat te doen wordt elke lokale vereniging lid van de koepelvereniging. Het bestuur van de koepelvereniging bestaat uit vertegenwoordigers uit de lokale verenigingen, uit elke
lokale vereniging één. De Verenigingsraad met vertegenwoordigers uit de lokale verenigingen blijft bestaan. De leden zijn géén lid meer van de koepelvereniging maar alleen lid van de lokale vereniging(en) van hun keuze. Op de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van de lokale verenigingen
zijn de leden hierover geïnformeerd, zodat zij zich eind 2019 of op de ALV van 2020 kunnen uitspreken over de herziene statuten, die dan in concept zullen zijn opgesteld.

terug naar inhoudsopgave

 

   Reiscommissie zoekt collega

De reiscommissie van PVGE-Best, die nu uit 6 personen bestaat, zoekt nog een collega erbij. Die iemand moet goed kunnen organiseren, improviseren en eens per 1 à 2 jaar een van de meerdaagse vakantiereizen gaan begeleiden. Interesse? Bel Cor van den Bosch op 06-50638128

 terug naar inhoudsopgave

 

  Krachtenbundeling

Hoe kunnen we senioren die dat nodig hebben een helpende hand bieden?
Veel PVGE-ers en zeker PVGE-vrijwilligers hebben regelmatig contact met andere leden, bijvoorbeeld in een club, op een reis of een ander evenement. Soms krijg je bij iemand het gevoel dat er iets niet goed is of dat hem of haar iets dwars zit. Signalen zijn als iemand vaker niet komt opdagen of in een gesprekje aangeeft te kampen met zijn gezondheid of met zijn situatie.
Om zicht te krijgen op de mensen die wat hulp kunnen gebruiken zijn we verleden jaar een project gestart, het project ‘Krachtenbundeling’. Doel is om zicht te krijgen op hulpvragen, zodat mensen die met een probleem zitten door een van onze ouderenadviseurs of de cliëntondersteuner de weg gewezen kan worden naar passende hulp. We doen het project binnen de Senioren Raad Best samen met de KBO. Het project heeft alle belangstelling van de Gemeente Best omdat de gemeentelijke hulpverleners en professionals wel hulp kunnen bieden, maar ze de mensen die hulp kunnen gebruiken vaak niet kunnen vinden.

Twintig PVGE-ers in Best hebben zich al een middagje ingezet om de workshop ‘Signaleren’ te volgen. Ze weten nu hoe je kunt zien of iemand hulp nodig heeft en bij wie ze terecht kunnen opdat degene die hulp nodig heeft de weg weet te vinden naar waar passende hulp geboden kan worden. Zo kunnen mensen geholpen worden, die last hebben van kleine ongemakken in mobiliteit of grotere problemen als eenzaamheid, misbruik of dementie.
Inmiddels is deze maand weer een nieuwe groep de workshop gaan volgen. Je krijgt daarin zicht hoe we in de vereniging bezig zijn, wie de contactpersonen zijn, hoe je hulpvraag herkent en waar je dat kunt melden. Het is dus niet een workshop om je voor te bereiden zelf de hulpvraag aan te pakken maar juist die door te geven aan de mensen die daarvoor staan opgesteld.
Als alle vrijwilligers en belangstellende leden deze workshop zouden volgen, zouden wellicht meer medeleden met problemen geholpen kunnen worden.

Als voorzitter van de PVGE-Best en namens het bestuur roep ik iedereen op om ons in het project te steunen. Begin volgend jaar houden wij weer een informatiebijeenkomst waarin we na ontvangst met koffie, thee en cake de opzet van het project vertellen en waarin wij willen bespreken hoe wij de hulpvraag zichtbaar kunnen krijgen en hoe wij een netwerk van vrijwilligers kunnen vormen om dat te doen. Als je een oproep krijgt, kom dan eens kijken wat het is. In de bijeenkomst zal vooral aandacht gegeven worden aan zaken die nu al direct belangrijk voor je zijn, zodat je weet wat er binnen onze vereniging gebeurt en wat je er zelf mee kunt. Als je dan al belangstelling hebt om ook daarna een middag de workshop te volgen kun je je er daar nog altijd voor opgeven.

Meer informatie? Bel Cor van den Bosch, 06 50638128

terug naar inhoudsopgave

 

  Hoe zit dat nu met al die soorten leden?

De PVGE in Best organiseert veel activiteiten – clubs, evenementen, reizen, etentjes, etc. Die zijn in eerste instantie voor de eigen leden bedoeld. Maar PVGE-Best wil zich ook graag openstellen voor anderen: voor leden van andere PVGE-afdelingen, leden van KBO-Best en ook voor niet-leden. Daarom kennen we binnen onze afdeling naast de gewone leden ook nog ‘gastleden’, ‘deelnemers’, ‘KBO-deelnemers’ en ‘introducees’. Maar hoe zit dat nu allemaal precies?
Wat zijn de verschillen tussen een gewoon lid, een gastlid, een deelnemer, een KBO-deelnemer en een introducee? Wilt u dat weten, lees dan dit artikel, want daarin wordt het haarfijn uitgelegd.

Een gewoon lid is iedereen die zich als lid van PVGE-Best heeft aangemeld. Dat zijn voornamelijk mensen uit Best en Oirschot, maar het kunnen ook mensen zijn van andere gemeentes. Gewone leden kunnen deelnemen aan alle clubs en alle activiteiten die PVGE-Best organiseert en zijn ook stemgerechtigd op ledenvergaderingen. Maar ook kan ieder lid van PVGE-Best meedoen aan activiteiten van de 7 andere PVGE-afdelingen (ook wel ‘lokale verenigingen’ genoemd) in Eindhoven, Nuenen, Veldhoven, Son en Breugel, Aalst/Waalre/Valkenswaard, Helmond en Geldrop/Mierlo. Elk gewoon lid betaalt jaarlijks de PVGE-contributie.

Een gastlid is iemand die gewoon lid is bij een andere PVGE-afdeling, maar zich bij ons ook nog eens heeft aangemeld als gastlid. Dat kost € 11,00 extra. Als gastlid van PVGE-Best is hij volledig gelijk­waardig aan een gewoon lid: kan dus ook aan alle activiteiten deelnemen, heeft stemrecht op ledenvergaderingen. Hij/zij ontvangt automatisch gratis al onze nieuwsbrieven en flitsen, maar als men de papieren nieuwsbrief bezorgd wil krijgen, dan kost dat € 15 per jaar extra (= verzendkosten). Je kunt van verschillende afdelingen gastlid zijn.

Een deelnemer is een PVGE-lid van een andere afdeling, die zich NIET bij ons als gastlid heeft gemeld. (Dat kan bijv. zijn omdat hij wil deelnemen aan maar één enkele activiteit of lid wil zijn van een club met geen of een lage clubcontributie). In principe kan hij aan al onze activiteiten meedoen, maar hij heeft geen stemrecht op onze vergaderingen. Onze nieuwsbrieven en flitsen kan hij op verzoek toegestuurd krijgen. Per email is dat gratis; in papiervorm kost het € 15 aan verzendkosten. De clubcontributie is voor een deelnemer € 2,50 hoger, en vaak ook de deelnamekosten bij andere activiteiten.

Een KBO-deelnemer is iemand van KBO-Best, die ook graag aan een of meer clubs of activiteiten van ons wil meedoen, zonder dat hij PVGE-lid is. Dat kan alleen voor díe clubs en activiteiten die voor KBO-leden zijn opengesteld (hierover beslist de clubcoach, resp. de evenementen- of reiscommissie). Net als bij deelnemers van PVGE kan ook een KBO-deelnemer onze nieuwsbrieven en -flitsen op verzoek gratis per mail toegestuurd krijgen en in papiervorm voor € 15. De clubcontributie is voor een KBO-lid
€ 2,50 hoger, en vaak ook de deelnamekosten bij andere activiteiten.

Tot slot een introducé. Dat is iemand die geen PVGE- of KBO-lid is, maar door een van onze leden of gastleden is uitgenodigd om eens een keer aan een activiteiteit, bijvoorbeeld een reis, mee te doen. Dat kan dan één keer. Daarna moet de introducé beslissen of hij/zij PVGE-lid wil wor­den of niet. De deelnamebijdrage van de introducé wordt geïnd bij degene die de introducé heeft aangemeld. Een introducé kan ook als niet-lid eenmalig mee, zonder door een PVGE-lid te zijn uitgenodigd. In dat geval komt hij bij inschrijving wel achteraan in de rij.

Kunt u het allemaal nog uit elkaar houden? Het is voor u nog eens overzichtelijk weergegeven in onderstaande tabel. Deze regels zijn door op de Algemene Ledenvergadering van 2018 vastgesteld met als ingangsdatum 1 januari 2019.

      Gewoon lid       Gastlid       Deelnemer  KBO-deelnemer   Introducé  
Ingeschreven als lid bij de Koepel X X X - -
Aangemeld als (gast)lid van PVGE-Best X X - - -
Heeft stemrecht op vergaderingen X X - - -
Kan aan elke activiteit meedoen? alle alle alle sommige*) sommige*)
€ 11 bijbetalen aan PVGE-contributie
- X - - -
Bijbetalen bij club / evenement / reis     X X X
Krijgt nieuwsbrieven en nieuwsflitsen automatisch automatisch op verzoek op verzoek -
Nieuwsbrief/flits via e-mail gratis gratis gratis gratis -
Nieuwsbrief/flits op papier in de bus gratis € 15 € 15 € 15 -

 

terug naar inhoudsopgave

 

  Foto's op de PVGE-website bekijken en downloaden

 Onze website best.pvge.nl staat boordevol foto’s van allerlei evenementen. Vaak kunt u die foto’s korte tijd na afloop van een evenement al bekijken. Zij geven een indruk van hoe het is geweest. Meestal vindt u die op de pagina "Evenementen foto's en verslagen". Maar ook bij bijvoorbeeld de Treinreisclub zijn foto's te vinden.

Snel de gemaakte foto’s bekijken
Op de website ziet u van een bepaald evenement steeds de eerste foto. Als u daarop 'klikt' opent u de fotoshow, waarin u vooruit kunt bladeren door rechts in de getoonde foto te 'klikken' en terug is links. U sluit de show af door de X rechts bovenin de foto te selecteren. Ook kunt u, met de boven de foto getoonde functies een 'slideshow' starten. De meeste van u zullen dat wel eens gedaan hebben. De anderen nodig ik van harte uit het eens te proberen

Het gaat hier om een selectie van de gemaakte foto's (max. 20 à 24). Ze zijn verkleind tot het formaat 800x533 (ongeveer 200 Kb). Dat doen we om ervoor te zorgen dat de website niet 'volloopt'. De originele foto's van een moderne digitale camera nemen nl. al gauw 20 tot 40 maal zoveel ruimte in beslag. Om afdrukken voor uzelf te maken is het kleine formaat niet erg geschikt. Daarom vindt u sinds kort bij een aantal evenementen onder de fotoshow een link opgenomen naar de originele foto's op Google Foto's.

Originele foto’s bekijken en downloaden
Kijk als voorbeeld eens bij het "Multicultureel feest". Direct onder de fotoshow staat: "Wilt u alle foto's van dit feest zien? Klik dan hier". En U weet, elke blauwe tekst is een link, waarop u kunt 'klikken'. Als u dat doet, opent u een album in Google Foto's. Daarin staan alle foto's naast en onder elkaar gerangschikt. U kunt normaal met de 'scroll-bar' omhoog en omlaag in deze lijst. Als u 'klikt' op een foto wordt die, net als in de show, in het groot getoond. Als u de cursor rechts in de foto beweegt verschijnt er rechts naast de foto een ">" waarmee u vooruit kunt bladeren, links zit terug.

Rechts bovenin toont Google nog een aantal functies die u kunt kiezen. 1. Met het 'hartje' geeft u aan dat u de foto leuk vindt (''liken"). 2. Met het loepje kunt u inzoomen. 3. De 'i' geeft informatie, zoals wanneer de foto gemaakt is en met wat voor camera. Achter het symbool dat helemaal rechts staat (drie puntjes boven elkaar) zitten nog twee handige functies verscholen: 4. De "Diavoorstelling", die alle foto's in volgorde laat zien op volledig scherm en 5. "Downloaden", waarmee u de betreffende foto naar uw eigen PC kunt halen. Helemaal links van de foto staat nog een "pijltje naar links", waarmee u terug kunt naar het beginscherm. Mocht u er met bovenstaande uitleg niet uitkomen, vraag dan iemand die meer thuis is op de PC om u even te helpen. Ook de fotoclub maakt trouwens gebruik van Google Foto voor het tonen van haar mooiste foto's.

Privacybescherming
Tot slot nog een heel andere opmerking over de foto's die gemaakt worden van onze activiteiten. Komt u op onze website een foto tegen waar u bezwaar tegen hebt, laat dat ons dan weten, dan doen wij ons best hem er snel af te halen.

terug naar inhoudsopgave

 

  Wees welkom, kom genieten, vier uw leven!

De meeste mensen die ergens nieuw komen vinden het fijn als ze dan persoonlijk welkom worden geheten. Voor de PVGE wil De Handreyking dit op zich gaan nemen. Daarvoor willen we een nieuwe commissie in het leven roepen waarvoor we u nodig hebben! Draagt u de PVGE een warm hart toe? Wilt u dit met onze nieuwe leden delen? Dan kunt u zich aanmelden voor de  welkomstcommissie bij: Annelies Berende tel. 06-36514118

terug naar inhoudsopgave

 

   Boekjes Molentocht en Kastelentocht

Wat is er mooier in het voorjaar dan een tocht door het groene Brabantse landschap? En het allermooist is dan een tocht langs molens of kastelen in de omgeving.Wist u dat er in de omgeving van Best maar liefst 8 kastelen staan binnen een straal van 25 kilometer? En niet minder dan 20 molens? Zojuist zijn er twee boekjes verschenen, waarmee u ze allemaal kunt bekijken en bezoeken: Kastelentocht rondom Best, Molentocht rondom Best.

De Nationale Molendag (12 en 13 mei) en de Nationale Dag van het Kasteel (21 mei) zijn bij uitstek geschikt om deze bijzondere historische elementen in het Brabantse landschap te bezoeken. Alle molens draaien dan en je kunt ze bekijken van onder tot boven. Ook alle kastelen hebben hun deuren dan geopend en bij de meeste wordt er iets georganiseerd.

Beide boekjes zijn ca. 40 pagina’s dik en rijkelijk geïllustreerd. John Peeters heeft als auteur elke molen en elk kasteel bezocht en uitgebreid beschreven. Hij heeft mooie routes uitgestippeld, die je in één of meerdere dagen kunt afleggen. Voor de molentocht is er een westelijke en een oostelijke route; voor de kastelentocht een noordelijke en oostelijke. Af te leggen per auto of nog beter: op de fiets. Mensen met beperkingen kunnen de tochten ook afleggen op een duofiets of riksja – te verkrijgen bij Archipel Kanidas.

Als je beide boekjes doorneemt valt je op dat al die molens en alle kastelen zo anders zijn en iets geheel eigens hebben: zowel qua uiterlijk, interieur, geschiedenis en ook hoe ze hedentendage gebruikt worden. Zo is het ene kasteel romantisch, de ander toegespitst op trouwfeesten (Henckenshage. Maurick), de ander is een museum (Helmond) of organiseert kunstexposities (Haaren), weer een ander is een stemmige stilteplek (Stapelen) of een centrum van allerlei culturele en sociale activiteiten (Geldrop, Heeswijk) en er is zelfs een ‘ecologisch kasteel’: (Croy bij Aarle-Rixtel). Ook de molens zijn heel anders: stellingmolens, (Best, Oirschot, Oisterwijk, Oerle), beltmolens (Nuenen, Lieshout, Hilvarenbeek, Geldrop), standerdmolen (Moergestel), watermolens (Spoordonk, Hooydonk, Nuenen, Eindhoven) en zelfs een gecombineerde wind/watermolen (Kilsdonk). Allemaal te bezoeken!. Beide boekjes worden uitgegeven door stichting Avondje-uit, oorspronkelijk bedoeld voor de gasten en vrijwilligers van Avondje-Uit, maar nu dus voor iedereen die van iets moois houdt. Ze zijn verkrijgbaar voor € 2,00 bij de CultuurSpoor Best (bibliotheek), de Bruna winkel in de Boterhoek en de Plus-boekwinkel in winkelcentrum Heivelden.

terug naar inhoudsopgave

 

Wie wil er graag handwerken ??

Bij onze PVGE-Best willen we binnenkort een nieuwe club starten, de Handwerkclub. Een van onze nieuwe leden, Esther van de Vijfeijke, heeft daartoe het initiatief genomen. Zij wil een club oprichten waarin de leden in ieder geval hun hart kunnen ophalen aan breien, haken en borduren. Op welke dag van de week dat gaat gebeuren en op welke tijden wil zij laten afhangen van de belangstelling. Dus als u mee wilt doen meldt u dan bij haar met een email. En geef in de email uw naam op en welke dagen en tijden uw voorkeur hebben. Zij neemt dan contact met u op.

terug naar inhoudsopgave

 

 Verslag Algemene Leden Vergadering

Grote opkomst jaarvergadering in ’t Tejaterke

Op 26 januari werd in ’t Tejaterke de jaarvergadering van PVGE Best gehouden.
Voorzitter Cor van den Bosch opende omstreeks 14.00 uur de vergadering en heette alle aanwezigen hartelijk welkom.
Nadat de voorzitter de overleden leden had herdacht en met name stil had gestaan bij het overlijden van Dick Grooters, medeoprichter van PVGE-Best, werd door secretaris Christ Tunders het jaarverslag voorgelezen.
In 2017 is de vereniging gegroeid naar 1169 leden en zijn er 2 nieuwe clubs bijgekomen, een Nordic Walking fitnessclub en een 2e Yogaclub. Dat betekent dat we nu 27 clubs in onze vereniging hebben. Een aantal clubs zijn in oprichting, te weten een handwerkclub, een mondharmonicaclub en een schaakclub.
Ook aan evenementen ontbrak het in 2017 niet. De leden van de Evenementencommissie wisten ons gemiddeld minstens 2x per maand te verrassen met allerlei mooie activiteiten.

Vervolgens deed penningmeester Gerdie van Daal de financiële stand van zaken uit de doeken en hieruit bleek dat 2017 ook financieel succesvol is verlopen.
Cor van den Bosch besprak daarna het loslaten van de postcode indeling voor het lidmaatschap en de consequenties daarvan.
Trees Brands prees namens de kascommissie de penningmeester en assistent Betty Kon voor de uitstekende boekhouding, waarna door de leden aan het bestuur decharge werd verleend.
Wim Mercx, 3 jaar lid van de kascommissie, trad af en is opgevolgd door Jaap Verduyn. Ook Piet Meinster had aangegeven terug te treden uit de kascommissie waarna Hans van Bekkum zich in de vergadering spontaan aanmeldde en werd benoemd.
Nog voor de pauze werd door Ans Smits verslag gedaan vanuit de Verenigingsraad.
Pierre van Hoof heeft te kennen gegeven dat hij, vanwege gezondheidsredenen, stopt als afgevaardigde in de Verenigingsraad. De voorzitter gaf aan Mat de Vaan zich als zijn vervanger had aangemeld en deze werd vervolgens benoemd als nieuw VR-lid.
Na de pauze kwamen de leuke zaken aan bod. Het ´Schouderklopje´ werd uitgereikt aan Truus Bot, Ria van de Waardenburg en Hans van Bekkum voor hun jarenlange bijdrage aan de vereniging.
Vervolgens sprak onze voorzitter, Cor van den Bosch, in zijn jaarrede over de stand van zaken binnen de verenigingen wat er voor 2018 in het vooruitzicht staat. Naast de hoop dat de vereniging verder zal groeien, zullen er weer mooie evenementen en reizen worden aangeboden en zal de samenwerking met de KBO in 2018 verder worden uitgebreid. Ook zal er uitbouw van Belangenbehartiging plaats vinden in met name een vervolg op het TOM-project en het project ‘Krachtenbundeling’. Eveneens zal er in diverse projecten aandacht worden besteed aan dementie. Verder werd door de voorzitter ingegaan op het Quo Vadis project van de Koepel over de toekomst van de PVGE.
De voorzitter benadrukte nog maar eens dat de vereniging niet kan bestaan zonder zijn vrijwilligers en dat het bestuur nog op zoek is naar een 2e webmaster, medehelpers voor de Evenementencommissie bij evenementen, mensen die ervaring en/of feeling hebben met archiefopbouw, want sinds de oprichting van de vereniging is het archief dermate gegroeid dat behoefte is aan ordening of digitalisering hiervan. Dus mensen, meld u aan.
Na alle vrijwilligers nog eens bedankt te hebben voor hun inzet en bijdrage aan de vereniging besloot hij zijn jaarrede met allen de beste wensen voor 2018 toe te wensen.

Daarna stond de bestuurssamenstelling op de agenda. Johan Callens trad af omdat hij de maximale zittingsduur van 9 jaar had volgemaakt. Als opvolger van Johan werd door het bestuur Toos de Groen voorgedragen als bestuurslid. Door de leden werd zij als zodanig benoemd. Chris Geerts stelde zich herkiesbaar als bestuurslid. Door de aanwezige leden werd hij voor een 2e periode benoemd.

Het Huishoudelijk Reglement is op een aantal punten gewijzigd, ze zijn aan de vergadering voorgelegd en door de leden vastgesteld.

Tenslotte werden Johan Callens en Pierre van Hoof op voordracht van het bestuur en namens de leden benoemd tot Lid van Verdienste. Helaas was Pierre niet aanwezig en werd vervolgens aan Johan de zilveren speld opgespeld en een oorkonde uitgereikt. Pierre zal door het bestuur bezocht worden om hem de speld en oorkonde alsnog uit te reiken.
Nico Vrijenhoek sprak Johan Callens namens de SeniorenRaadBest, waarin Johan als bestuurslid van de PVGE-Best zitting had toe, en bedankte hem voor zijn professionele inzet. Johan op zijn beurt bedankte voor de lovende woorden en voor het vertrouwen dat men al die jaren in hem heeft gehad.

In de rondvraag werden nog enkele interessante suggesties aangedragen voor de Evenementen-commissie en dat er nog een potentiȇle groei van het aantal leden mogelijk is door meer mensen uit Oirschot en omstreken te benaderen.
Verder werd voorgesteld om leden die bij hun club met een contributieverhoging te maken hebben, de mogelijkheid moeten krijgen hun lidmaatschap ná 1 december op te zeggen. De voorzitter zegde de vergadering toe de voorstellen in het bestuur te bespreken.

Voorzitter Cor van den Bosch sloot vervolgens de vergadering en bedankte alle aanwezigen voor hun komst. In de foyer was na afloop nog de mogelijkheid gezellig met elkaar na te praten.

terug naar inhoudsopgave

 

  Verhinderd. En dan?

Opkomende vermoeidheid, kinderen die onverwacht op bezoek komen, huisgenoot die zich onwel voelt, er zijn allerlei redenen waarom je een evenement waar je graag naartoe wilt en waarvoor je je hebt opgegeven toch aan je neus voorbij moet laten gaan. Jammer. Of: er is die avond net ook iets anders te doen wat je toch veel interessanter of gezelliger vindt dan die PVGE-activiteit waarvoor je je had ingeschreven. En je kiest voor wat je het leukste vindt. Of..... gewoon vergeten! Te laat in je agenda gekeken. Het kan iedereen overkomen. Maar vervelend is het wel voor degenen die dat evenement georganiseerd heeft en op je heeft gerekend.

Het komt de laatste tijd steeds vaker voor. Dat mensen op het laatste moment verhinderd zijn. Dat is nog niet erg, als zij het maar laten weten. Maar het komt ook steeds vaker voor dat mensen zonder afmelding gewoon wegblijven. Ook voor activiteiten waarvoor ze al betaald hebben. Voor de organisatoren is dat vervelend, want ze zijn in het ongewisse of je nu te laat bent of helemaal niet komt. Als er geen bericht van verhindering is doorgegeven kan het betaalde of ingehouden bedrag ook niet worden  teruggevorderd. Daarom een vriendelijke maar dringend verzoek aan iedereen: Als je niet kunt komen, meld je dan af.
Meld je af bij degene waar je je ook hebt opgegeven. Het liefst telefonisch. Maar als er niet wordt opgenomen, dan per email. Doen. Dus: verhinderd? Dan afmelden! Alvast vriendelijk bedankt.

terug naar inhoudsopgave

 

  Diverse clubs nodigen u uit

Kaartenmakersclub heeft er graag nieuwe leden bij
KaartmakersDe Kaartenmakersclub bestaat nu al ruim 13 jaar. We zijn een enthousiaste club en maken mooie kaarten. Allerlei soorten kaarten komen aan bod: felicitaties, condoleances, beterschap, of gewoon zomaar een leuke kaart. Meestal eenmaal per maand wordt er een workshop gegeven. Er is een stansmachine en stansen aanwezig op de club. Voor de kosten hoef je het niet te laten die zijn € 25,00 per jaar. We zitten in de Kadans elke 2e en 4e woensdag van de maand zaal Kraaihei.
We hebben 10 heel enthousiaste leden en er kunnen nog nieuwe leden bij. Dus kom eens een kijkje nemen op onze gezellige club. Informatie: Hanny van Laarhoven, tel. 0499-399266 of 06-51912743, of via e-mail

Ook zo genoten van de expositie van de Maandag Schildersclub?
SchildersVan half juni tot eind augustus heeft u schilderijen kunnen bewonderen die zijn gemaakt door de leden van de maandag schildersclub, in het nieuwe gebouw Nazareth van de Archipel Zorggroep.
En wat nou zo leuk is? Deze schildersclub heeft weer ruimte om nieuwe leden te ontvangen.
Of u nog niet, of nog maar net, bent gestart met schilderen, of u al veel ervaring heeft op dat gebied, iedereen is van harte welkom. De leden van deze club helpen elkaar om meer bedreven te worden in de schilderkunst. Als u de expositie bezocht heeft zult u zeker beamen dat deze aanpak resultaat heeft.
De club schildert wekelijks op maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in Buurthuis Kadans, zaal Gaspeldoorn. Heeft u interesse? Loop daar dan eens binnen en Jolien Wiertz, de clubcoach, kan u verder van alle informatie voorzien. U kunt haar ook bellen op 0499-330044 of mailen

Het PVGE zangkoor heeft nog een plaats voor U !
ZangkoorHet PVGE koor van Best zoekt nog nieuwe leden voor hun 57 leden tellend koor. De voorkeur gaat uit naar alten en tenoren. Het is een projectkoor. We repeteren op de woensdagochtend. Dit jaar repeteren we voor de kerstviering van de PVGE vanaf 1 november t/m 13 december, dus 7 keer.
Dus: zingt u graag? Bel of mail dan voor meer informatie!
Rien van Hoppe, tel. 0499-311040 of via dit emailadres

 

Al eens gewandeld over de hangbrug over de Beerze?

Wandelclub

Op donderdagochtend 7 september heeft de wandelclub een speciale wandeling gemaakt die door Frans Geurts - één van onze enthousiaste medewandelaars - is uitgestippeld. Met auto’s zijn we naar de H. Eik in Oirschot gereden om daar een mooie route te lopen. De foto is geno­men op de hangbrug aldaar. Na de koffiestop bij de Spoordonkse watermolen hebben we nog een ommetje langs de Beerze gelopen. Het weer en de stemming zat er goed in. Binnen de afgesproken tijd waren we weer terug bij ons startpunt in Best.
Wie belangstelling heeft om mee te wandelen is van harte welkom. Er kan altijd een keer voor proef meegewandeld worden. Wij starten elke donderdagmorgen om precies 9 uur vanaf gebouw 'De Voeg', Springtouw 2 in Best. De wandelingen zijn meestal tussen de 8 en 10 km lang en in de bossen tussen Best en Son. De koffiepauze is na ongeveer 5 kwartier. Gewoon doen!!
Voor verdere inlichtingen: zie de website van PVGE Best: best.pvge.nl/clubs-best/wandelclub.

Wist u dat muziek heel goed is voor het brein.....
.... en dat wij graag zien dat nog meer muzikanten bij ons, het PVGE orkest Bestse Klanken, mee komen spelen?
OrkestAlweer drie optredens hebben wij verzorgd met veel plezier en met goede reacties. En met de Kerstviering doen we ook weer mee. Wij repeteren in de Vlinderhei, elke donderdagmorgen van half 10 tot half 12. Om een keer naar ons te komen luisteren, neemt u contact op met de clubcoach Trees Brands: treesbrands@gmail.com of tel. 395829.

terug naar inhoudsopgave

 

  Wie kan er mondharmonica spelen?

Oproep!! Wie kan er op de mondharmonica spelen en wil dit weer gaan doen in een klein groepje?
Veel senioren, babyboomers, hebben in hun jonge jaren mondharmonica leren spelen. Zo af en toe komt bij sommigen dit instrument nog uit de kast bij de verjaardag van bijv. hun kleinkind. Zo was het ook bij mij, maar sinds kort speel ik weer intensiever en heb hier veel plezier in. Ik speel in een club van 14 leden in Oirschot en mijn spel gaat hoorbaar vooruit.

Het lijkt mij leuk om binnen de PVGE een mondharmonicaclubje op te richten. Vier of vijf spelers plus een gitarist en een bescheiden drummer is al genoeg. Wie vindt dit een goed idee en wil er meedoen?
Laat het me weten en we gaan zien hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Adrie Brands tel; 0499-395829 of via email

terug naar inhoudsopgave

 

  Schaakclub in oprichting

Voor iedereen die graag eens een partijtje schaak speelt willen wij een schaakclub oprichten. Op dit moment zijn we met vier deelnemers (1 dame en 3 heren) en spelen we om toerbeurt bij iemand thuis., meestal op dinsdag- of maandagavond. Als er meer leden komen, willen we een vaste speeldatum afspreken, bijv. iedere laatste dinsdag van de maand. Het spelniveau is van beginners- tot liefhebbersniveau. Zo lang we geen onkosten maken, vragen we geen contributie.
Graag willen we onze club uitbreiden met nieuwe leden. Zin om eens een keer mee te spelen om te zien of het u bevalt? U hebt daarvoor geen eigen bord, schaakstukken en/of klok nodig, maar handig zou het wel zijn. Informatie kunt u krijgen bij Will van Doorn op telnr. 0499-391689 of via e-mail

 terug naar inhoudsopgave

 

  Oproep van ZangGroep BestLeuk

Onze zanggroep heeft dringend behoefte aan een 2e accordeonist. Als Walther een keer niet kan, zitten we zonder muziek, dat vinden we jammer. Ook is het gezelliger om met 2 muzikanten te zijn. Frans Janssens heeft het accordeon spelen bij BestLeuk jammer genoeg moeten opgeven. Wij zingen elke eerste dinsdagmiddag van de maand en hebben slechts enkele optredens per jaar.
Bel voor meer informatie naar Ton van der Steen op tel.nr. 0499-396098.

 terug naar inhoudsopgave

 

     Hoe krijg je de zorg die je nodig hebt?

Hieronder volgt een relaas uit de krant van een verpleegkundige achter een telefonische helpdesk die dagelijk ervaart hoe moeilijk het is de juiste hulp te organiseren voor oudere mensen die plotseling iets overkomen is.
“De tijd dat de AWBZ voor elke zorgvraag, plus de financiering ervan, een oplossing bood ligt achter ons. Ouderen zijn nu zelf verantwoordelijk voor hun zorg. Kan een mantelzorger thuis of in de buurt de zorg leveren die nodig is? Dat is de eerste vraag. Zo niet dan volgt er een heel circus aan indicatie­stellingen en zorgzwaartebepaling voor Wmo, Zvw en/of Wlz door verschillende instanties. Vooral voor hoogbejaarden is dat een hele tour. Vaak kan een klein incident tot gevolg hebben dat men volledig afhankelijk wordt van hulp. Als je zelf je stoel of bed niet meer uit kunt komen is het toilet altijd ver weg. En als er meer uren huishoudelijke hulp nodig zijn, is dat niet zo 1-2-3 geregeld en zie je het huis langzaam vervuilen. Vooral bij hoogbejaarden met gecompliceerde zorgvragen zie je vaak dat niet de patiënt centraal staat, maar de administratieve handelingen en procedures. Dat is ook vaak als er na het ontslag uit het ziekenhuis van een alleenstaande oudere ergens een plek gevonden moet worden voor verdere verzorging.”
Gelukkig hebben we in Best een cliëntondersteuner, bij wie je kunt aankloppen als het niet loopt zoals je zelf wilt: Annelies Berende (tel. 329070).

terug naar inhoudsopgave

 

 Problemen bij het inschrijven voor een evenement

SpamDe evenementencommissie heeft de laatste tijd in toenemende mate geconstateerd, dat mensen denken, dat zij zich correct hebben ingeschreven voor een evenement, maar dat achteraf blijkt dat dit onjuist is. Daarom nemen wij hier nog eens de twee belangrijkste problemen door. ::

A. Inschrijven via de website

In het onderste deel van het aanmeldingsformulier op de website ziet u het volgende:

Tik de cijfers in die u hier ziet(*)  Spamcode

U moet deze 4-cijferige code overtypen in het lege omlijnde vakje ernaast. Dat is nodig om te voorkomen dat hinderlijke spam-programma's proberen in te breken. Als u de cijfercode hebt ingetypt, moet u NIET op Enter drukken en ook NIET op Refresh klikken. U moet dan naar beneden gaan en op “Verzenden” klikken.
Krijgt u echter het rode bericht “Ongeldige code ingevoerd”, dan moet u wél op Refresh (Engels voor “ververs”) klikken – dan verschijnt er namelijk een nieuwe, andere cijfercode en kunt u het nog eens proberen deze goed over te typen. Bedankt voor uw medewerking!

Opmerking: Op het formulier staat ook verderop “Akkoord met incasso JA”. Dat betekent dat u akkoord gaat met de automatische incasso van het bedrag voor dit evenement. U hoeft niet op JA te klikken. U klikt gewoon op “Verzenden”. (Verzenden zal echter niet lukken als u het vakje voor de cijfercode leeg gelaten hebt). Als u echter niet akkoord gaat – bijvoorbeeld omdat u zich ergens heeft vergist, kunt u niet NEE kiezen, Dan moet u eerst de fout verbeteren in de ingevoerde gegevens en dan pas verzenden. Of u klikt op de rode knop 'Invoer wissen' en begint weer van voren af aan.

Belangrijk: Na “Verzenden” krijgt u altijd direct in uw mailbox het bericht “Dank voor uw inschrijving” .
Ga dus naar uw inbox en check of dit bericht er inderdaad in staat of dat het er weldra in komt. Is dat niet het geval, dan is er toch ergens iets fout gegaan met de inschrijving. U moet zich dan weer gewoon opnieuw inschrijven.

B. Inschrijven via het papieren inschrijfformulier

Het komt nogal eens voor, dat mensen op het papieren inschrijvingsformulier schrijven: “Ik kom met mijn vriendin of met z'n drieën”. Dat kunnen wij zo echter niet verwerken en ook niet incasseren. U kunt namelijk alleen voor uzelf en voor uw partner toestemming geven voor een incasso van uw eigen IBAN-bankrekening, maar niet voor anderen. Die moeten dus zelf ook een inschrijfformulier met het eigen (juiste) IBAN bankrekeningnummer invullen en inleveren!

terug naar inhoudsopgave

 Rijbewijskeuring

U kunt in Best terecht bij: Huisartspraktijk F.A. Wittkämper, Tamboer 20. Haar tarief is € 37,00. Tel. 0499 -23 20 20. Patiënten van Dr. Wittkämper worden verwezen naar de andere huisarts die vrijdags werkzaam is binnen deze praktijk: Dr. Castel.

terug naar inhoudsopgave