PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Home

Actualiteiten Best

Elk PVGE lid kan voortaan zelf de PVGE-afdeling kiezen

U bent lid van PVGE. En daarbinnen bent u lid van PVGE Best e.o. Tot nu toe was het zo dat elk nieuw PVGE-lid automatisch werd ingedeeld bij een afdeling op basis van zijn/haar woonplaats. Dus iemand uit Acht (gemeente Eindhoven) of Son (gemeente Son en Breugel) kon geen lid worden van PVGE-Best, maar werd ingedeeld bij van PVGE-Eindhoven resp. PVGE-Son en Breugel. Om toch bij PVGE Best te horen, kon hij/zij zich daar wel opgeven als ‘gastlid’. Dat geeft dezelfde rechten (bijv. stemrecht op vergaderingen) als een gewoon lid. Lees meer...

Senioren, het is tijd om onze stem te laten horen

Wij senioren moeten onze stem laten horen bij alle komende hervormingen die de senioren in Nederland raken.Niet in de laatste plaats is het tijd om gezamenlijk invloed uit te oefenen op de besluitvorming over onze pensioenen. In bijgaande brief zet onze voorzitter nog eens uiteen waarom het in dat verband van belang is om lid te zijn/worden van een organisatie als PVGE. Misschien een goede aanleiding om mensen, die nog geen lid zijn, eens te wijzen op de voordelen van een lidmaatschap. Lees meer...

Laatste ontwikkelingen op pensioengebied

Het verenigingsbestuur van de PVGE wil haar leden informeren over de laatste ontwikkelingen t.a.v. onze pensioenen. In de laatste nieuwsbrief van de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) wordt o.a. aandacht besteed aan de rekenmethode die gehanteerd wordt en gepleit voor een andere, meer evenwichtige rekensystematiek. Lees er meer over in de (ingekorte) KNVG Nieuwsbrief. Lees meer...

Van de voorzitter

Onze voorzitter Cor van den Bosch schrijft in de nieuwsbrief van december 2017: Beste mensen, Ongelofelijk wat voor leuke dingen u allemaal in uw vereniging kunt doen!U zag het weer bij onze PVGE-informatiemiddag. Al die clubs die zich daar zo enthousiast presenteerden aan de al even enthousiaste bezoekers. Gezelligheid alom bevorderde de onderlinge band en zeker ook de stap van bezoekers lid te worden. Welkom nieuwe leden in de vereniging en in de clubs! Gezelligheid was er zeker ook bij de wijnproeverij en niet te vergeten bij het Trefpunt Reizen waar wij met zo’n tachtig reislustigen terugkeken op prachtige uitstapjes en reizen van dit jaar en vooruit blikten naar het programma van volgend jaar. Lees meer...

Van de Bestuurstafel

Op deze Pagina:  Wie wil er graag handwerken ? Verhinderd. En dan? Fietsclub zoekt nog twee voorfietsers Creatieve, sportieve én muzikale clubs nodigen u uit Wie kan er mondharmonica spelen? Schaakclub in oprichting zoek nieuwe leden Oproep BestLeuk voor een 2e accordeonist Wat als je de zorg niet krijgt die je nodig hebt? Problemen bij het inschrijven voor een evenement? Rijbewijskeuring Wie wil er graag handwerken ?? Bij onze PVGE-Best willen we binnenkort een nieuwe club starten, de Handwerkclub. Lees meer...

Blijf alert op Phishing mails

Hr. Weezenberg van PVGE-Son en Breugel meldt dat er nu ook al phishing mails verstuurd worden, die afkomstig lijken van te zijn van de PVGE. De titel was "Belangrijke mededeling. Lees dit.". Er zit een link in die naar een onbekende website leidt. De waarschuwing blijft: ook al lijkt een e-mail afkomstig van een organisatie die u kent en zelfs al ziet u dat bekenden de e-mail ook ontvangen, CONTROLEER ALTIJD HET WWW-ADRES van een link in een e-mail VOORDAT U ER OP CLICKT !! Lees meer...

Nieuwsflitsen

  In april 2016 zijn we begonnen met het versturen van Nieuwsflitsen. We zullen hiervan gebruik maken als er zaken zijn die wij snel onder de aandacht willen brengen van de PVGE-leden, en we niet willen wachten op de veschijningsdatum van de eerstvolgende nieuwsbrief. Een nieuwsflits wordt verstuurd via e-mail, dus niet gedrukt en huis-aan-huis bezorgd. Hieronder vindt u de meest recente nieuwsflitsen: Nieuwsflits 19a, jan 2018 Nieuwsflits 19, jan 2018 Nieuwsflits 18, nov 2017 Nieuwsflits 17, okt 2017 Nieuwsflits 16, sept 2017 Nieuwsflits 15, aug 2017 Nieuwsflits 14, juli 2017 Nieuwsflits 13, juni 2017 Nieuwsflits 12, mei 2017 Nieuwsflits 11, april 2017 Nieuwsflits 10, maart 2017 Nieuwsflits 9, januari 2017 De redactie van de nieuwsflits is heel benieuwd naar uw mening over de nieuwsflitsen. Lees meer...