PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

In deze rubriek vindt u berichten die niet vanuit een van onze activiteiten of het bestuur komen, m.a.w. berichten die niet van PGVE Best zijn, maar die we dermate belangrijk vinden dat we ze u niet willen onthouden.
Omdat het er langzamerhand steeds meer worden volgt hieronder eerst een overzicht met links naar de verschillende onderwerpen:

   Lang en veilig thuis blijven wonen

Tijdens de lezing van de seniorenraad van 3 april j.l. is een boekje met tip uitgedeeld aan de aanwezigen. Kon u niet aanwezig zijn en bent u toch geïnteresseerd, dan kunt u het boekje hier als pdf vinden.

   Groencursus IVN

Wilt u de natuur in en rondom Best eens beter leren kennen? Meer gaan zien in de bossen, de heidegebieden, in en rond de vennen en beken, en op het boerenplatteland? De verschillende gezichten van de natuur dicht bij huis? Dan is de Groencursus ‘De 4 Seizoenen’ van IVN Best een echte aanrader.
Het werkt als volgt. De cursus van één jaar bestaat uit 4 blokken: ieder seizoen volg je 3 lesavonden en loop je 2 excursies door de natuur in en rondom Best. Op de lesavonden wordt steeds een geïllustreerde inleiding gegeven en een aantal kleine, praktische opdrachten, die de basis vormen voor de excursies die erop volgen. Je leert zo over een jaar verspreid 8 verschillende natuurgebieden in en om Best goed kennen en zult er tal van nieuwe ontdekkingen doen.
De lessen zijn op de donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in ‘t Tejaterke. De excursie zaterdagsmorgens van 9.30 tot 12.00 uur. Het maximal aantal deelnemers in elk seizoen is 30. De kosten bedragen: €30,00 per seizoen; bent u al IVN-lid dan is het €15,00.
De komende zomercursus start op donderdag 23 mei, de herfstcursus op 12 september en de wintercursus op 14 november. Inschrijven doe je via de website van IVN Best. Daar vind je ook nog andere speciale cursussen en diverse groepswandeltochten in Best en omgeving.

'Beste Opa's en oma's'

In ‘t Tejaterke kunt u op donderdag 18 april getuige zijn van een speciale voorstelling, gegeven door leerlingen van het Heerbeeckcollege, samen met hun opa’s en oma’s. De voorstelling “Beste Opa’s en Oma’s” wordt nu al voor het 4e jaar gegeven, in de aula van het Heerbeeckcollege. Leerlingen spelen daarin samen met opa’s en oma’s een zelfbedacht toneelspel, elk jaar over een ander onderwerp, maar steeds is het een reis door het verleden en het heden. En het gaat over een onderwerp dat mensen van beide generaties raakt. De voorstelling wordt meerdere keren uitgevoerd: voor de leerlingen van het Heerbeeckcollege en voor alle opa’s en oma’s in Best.
Dit jaar gaat het over dementie, wat prachtig aansluit om van Best een dementie-vriendelijke gemeente te maken. Naast opa’s en oma’s spelen nu ook echte ervaringsdeskundigen mee, mantelzorgers en medewerkers uit de ouderenzorg, onder leiding van regisseur Michèle Rijzewijk. Verhalen over de jeugd, ouder worden, het verschil in generaties en de moeilijke, maar ook grappige situaties die ontstaan door dementie, worden op eigentijdse manier aan elkaar geregen en afgewisseld met mooie beelden en muziek. Het resultaat is een vlotte en ontroerende voorstelling, waarbij leeftijd er niet meer toe doet. In februari is de voorstelling al gespeeld in ‘t Heerbeckcollege zelf. Op 18 april is er in ‘t Tejaterke voor alle opa’s en oma’s in Best een reprise. De kaarten kosten €3,00 per stuk, online te bestellen per e-mail bij
ine-meijer@hotmail.nl en te betalen op de dag van de uitvoering. De voorstelling duurt ongeveer een uur.

  Meezingconcert Matthäus

Een bijzondere uitvoering van de Matthäus in Eindhoven: een meezingconcert op palmzondag 14 april.
U kunt dan met het Philipskoor en met vele andere aanwezigen de mooiste delen uit de Matthäus meezingen. Daarvoor is het niet nodig over een jarenlange koorervaring te beschikken. Wel moet u ‘s morgens om 9.30 al aanwezig zijn. Van 10.00 tot 17.00 uur wordt er dan serieus geoefend en beleeft u, hoe de muziek groeit en steeds mooier wordt. Hiervoor moet u zich vóór 10 april aanmelden op:  www.muziekgebouweindhoven.nl/nl/agenda/1448//Meezing_Matthaus_Passion/
Het concert zelf begint om 18.30 uur. Deelname aan het Meezingconcert kost €25,-. Op het aanmeldformulier kunt u ook de kaartjes bestellen voor familie of vrienden, die ‘s avonds willen komen meeluisteren.

   Lidwinaconcert "Op weg naar Pasen"

Op 13 april komt het Eindhovens Gemengd koor ‘De Roostenzangers’ met een strijkersensemble. naar Best voor een stemmig concert ‘Op weg naar Pasen’. Het concert maakt deel uit van de reeks klassieke Lidwinaconcerten. Het concert begint met het lied ‘Eine feste Burg ist unser Gott, gevolgd door een 5-stemmig motet ‘Die mit Tränen säen’. Daarna hoort u de bekende koraal ‘Jesu bleibet meine Freude’ van Bach en speelt het ensemble als intermezzo ‘Air’, ook van Bach. Uit de passiecantate ‘Der Tod Jesu’ volgen enkele koren en koralen. Het concert wordt afgesloten met Luthers vredeswens ‘Verleih uns Frieden’ van Mendelssohn.
Het concert duurt een uur en begint om 19.30. De kerk is al open om 19.00 uur. De toegang van dit Lidwinaconcert is gratis, maar u kunt na het concert een vrijwillige bijdrage achterlaten. Meer informatie vindt u op www.roostenzangers.dse.nl en www.lidwinaconcerten.nl

The Passion 16 en 17 april

U wordt van harte uitgenodigd voor een special gebeuren dat op dinsdag 16 april en woensdag 17 april 2019 zal plaatsvinden in Best. Dan zal van 19.30 uur tot 21.00 uur het projectkoor SOL (Singing Out Loud) in de Lidwinakerk een uitvoering geven van The Passion , een muzikale weergave van
het Paasverhaal Het Projectkoor SOL zal dan voor de tweede keer iets moois en waardevols tot stand brengen, samen met zangers van vijf uiteenlopende zanggroepen in Best, te weten Barbershopkoor BestVoices, Batico, Gemengd Koor Best, Gouden Appeltjes en Sing4you.
Voor een goed doel: Doelstelling van projectkoor SOL is om door samen te zingen en muziek te maken de saamhorigheid in de samenleving te versterken.
Zij willen dit evenement graag organiseren voor een goed doel: voor de minder zelfredzame mensen in de Bestse samenleving. Het is fijn als men elkaar bij de Passion kan ontmoeten en samen een fijne avond kan beleven. Iedereen is welkom. SOL nodigt in het bijzonder de mensen uit
die minder zelfredzaam zijn, om samen met hun familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers dit gebeuren te beleven. Het binnengekomen
geld zal besteed worden aan een goed doel: de aanschaf van een interactief zorginstrument ‘de CRDL’ (spreek uit: de creddel’). Dat wil Teun Toebes van Stichting ‘Steun en Toeverlaat’ in zorgcentrum Nazareth gaan gebruiken om oudere mensen beter te laten communiceren.
Meer informatie over The Passion Best 2019 kunt u krijgen bij Fien van de Rijt (0499-395475 of fien65@outlook.com) en Petra Mocking (petra.mocking@onsbrabantnet.nl).
De entree voor dit evenement is gratis. U moet zich wel van tevoren aanmelden, en wel vóór 23 februari. Hoe eerder hoe beter. Stuur daarvoor een email met het gewenste aantal kaartjes naar: fien65@outlook.com of petramocking@onsbrabantnet.nl of monique.schippers@onsbrabantnet.nl.

De kaartjes zullen in de week van 8 april bij u thuis worden bezorgd.
De deuren van de Lidwinakerk zijn al vanaf 18.45 uur open en u kunt een kopje koffie/thee verkrijgen tegen betaling van €1,50.
De uitvoering begint om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. De heer Ubachs, burgemeester van Best zal de avond openen.

terug naar inhoudsopgave

   Riksja en duofietsseizoen weer geopend

Het is weer lente, en dus op vele dagen mooi weer voor het maken van een tochtje door Best en zijn natuurrijke omgeving op de duofiets of riksja. Zo’n tochtje is er speciaal voor mensen die niet meer op eigen fiets de omgeving kunnen verkennen. Op de riksja zit je prinsheerlijk met z’n tweeën op een voorbank. (met zachte vering en een gordel) en kun je samen genieten van alles om je heen.
De tocht op de riksja en duofiets begint vanaf je eigen huis, waar je wordt opgehaald. Je kunt kiezen uit verschillende routes, bijvoorbeeld door de natuur van de Mortelen met herberg De Schutskuil als bestemming, waar je koffie/thee gaat drinken met iets lekkers. Onderweg rij je over bospaden en rustige wegen langs boerderijen, koeien en lama’s. Een andere geliefde bestemming is de Heilige Eik, waar je een kaars je kunt opsteken in de O.L.V.kapel en verder door kunt fietsen naar de Spoordonkse watermolen. Heel mooi is ook een tochtje naar kasteel Henckenshage in Sint Oedenrode.
Meld je voor een tocht een dag of meer van tevoren aan bij Archipel Nazareth (0499-362601) of bij de riksjef Henri Berende (06-24674732).
Een tocht kost € 7,50, hoe ver en hoe lang het ook mag duren.

terug naar inhoudsopgave

   Blazerklas voor (volwassen) beginners

Ben je net met pensioen of op weg daar naartoe, en heb je altijd wel al een instrument willen bespelen? En heb je er nu tijd voor en zin in? Dan heeft de plaatselijke harmonie St.Caecilia iets moois voor je in de aanbieding: een Blazersklas voor volwassen beginners.
Het is dus niet bedoeld voor de jeugd maar speciaal voor volwassenen. Ook senioren zijn zeer welkom. Je hoeft zelf nog geen instrument te hebben, want daar zorgt de harmonie voor. Je leert het notenschrift kennen en het instrument bespelen. Dat kan een klarinet, saxofoon, trompet, hoorn,
trombone, tuba of dwarsfluit zijn. Verder verplicht het tot niets. De cursus bestaat uit 10 repetitieavonden op de maandagavond van een uur: van 20.45 tot 21.45 uur. Het is
in de basisschool aan de L.Jansenstraat 5, tegenover de Aldi.
De 10 lessen kosten samen € 100 (inclusief instrument in bruikleen en een cursusboek) .Je kunt je aanmelden voor de Blazersklas voor volwassenen via de website: www.caeciliabest.nl > orkesten > blazersklas voor volwassenen.
Ben er snel bij, want de cursus start in april.

terug naar inhoudsopgave

   Wegwijzer Mantelzorgers in Best en omgeving

Bent u mantelzorger voor uw naaste, maar hebt u nog niet eerder een beroep hoeven te doen op informele -en/of formele zorg voor mensen in uw situatie? Weet dan dat er onlangs een ‘Wegwijzer Mantelzorg Best en omgeving’ is uitgebracht door WBO, verkrijgbaar aan de balie van Bestwijzer. U vindt daarin allerlei mogelijkheden om als mantelzorger ondersteund en ontlast te worden. Denk aan de Vrijwillige Thuiszorg, Vervangende zorg, Dagbesteding, Zorg-boederijen en logeren in een zorghotel, de Mezzo Mantelzorglijn, telefonische hulpdienst Sensoor, mantelzorgondersteuning bij psychische problemen en bij mensen met dementie. Ook zijn er zelfhulpgroepen, maaltijdenservice, klushulp en andere diensten om u werk uit handen te nemen. In Best verzorgt WBO in opdracht van de gemeente de voorlichting aan mantelzorgers en bemiddeling bij mantelzorgondersteuning.
U kunt aankloppen bij het WBO steunpunt mantelzorg in Bestwijzer, bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur. Meld u aan de balie van Bestwijzer of bel 0499-770110. Men heeft daar een luisterend oor voor uw zorgen. In een persoonlijk gesprek komt u te weten wat de risico’s zijn voor overbelasting en hoe uw zorgen vertaald kunnen worden naar passende oplossingen, zo nodig middels vrijwilligershulp of professionele hulp.

terug naar inhoudsopgave

Algemene Hulp Dienst Best

De Algemene Hulpdienst Best, is een vrijwilligersorganisatie, met zo'n 50 vrijwilligers, die hulp biedt aan mensen met een lichamelijk- en/of sociale beperking en ook aan hen die zelf niet in staat zijn auto te rijden.
Wat telt is dat u de hulp niet altijd kunt krijgen van familie, buren of kennissen. Als u die hulp wel kunt krijgen, maar dat voor u te duur is, ook dan kunt u bij ons aankloppen.

zie verder Algemene Hulpdienst Best 

terug naar inhoudsopgave