PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Kunnen we echt weer beginnen?

Voorzichtig blijven en afwachten
Vanaf juni mochten de terrassen en theaters weer meer mensen ontvangen, en mogen we met mondkapjes in openbaar vervoer en in vliegtuigen reizen. Daarbij houdt de overheid nauwgezet in de gaten of dit geen toename van besmettingen tot gevolg heeft. Is dat wel zo, dan zullen de maatregelen weer strenger worden. Het bestuur acht het verstandig dit af te wachten.
Bovendien: in de vakantiemaanden leggen de clubs doorgaans hun activiteiten stil om in september weer te beginnen. Tegen die tijd kunnen we zien of de versoepeling blijft bestaan of wordt teruggedraaid. Als seniorenvereniging hebben wij heel wat leden met lichte tot zwaardere gezondheidsbeperkingen en moeten wij ook voor elkaar de risico’s beperken. We blijven dus voorzichtig. Dit geldt vooral de binnen-activiteiten.

Nordic Fitness, Yogaclub en Fietsclub weer begonnen
Een aantal buitenactiviteiten konden wel al goed worden opgestart. De clubcoaches bekijken dan wat daarvoor nodig is, bijvoorbeeld de groepen verkleinen tot 15 personen, bepaalde clubregels aanpassen en uiteraard de standaardregels: niet meedoen als je je ziek voelt, hoesten in de mouw en 1,5 meter afstand houden.
Zo paste Nordic Fitness de grootte van de groepen aan en is weer volop aan de gang. De fietsclub gaat ook weer op pad. De Yoga groepen ontdekten dat het met mooie weer heel goed te regelen en ook heel fijn is om de oefeningen buiten te doen. De fotoclub heeft haar seizoen afgesloten door een buitenfoto-sessie te organiseren in Best Zoo. Ook gonzen er weer plannen voor het jaarlijks tennistoernooi.

Als ook andere clubs buitenactiviteiten willen uitvoeren, kunnen zij dat het beste overleggen met de clubcoördinator, Sjef van Gastel. Hij kan tips geven vanuit de ervaringen van andere clubs. Het is ook handig om dan achteraf de bevindingen te melden, zodat hij dat weer kan doorgeven aan andere clubs.

Reizen opgeschort tot volgend jaar
Voor de reizen ligt het anders. De PVGE organiseert reizen voor het plezier wat leden daaraan kunnen ondervinden, mede uit het samen reizen. De huidige regels maken dat moeilijker: de ontsmetting vooraf en tijdens reizen, de in- en uitstap procedures, het dragen van mondkapjes, etc.
Dan zijn er de risico’s van reizen in buitenland. Besmetting van één persoon in het gezelschap kan leiden tot quarantaine van 14 dagen voor het hele gezelschap. Ook kan men in een plaatselijk lockdown komen vast te zitten.
De Reiscommissie en de treinreis-werkgroep hebben daarom besloten de reizen op te schorten tot volgend jaar. De dagtochten naar de Biesbosch en naar Strepy, de vakantie-busreizen naar de Baltische Staten, Lake District, Sussex/Eastbourne en de seniorenvakantie naar Friesland gaan niet door. Er komt een nieuwe reisplanning voor volgend jaar, ook voor de treinreizen.

Binnenactiviteiten mogelijk weer opstarten
Tenslotte de binnen-activiteiten van clubs. Het bestuur heeft besloten dat waar de accommodatie (Senioren Trefpunt, Kadans, buurthuis ‘t Centrum, Sportal Naastenbest, ‘t Tejaterke) goed is ingericht om de maatregelen te kunnen uitvoeren (afstand houden, vaste opstelling, routing in de ruimte, hygiëne maatregelen o.a. bij toiletgebruik) de clubcoaches kunnen aangeven dat zij hun activiteit willen opstarten. Clubcoördinator/Trefpuntbeheerder Sjef van Gastel gaat dit inventari­seren per club en per accommodatie. Zo kunnen waar mogelijk activiteiten weer worden opgestart.

Mede namens het bestuur,
Cor van den Bosch