PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Het bestuur van onze vereniging bestaat weer uit acht leden. Gisteren zijn op de Algemene Ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden benoemd. Luud Raaijmakers vervult de reeds enige tijd openstaande vacature van lokale collectieve belangen- behartiging en Kees van Haaren volgt Chris Geerts op als voorzitter van de Evenementencommissie. Binnen het bestuur vervult Christ Tunders voortaan de rol van vice-voorzitter.

Meer informatie over de ALV, die via Zoom gehouden werd, is te vinden in de eerstvolgende Nieuwsflits, die binnenkort verstuurd wordt.

Luud Raaijmakers stelt zich in de komende Actief uitgebreid aan de leden voor. Dat februari-nummer valt begin volgende maand bij u in de bus.