PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

In de Actief van october staat op blz 13 een artikel over het behoeftenonderzoek onder senioren van 60 jaar en ouder, dat dit jaar opnieuw zal worden uitgevoerd. De gemeente kan er zo voor zorgen dat het beleid aansluit op de actuele behoeften van de groep 60+. Het onderzoek zal opnieuw uitgevoerd worden door prof. Kardol. Meer informatie is te vinden onder de knop Belangenbehartiging.