PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

In deze rubriek vindt u berichten die niet vanuit een van onze activiteiten of het bestuur komen, m.a.w. berichten die niet van PGVE Best zijn, maar die we dermate belangrijk vinden dat we ze u niet willen onthouden.
Omdat het er langzamerhand steeds meer worden volgt hieronder eerst een overzicht met links naar de verschillende onderwerpen:

The Passion 16 en 17 april

U wordt van harte uitgenodigd voor een special gebeuren dat op dinsdag 16 april en woensdag 17 april 2019 zal plaatsvinden in Best. Dan zal van 19.30 uur tot 21.00 uur het projectkoor SOL (Singing Out Loud) in de Lidwinakerk een uitvoering geven van The Passion , een muzikale weergave van
het Paasverhaal Het Projectkoor SOL zal dan voor de tweede keer iets moois en waardevols tot stand brengen, samen met zangers van vijf uiteenlopende zanggroepen in Best, te weten Barbershopkoor BestVoices, Batico, Gemengd Koor Best, Gouden Appeltjes en Sing4you.
Voor een goed doel: Doelstelling van projectkoor SOL is om door samen te zingen en muziek te maken de saamhorigheid in de samenleving te versterken.
Zij willen dit evenement graag organiseren voor een goed doel: voor de minder zelfredzame mensen in de Bestse samenleving. Het is fijn als men elkaar bij de Passion kan ontmoeten en samen een fijne avond kan beleven. Iedereen is welkom. SOL nodigt in het bijzonder de mensen uit
die minder zelfredzaam zijn, om samen met hun familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers dit gebeuren te beleven. Het binnengekomen
geld zal besteed worden aan een goed doel: de aanschaf van een interactief zorginstrument ‘de CRDL’ (spreek uit: de creddel’). Dat wil Teun Toebes van Stichting ‘Steun en Toeverlaat’ in zorgcentrum Nazareth gaan gebruiken om oudere mensen beter te laten communiceren.
Meer informatie over The Passion Best 2019 kunt u krijgen bij Fien van de Rijt (0499-395475 of fien65@outlook.com) en Petra Mocking (petra.mocking@onsbrabantnet.nl).
De entree voor dit evenement is gratis. U moet zich wel van tevoren aanmelden, en wel vóór 23 februari. Hoe eerder hoe beter. Stuur daarvoor een email met het gewenste aantal kaartjes naar: fien65@outlook.com of petramocking@onsbrabantnet.nl of monique.schippers@onsbrabantnet.nl.

De kaartjes zullen in de week van 8 april bij u thuis worden bezorgd.
De deuren van de Lidwinakerk zijn al vanaf 18.45 uur open en u kunt een kopje koffie/thee verkrijgen tegen betaling van €1,50.
De uitvoering begint om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. De heer Ubachs, burgemeester van Best zal de avond openen.

terug naar inhoudsopgave

   Wegwijzer Mantelzorgers in Best en omgeving

Bent u mantelzorger voor uw naaste, maar hebt u nog niet eerder een beroep hoeven te doen op informele -en/of formele zorg voor mensen in uw situatie? Weet dan dat er onlangs een ‘Wegwijzer Mantelzorg Best en omgeving’ is uitgebracht door WBO, verkrijgbaar aan de balie van Bestwijzer. U vindt daarin allerlei mogelijkheden om als mantelzorger ondersteund en ontlast te worden. Denk aan de Vrijwillige Thuiszorg, Vervangende zorg, Dagbesteding, Zorg-boederijen en logeren in een zorghotel, de Mezzo Mantelzorglijn, telefonische hulpdienst Sensoor, mantelzorgondersteuning bij psychische problemen en bij mensen met dementie. Ook zijn er zelfhulpgroepen, maaltijdenservice, klushulp en andere diensten om u werk uit handen te nemen. In Best verzorgt WBO in opdracht van de gemeente de voorlichting aan mantelzorgers en bemiddeling bij mantelzorgondersteuning.
U kunt aankloppen bij het WBO steunpunt mantelzorg in Bestwijzer, bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur. Meld u aan de balie van Bestwijzer of bel 0499-770110. Men heeft daar een luisterend oor voor uw zorgen. In een persoonlijk gesprek komt u te weten wat de risico’s zijn voor overbelasting en hoe uw zorgen vertaald kunnen worden naar passende oplossingen, zo nodig middels vrijwilligershulp of professionele hulp.

  Geheugengymnastiek

Niet vergeten! Morgen heb ik een afspraak bij de kapper, woensdag moet ik een kaart sturen naar mijn kleindochter.
Er zijn natuurlijk nog veel meer dingen die je dagelijks moet onthouden. Dat valt soms niet mee. Toch kun je daar iets aan doen, namelijk meedoen aan de geheugengymnastiek bij het Rode Kruis.
Het is vooral een gezellige middag waarbij wij u tips geven, in combinatie met wat oefeningen, om uw geheugen actief te houden. Iedere 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand vindt deze activiteit plaats in het Rode Kruisgebouw, ingang Molenstraat.

Alweer de 28e groep start op 11 januari 2019. U kunt zich daarvoor opgeven bij onderstaande personen. Ben er snel bij want zo’n groep is maximaal 15 personen groot. Er worden acht van deze middagen per groep georganiseerd. Deelname is gratis.

Niet vergeten: Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u terecht bij:
Thea de Baar: 0499-373910
Riky van Zandbeek: 06-55801369
Margriet Vader: 06-22212256

  Roostenzangers zingen Misa Criolla

Het koor De Roostengangers onder leiding van dirigent Jos Thomassen geeft op 15 december 2018 een Argentijns kerstconcert met medewerking van het ensemble van Daniël Fanego.  Tenor : Jorge Andrès Martina - Pianist : Rob van Heck

Roostenzangers FOTO 2

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
Argentijnse instrumentale muziek, Misa Criolla en Navidad Nuestra, beide van Ariel Ramirez.

Ariel Ramirez componeerde zijn Misa Criolla en het kerstverhaal Navidad Nuestra in 1964, toen bekend werd dat het Vaticaanse concilie muziek in de volkstaal zou toestaan in de kerk.
Door verspreiding van de grammofoonplaat raakte de Misa Criolla in korte tijd wereldwijd bekend en geliefd. Ramirez gaf de mis een echt Latijns-Amerikaans volkskarakter door de Creoolse muziek als uitgangspunt te nemen en inheemse instrumenten te gebruiken.
Meeslepende Argentijnse ritmes, melodieën die perfect de Creoolse religieuze vervoering weergeven, momenten van verstilling, of drama: temperamentvolle muziek die blijft boeien en ontroeren. Beide werken worden uitgevoerd volgens de door Ramirez gecorrigeerde Argentijnse uitgave. De Antilliaans-Colombiaanse tenor Jorge Andrès Martina en het ensemble van Daniël Fanego staan garant voor een authentieke benadering.

Plaats concert: Lidwinakerk , Raadhuisstraat 209, 5683GE Best
Aanvang concert: 20.00 uur
Toegangsprijs: € 15,00 inclusief programmaboekje
Kaartverkoop vanaf 5 november via:
Cultuurspoor Best, Raadhuisplein 32, 5683EA Best (betaling met pinpas)
het koor: roostenzangersehv@gmail.com, telefoon: 0499-396153
vóór aanvang van het concert bij de kerkingang tegen contante betaling.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het koor: www.roostenzangers.dse.nl

terug naar inhoudsopgave

  Beheerder voor de bokkentuin bij Kadans gezocht

PVGE-Best heeft heel wat activiteiten in de Kadans. De clubs voor bridgen, biljarten, schilderen en fotograferen hebben er hun honk. Daarnaast worden er ook allerlei evenementen georganiseerd, van Meezingmiddag tot Trefpunt reizen. Voor ons dus een belangrijk gebouw.
De eigenaar van het gebouw WBO-Best wil het gebouw meer functie geven in de wijken er omheen. Daarom is er afstemming met de wijk en de gebruikers georganiseerd om binnen nu en niet te lange tijd tot een plan te komen. Vanuit PVGE zijn wij daar als gebruikers bij betrokken. Er wonen echter ook leden van ons in de wijken rond de Kadans: Wilhelminadorp, de Kantonnier en Batadorp. Vanuit WBO zijn wij gevraagd als bestuur van PVGE onze leden te informeren over deze ontwikkelingen. De nu ingezette route is te onderzoeken wat de bewoners van de wijken met de Kadans willen en dan gelijk al te beginnen om het gebouw aantrekkelijker te maken voor een bezoekje.

Zo startte de directie met koffie en thee te serveren voor de mensen die een bloedprik komen halen. Een heel andere verbetering die direct kan worden ingezet is de heropening van de bokkentuin op het terrein van de Kadans tussen de Paersackerschool en de Kadans in. Een strook van een meter of 8 breed en 15 meter lang waarop vroeger een paar bokjes en een toom kippen liep. Voor het meedenken over de herinrichting als bokkentuin en het beheer van die tuin daarna zoekt WBO een vrijwilliger, bij voorkeur uit een van de drie wijken.

Heeft u interesse, neem dan voor nadere informatie contact op met de facilitair manager van WBO, John van Soerland, telefonisch bereikbaar van maandag t/m woensdag op 0499-745831 of per email: j.van.soerland@wbo.nl

terug naar inhoudsopgave

  Oproep van "Dye van Best"

Gooi uw bidprentjes niet bij het oud papier.”

Bidprentjes zijn een welkome bron van gegevens voor mensen die aan stamboomonderzoek doen. Maar ook voor de Heemkundekring ‘Dye van Best‘. De Heemkundekring, die zich onlangs heeft omgedoopt tot Erfgoedvereniging, heeft in de loop der jaren al duizenden bidprentjes verzameld van personen die op één of andere manier met Best te maken hebben gehad. Bidprentjes worden gescand en opgeslagen in het archief van de heemkundekring. Bewaard voor de volgende generatie. De bidprentjes zijn ook digitaal beschikbaar via www.bidprentjesarchief.nl. Kijk ook eens op de site www.heemkundebest.nl onder de kolom Collectie > Bidprentjes.

LogoDyevanBestHet maken van bid -en gedachtenisprentjes bij overlijden is een van oorsprong katholiek ritueel. De houding ten opzichte van de dood is in de loop van de laatste decennia erg veranderd. Enerzijds is men geneigd de dood weg te stoppen en anderzijds wordt bij de dood steeds meer persoonlijk en minder traditioneel gehandeld. De individualisering in onze maatschappij leidt tot meer aandacht voor het unieke van de overleden persoon. Dit ziet men ook terug in de tekst en het beeld op het bidprentje. Waren het eerst religieuze voorstellingen nu zijn het foto’s van bv. de overledene die getoond worden. De tekst bestond voor een groot gedeelte uit Bijbelse teksten. Ook werd vermeld of de overledene lid was geweest van een Broederschap of van de Heilige Familie. Men vroeg tevens om een gebed voor de overledene. In de tekst lag de nadruk op het religieus en sociaal element van de overledene. Thans ziet men meer uitgebreide persoonsbeschrijvingen gebaseerd op iemands privé en maatschappelijk leven.

Contactpersonen van deze werkgroep zijn:
Nico Vogels tel: 0499-372132
Rianne Martens tel: 06-11342530

terug naar inhoudsopgave

  Riksja-vrijwilligers gevraagd

Voor de riksjatochten in Best wordt dringend gezocht naar mensen die de riksja willen berijden, oftewel “riksjavrijwilligers”. Moeilijk is het berijden van de riksja niet, want hij heeft krachtige elektrische trapondersteuning. Dus ook voor vrouwelijke fietsers geen enkel probleem. Van de fietsvrijwilligers wordt wel gevraagd bovenal rustig en veilig te kunnen fietsen. Maar ook om aangenaam gezelschap te zijn voor zijn gasten op de voorbank. Belangrijk daarbij is zijn luistervaardigheid. Ook moet hij zijn gasten helpen bij het op- en afstappen en op de pauzeplek begeleiden, bijvoorbeeld bij de gang naar het toilet.

Vindt u het leuk om vaker als riksjavrijwilliger mee te doen?
Dan kunt u zich op twee plaatsen aanmelden:
- Avondje-Uit (tel. 392917) of
- Archipel Kanidas (tel. 06-12743668).

terug naar inhoudsopgave

  Eetpunt "de Gasterij" in Kanidas

Een bijzondere dienstverlening van Archipel Kanidas is het aanbod aan iedereen in Best om te ko­men eten in de Gasterij. Houdt u van Hollandse kost? Boerenkool, hutspot en een bonenschotel, maar ook van macaroni, lasagne of paella op z'n tijd? Dan zit u hier goed. Sinds het Eetpunt in Bestwijzer is opgeheven heeft Archipel Kanidas dit 'tafeltje dekje' in eigen huis overgenomen. U vindt de Gasterij in de Molenveste 1. U kunt hier elke dag kiezen uit twee maaltijden die bestaan uit soep, hoofdgerecht en na­ge­recht. En er zijn altijd twee soorten vlees. En dat alles voor € 9,65. Het is elke dag om 12.15 uur.
GasterijU moet zich wel twee dagen van tevoren aanmelden via tel. 0499-362601, zodat men weet dat u komt. U mag gerust eens komen uitproberen hoe het is. Raakt u echt verknocht aan het eten in de Gasterij, dan kunt u ook besluiten een pasje te nemen om regel­matiger te komen eten, zo vaak als u wilt. U geeft daarbij een mach­ti­ging voor het automatisch incasseren van de maaltijden die u heeft gebruikt. Dus uw por­temonnee hoeft u dan nooit meer te trekken.
Doelstelling van de Gasterij is niet alleen het eten, maar ook om anderen te ontmoeten. Met ande­ren samen eten met een praatje met elkaar is toch veel gezelliger dan thuis in je eentje? Daarom kunt u er ook gewoon overdag terecht voor een kopje koffie met gebak.
Voor meer informatie en om u aan te melden: bel de Gasterij op 0499-362601

terug naar inhoudsopgave

 

Avondje-Uit zoekt nieuwe vrijwilligers

Misschien is het iets voor u?

Logo Avondje UitAls Avondje-Uitvrijwilliger kunt u elke maand kiezen uit zo'n 30 voorstellingen in theater, concertzaal of andere evenementen, die zijn uitgekozen door meestal oudere mensen met beperkingen, die er niet zelf op uit kunnen gaan. U haalt uw gasten met uw auto thuis op – vaak zijn het er meer – en gaat dan samen genieten van een leuke avond of middag. U kunt zoveel keer per jaar als u zelf wilt, naar voorstellingen die u zelf uitkiest, wat is aangevraagd door de gasten. Voor kaartjes wordt gezorgd.

Mensen die al langer vrijwilliger zijn bij Avondje-Uit, genieten telkens weer van de blijheid en de dankbaarheid van hun gasten. U krijgt trouwens uw rijkosten vergoed en ook een deel van uw kaartje. Maar de belangrijkste reden om dit te doen is om andere mensen iets fijns te bezorgen, veelal oudere mensen – een derde gebruikt rolstoel of rollator en de gemiddelde leeftijd is 79. U helpt hen als gastheer of gastvrouw overal waar dat nodig is.

Het zijn in Best nu al 150 gasten die geregeld van Avondje-Uit gebruik maken. En er komen er steeds meer bij. Gemiddeld zijn er per maand nu zo'n 30 avondjes- en middagjes-uit. Zoveel dat het aantal vrijwilligers van 80 nu te weinig is en men op zoek is naar nieuwe vrijwilligers. Misschien iets voor U? Meldt u dan aan bij de coördinator Helly van Oudenhoven (tel. 395109). of bij John Peeters (tel. 392917 of via e-mail). Een van beide komt dan bij u thuis om kennis te maken en uit te leggen hoe het allemaal werkt bij Avondje-Uit.

terug naar inhoudsopgave

 

Algemene Hulp Dienst Best

De Algemene Hulpdienst Best, is een vrijwilligersorganisatie, met zo'n 50 vrijwilligers, die hulp biedt aan mensen met een lichamelijk- en/of sociale beperking en ook aan hen die zelf niet in staat zijn auto te rijden.
Wat telt is dat u de hulp niet altijd kunt krijgen van familie, buren of kennissen. Als u die hulp wel kunt krijgen, maar dat voor u te duur is, ook dan kunt u bij ons aankloppen.

zie verder Algemene Hulpdienst Best 

terug naar inhoudsopgave