PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Als leden bent u gewend dat er elke maand wel een reis is van de PVGE waar u op kan inschrijven. We kennen per jaar zo’n drie tot vier bus dagtochten, drie of vier meerdaagse reizen met de bus of vliegtuig met bus en verder nog de tweemaandelijkse treinreizen.

Helaas kan er niet gereisd worden zolang corona-maatregelen dat niet toestaan. Als senioren vormen we daarbij een groep die meer risico loopt om besmet te worden zodat we extra voorzichtig moeten zijn. De reizen waarvoor nog geen verplichtingen zijn vastgelegd worden dan ook afgelast zo lang als reizen nog niet veilig is.

Voor één reis, die naar de Baltische Staten, was al een verplichting door de inschrijvers aangegaan. Deze reis is omgeboekt naar eind augustus. De reizigers die daarvoor intekenden zijn daarover geïnformeerd en kunnen voor vragen met Gerdie van Daal contact opnemen (0499 373231 of via e-mail) . De reis vindt in augustus plaats alleen als dit volstrekt veilig is en binnen de maatregelen, nationaal zowel als internationaal. Mocht de reis niet veilig zijn en geen doorgang kunnen vinden, dan wordt de inschrijvers een voucher verstrekt ter waarde van de reis om de reis zodra dat kan alsnog te maken. Die voucher is een jaar vanaf de begindatum van de reis geldig. De reis is omgeboekt van mei naar augustus, zodat de voucher tot augustus volgend jaar geldig is.

Voor alle overige reizen geldt dat de reiscommissie en de treinreiswerkgroep de geplande reizen afgelast als ze niet gemaakt kunnen worden. Wij zien erop toe dit tijdig te doen en zullen geen aanbetalingen of betalingen incasseren bij degenen die daarvoor al inschreven of alsnog inschrijven.
Dit geldt voor de bus dagtocht naar de 2e Maasvlakte, naar de Biesbosch, de bus dagtocht naar de sluizen van Strepy, de meerdaagse reizen naar Eastbourne/ Sussex, naar Lake District, naar Rijs - Friesland en de treinreis naar Den Haag en de tweedaagse treinreis naar Zwolle.

Zodra de maatregelen tegen coronabesmetting worden ingetrokken en weer volledig veilig door senioren gereisd kan worden zal opnieuw gepland gaan worden wanneer de reizen kunnen plaatsvinden en zullen de inschrijvers daar over geïnformeerd worden en gevraagd of zij hun inschrijving dan willen continueren of willen annuleren.

Mocht u vragen hebben dan kunt u mij bereiken via onderstaande gegevens,

Blijf gezond,
Vriendelijke groet,

Cor van den Bosch